DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY
MORNING 1.0 (2004 - 2007) ~ 3 Lit
MORNING 1.0 (2007 - 201) ~ 3 Lit
MORNING 1.1 (2004 - 2007) G4HG 3 Lit
MORNING 1.1 (2007 - 2011) G4HG 3 Lit
MORNING 1.0 CVVT (2011) K1.0 2.9/0.2 Lit
CERATO/FORTE 1.6 (2009-2010) G4FC 3.3/0.3 Lit
CERATO/FORTE 1.6 (2011-2013) G4FC 3.3/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) G4KA 4.1/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) G4KA 4.1/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 (2009-2010) G4KA 4.1/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 (2011-2013) G4KA 4.1/0.3 Lit
CERATO/FORTE 1.6 MPI (2016) G4FG 3.6/0.3 Lit
CERATO/FORTE 1.8 MPI (2014-2016) G4NB 4/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 MPI (2013-2016) G4NA 4/0.3 Lit
CERATO/FORTE 2.0 MPI (2016) G4NA 4/0.3 Lit
SORENTO 2.4 (2009 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit
SORENTO 2.4 4WD(2009 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit
SORENTO 2.4 GDI(2012 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit
SORENTO 2.4 GDI 4WD(2012 - 2015) THETA II 2.4 4.6/4.8 Lit
SORENTO 3.5 V6(2009 - 2015) LAMBDA II 3.5 5.2 Lit
SORENTO 3.5 V6 4WD(2009 - 2015) LAMBDA II 3.5 5.2 Lit
SORENTO 2.0 CRDI(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit
SORENTO 2.0 CRDI DFF(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit
SORENTO 2.0 CRDI 4WD(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit
SORENTO 2.0 CRDI 4WD DFF(2012 - 2015) R-2.0 6.7 Lit
SORENTO 2.2 CRDI DPF(2009 - 2015) R-2.2 6.7 Lit
SORENTO 2.2 CRDI 4WD DPF(2009 - 2015) R-2.2 6.7 Lit
SPORTAGE 1.6 GDI(2010 - 2012) Y-1.6 GDI 3.6 Lit
SPORTAGE 1.6 GDI(2013 - 2014) Y-1.6 GDI 3.6, 0.3 Lit
SPORTAGE 2.0 CVVT(2010 - 2012) Y-1.6 GDI 4.1, 0.3-0.4 Lit
SPORTAGE 2.0 CVVT(2013 - 2014) ~ 4.1, 0.3-0.4 Lit
SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2010 - 2012) ~ 4.1, 0.4 Lit
SPORTAGE 2.0 CVVT AWD(2013 - 2014) ~ 4.1, 0.4 Lit
SPORTAGE 2.0 MPI(2014 - 2016) Nu 2.0 MPI CVVL 4.1, 0.3 Lit
SPORTAGE 2.0 MPI AWD(2014 - 2016) Nu 2.0 MPI CVVL 4.1, 0.3 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 MPI(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 MPI(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI DPF(2014 - 2016) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2010 - 2012) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2013 - 2014) ~ 8, 0.7 Lit
SPORTAGE 2.0 CRDI AWD DPF(2014 - 2016) ~ 7.6, 0.7 Lit
Carens 1.6 CVVT(2006 - 2012) G4FC 3.3 Lit
Carens 2.0 CVVT(2006 - 2012) G4FC 3.3 Lit
Carens 2.0 CVVT(2006 - 2012) G4KA 3.9 Lit
Carens / Rondo 1.6 GDI(2013 - 2015) G4FD 3.6/0.3 Lit
popup

Số lượng:

Tổng tiền: