Phân phối, lắp đặt các loại ắc quy Đồng Nai. Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy.

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 35AH CMF 40B20R

970.000₫
1.110.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 35AH CMF 40B20L

970.000₫
1.110.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 43AH CMF 44B20R

1.010.000₫
1.182.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH CMF 50B24R

1.100.000₫
1.280.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH CMF 50B24L

1.100.000₫
1.280.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH CMF 50B24LS

1.100.000₫
1.280.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 50AH CMF 50D20L

1.280.000₫
1.480.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 60AH CMF 55D23R

1.330.000₫
1.570.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 60AH CMF 55D23L

1.330.000₫
1.570.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 65AH CMF 75D23R

1.560.000₫
1.820.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 65AH CMF 75D23L

1.560.000₫
1.820.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 70AH CMF 80D26R

1.610.000₫
1.890.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 70AH CMF 80D26L

1.610.000₫
1.890.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 100AH CMF 31800

1.980.000₫
2.380.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 90AH CMF 105D31L

1.670.000₫
2.030.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH CMF DIN 45

1.320.000₫
1.500.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 52AH CMF DIN 52

1.470.000₫
1.678.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 65AH CMF DIN 65

1.600.000₫
1.860.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 60AH CMF DIN60

1.370.000₫
1.610.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 100AH CMF DIN100

1.950.000₫
2.350.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 43AH CMF 44B20L

1.010.000₫
1.182.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 35AH NS40L

700.000₫
840.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 35AH NS40R

700.000₫
840.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 40AH NS40ZL

800.000₫
960.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 40AH NS40ZR

800.000₫
960.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH NS60L

930.000₫
1.110.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 45AH NS60R

930.000₫
1.110.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 50AH N50L

1.000.000₫
1.200.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 50AH N50R

1.000.000₫
1.200.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 60AH N50ZR

1.150.000₫
1.390.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 60AH N50ZL

1.150.000₫
1.390.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 65AH NS70L

1.270.000₫
1.530.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 65AH NS70R

1.270.000₫
1.530.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 70AH N70L

1.330.000₫
1.610.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 70AH N70R

1.330.000₫
1.610.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 75AH N75L

1.390.000₫
1.690.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco N75R 12V 75AH N75R

1.390.000₫
1.690.000₫

Ắc quy dong Nai Pinaco 12V 85AH N85L

1.460.000₫
1.800.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 85AH N85R

1.460.000₫
1.800.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 100AH N100

1.710.000₫
2.110.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 120AH N120

2.060.000₫
2.540.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 135AH N135

2.240.000₫
2.780.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 135AH N150S

2.240.000₫
2.780.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 150AH N150

2.430.000₫
3.030.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 180AH N180

2.780.000₫
3.500.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 180AH N200S

2.780.000₫
3.500.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 200AH N200

3.100.000₫
3.900.000₫

Ắc quy Đồng Nai Pinaco 12V 210AH N200Z

3.140.000₫
3.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: