TÌM KIẾM NHANH:  

Dung tích nhớt các xe Audi

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Audi A1 A1 1.0 1.2 1.4 (2010-2018) 4 L
Audi A1 A1 1.6 TDI (66 kW) (2010-2018) 4 - 4.9 L
Audi A1 A1 2.0 TDI (2010-2018) 4 L
Audi A1 A1 2.0 TFSI (2010-2018) 5.8 L
Audi A1 A1 2.5 (2018-2022) 4 L
Audi A1 A1 3.5 (2018-2022) 4.3 L
Audi A1 A1 4.0 (2018-2022) 5.7 L
Audi A3 A3 1.6 FSI (2003 – 2007) 3.2 L
Audi A3 A3 1.6 (2003 – 2013) 4.6 L
Audi A3 A3 1.9 TDI (2003 – 2010) 3.8 L
Audi A3 A3 2.0 FSI (2003 – 2013) 4.6 L
Audi A3 A3 3.2 (2003 – 2009) 5.5 L
Audi A4 A4 1.6 (75 kW) (2001 – 2004) 3.5 L
Audi A4 A4 1.8 Turbo (2001 – 2008) 3.5 L - 3.9 L
Audi A4 A4 1.9 TDI (2001 – 2004) 4.5 L / 0.5 L
Audi A4 A4 1.9 TDI (2004 – 2008) 3.8 L
Audi A4 A4 1.9 TDI (2001 – 2005) 3.7 L / 0.5 L
Audi A4 A4 2.0 TDI (2005 – 2008) 3.8 L / 0.5 L
Audi A4 A4 2.0 (2001 – 2008) 4.2 L - 4.5 L
Audi A4 A4 2.4 V6 (2001 – 2005) 6 L
Audi A4 A4 2.5 TDI V6 (2001 – 2006) 5.5 L
Audi A4 A4 2.7 TDI V6 (2006 – 2008) 8.2 L
Audi A4 A4 3.0 V6 (2001 – 2006) 6.3 L
Audi A4 A4 3.0 TDI (2004 – 2008) 8 L - 8.2 L
Audi A4 A4 3.2 FSI (2005 – 2008) 8.1 L
Audi A5 A5 2.0 TDI 4.7 L
Audi A5 A5 2.0 TFSI 5.2 L
Audi A5 A5 3.0 TDI 6.1 L
Audi A6 A6 1.8 20V (1997 – 2001) 4 L
Audi A6 A6 1.8 20V Turbo (1997 – 2005) 3.5 L
Audi A6 A6 1.9 TDI (1997 – 2005) 3.8 L
Audi A6 A6 2.0 20V (2001 – 2005) 4.2 L
Audi A6 A6 2.0 TDI (2005 – 2008) 3.8 L
Audi A6 A6 2.0 TFSI (2011 – 2014) 4.6 L
Audi A6 A6 2.4 2.7 V6 30V (1997 – 2001) 6 L
Audi A6 A6 2.4 (2005 – 2008) 6.5 L
Audi A6 A6 2.5 TDI V6 (1997 – 2005) 5.5 L
Audi A6 A6 2.7 TDI (2005 – 2008) 8.2 L
Audi A6 A6 2.8 V6 30V (1997 – 2001) 5.5 L
Audi A6 A6 2.8 FSI (2006 – 2008) 6.2 L
Audi A6 A6 3.0 V6 30V (2001 – 2005) 6.5 L
Audi A6 A6 3.0 (2005 – 2006) 6.3 L
Audi A6 A6 3.0 TDI (2005 – 2008) 8.2 L
Audi A6 A6 3.2 FSI (2005 – 2008) 6.5 L
Audi A6 A6 4.2 (1999 – 2008) 7.5 L - 8.8 L
audi A7 A7 3.0 T (2011 – 2018) 6.8 L
audi A7 A7 3.0 TDI (2013 – 2017) 6.4 L
Audi A8 A8 3.0 TDI (2012 – 2016) 6.4 L
Audi A8 A8 3.0 TFSI (2012 – 2018) 6.8 L
Audi A8 A8 4.0 TFSI (2011 – 2018) 8.3 L - 8.7 L
Audi A8 A8 4.2 TFSI (2010 – 2012) 7.7 L
Audi A8 A8 6.3 W12 (2010 – 2016) 11.2 L - 11.5 L
Audi Q2 Q2 1.0 1.4 TFSI (2016-2023) 4 L
Audi Q2 Q2 1.6 2.0 TDI (2016-2023) 4.7 L
audi Q3 Q3 1.4 TFSI 4 L
audi Q3 Q3 2.0 TDI (2011-2018) 4.6 L
audi Q3 Q3 2.0 TFSI (2011-2018) 5.7 L
audi Q3 Q3 2.0 TFSI (2014-2018) 4.5 L
audi Q3 Q3 5.5 TFSI (2018-2022) 5.7 L
audi Q5 Q5 2.0 TFSI (2008 – 2017) 4.6 L
audi Q5 Q5 3.0 TFSI (2013 – 2017) 6.8 L
audi Q5 Q5 3.0 TDI (2008 – 2012) 6.9 L
Audi Q7 Q7 2.0 TFSI (2015 – 2018) 5.2 L
Audi Q7 Q7 3.0 TDI (2006 – 2015) 8.2 L
Audi Q7 Q7 3.0 TDI (2015 – 2018) 6.1 L
Audi Q7 Q7 3.0 TFSI (2010 – 2018) 6.8 L
Audi Q7 Q7 3.6 FSI (2007 – 2010) 8.2 L
Audi Q7 Q7 4.2 FSI (2006 – 2010) 9.1 L
Audi Q7 Q7 4.2 TDI (2007 – 2009) 9.5 L
Audi Q7 Q7 4.2 TDI (2009 – 2015) 9.0 L
Audi Q7 Q7 6.0 V12 TDI (2009 – 2015) 12.5 L - 13.2 L
Audi TT TT 1.8 Turbo (1998 – 2006) 4.5 L
Audi TT TT 3.2 (2003 – 2006) 5.5 L

Dung tích nhớt các xe BMW

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Bmw 1-Series 114i 116i 118i 120i (2004 – ) 4.2 L
Bmw 1-Series 125i 130i 135i (2008 – 2013) 6.5 L
Bmw 1-Series 125i (2012 – 2016) 5 L
Bmw 1-Series 120i 125i (2016 – ) 5.2 L / 0.3 L
Bmw 1-Series 114d 116d (2012 – 2015) 5.2 L
Bmw 1-Series 118d 120d 123d (2004 – 2013) 5.2 L
Bmw 1-Series 114d 116d (2015 – ) 4.4 L
Bmw 1-Series 118d 120d 125d (2011 – 2015) 5.2 L
Bmw 1-Series 118d 120d 125d (2015 – ) 5 L
Bmw 3-Series 320i (2005 – 2013) 4.25 L
Bmw 3-Series 320d (2005 – 2013) 5.2 L - 5.5 L
Bmw 4-Series 418i (2016 – ) 4.25 L / 0.3 L
Bmw 4-Series 420i 428i (2013 – 2016) 5 L
Bmw 4-Series 420i 430i (2016 – ) 5.25 L / 0.3 L
Bmw 4-Series 435i (2013 – 2016) 6.5 L
Bmw 4-Series 440i (2016 – ) 6.5 L
Bmw 4-Series 418d 420d 425d (2014 – ) 5 L
Bmw 4-Series 420d 425d (2013 – 2016) 5.2 L
Bmw 5-Series 520i (2003 – 2007) 6.5 L
Bmw 5-Series 520i (2007 – 2010) 4.25 L
Bmw 5-Series 523i 525i 430i (2004 – 2010) 6.5 L
Bmw 5-Series 540i 550i (2005 – 2010) 8 L
Bmw 5-Series 545i (2003 – 2005) 8 L
Bmw 5-Series 520d (2005 – 2006) 5.5 L
Bmw 5-Series 520d (2007 – 2010) 5.2 L
Bmw 5-Series 525d 530d 535d (2003 – 2007) 8.25 L
Bmw 5-Series 525d 535d (2007 – 2010) 7.5 L - 7.7 L
Bmw 5-Series 530d (2007 – 2010) 6.7 L - 7.7 L
Bmw 6-Series 630i (2004 – 2011) 6.5 L
Bmw 6-Series 650i (2005 – 2011) 8 L
Bmw 6-Series 635d (2007 – 2011) 7.7 L
Bmw 6-Series 640i 640d (2010 – ) 6.5 L
Bmw 6-Series 650i (2012 – ) 9.5 L
Bmw 7-Series 740i (2008 – 2015) 6.5 L
Bmw 7-Series 745i (2001 – 2005) 8 L
Bmw 7-Series 750i (2005 – 2015) 8.5 L / 0.5 L
Bmw 7-Series 760i (2002 – 2008) 8.5 L
Bmw i8 i8 (2014-2023) 4.25 L
Bmw M3 M3 (1999 – 2006) 5.5 L
Bmw M3 M3 (2007 – 2013) 8.8 L / 0.4 L
Bmw M3 M3 (2014 – ) 6.5 L
Bmw M4 M4 (2014 - 2020) 6.5 L / 0.5 L
Bmw M4 M4 (2021 - 2022) 7.4 L
Bmw X1 X1 (2009 – 2015) 5 L - 5.2 L
Bmw X2 X2 (2018 - 2022) 5.6 L
Bmw X3 X3 2.0i (2004 – 2006) 4.25 L
Bmw X3 X3 2.5i 3.0i (2004 – 2006) 6.2 L
Bmw X3 X3 2.0d (2004 – 2006) 5.3 L
Bmw X3 X3 3.0d (2004 – 2006) 7.5 L
Bmw X3 X3 sDrive18i sDrive20i (2014 – ) 5 L
Bmw X3 X3 xDrive28i xDrive35i (2010 – 2012) 6.5 L
Bmw X3 X3 xDrive20i (2006 – 2010) 4.25 L
Bmw X3 X3 xDrive20i xDrive28i (2012 – ) 4.8 L
Bmw X3 X3 xDrive18d xDrive20d (2006 – 2010) 5.2 L - 5.3 L
Bmw X3 X3 xDrive18d xDrive20d (2010 – 2014) 5.2 L
Bmw X3 X3 sDrive18d xDrive20d (2014 – ) 5 L
Bmw X3 X3 xDrive30d xDrive35d (2006 – 2010) 7.5 L
Bmw X3 X3 xDrive30d xDrive35d (2010 – ) 6.5 L
Bmw X4 X4 (2015 - 2018) 6.9 L
Bmw X4 X4 (2019 - 2022) 7.4 L
Bmw X5 X5 3.0i (1999 – 2010) 6.5 L
Bmw X5 X5 3.0d (2001 – 2003) 6.5 L
Bmw X5 X5 sDrive25d (2013 – 2015) 5.2 L
Bmw X5 X5 xDrive25d sDrive25d (2016 – ) 5 L
Bmw X5 X5 xDrive30d xDrive40d (2010 – 2013) 7.2 L
Bmw X5 X5 xDrive30d xDrive35i xDrive40d (2013 – ) 6.5 L
Bmw X5 X5 xDrive40e (2015 – ) 4.75 L
Bmw X5 X5 xDrive50i (2010 – 2013) 8.5 L
Bmw X5 X5 xDrive50i (2013 – ) 9.5 L
Bmw X6 X6 xDrive35i (2008 – 2014) 6.5 L
Bmw X6 X6 xDrive50i (2008 – 2014) 8.5 L / 0.5 L
Bmw Z4 Z4 2.0i (2004 – 2008) 4.25 L
Bmw Z4 Z4 2.2i 2.5i 3.0i (2002 – 2006) 6.5 L
Bmw Z4 Z4 sDrive23i (2008 – 2011) 7 L / 0.5 L
Bmw Z4 Z4 sDrive30i 35i (2008 – 2011) 6.5 L

Dung tích nhớt các xe Chevrolet

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Chevrolet Aveo Aveo 1.6 (2008 – 2012) 4.5 L
Chevrolet Captiva Captiva 2.0D (2007 – 2014) 6 L - 6.2 L
Chevrolet Captiva Captiva 2.4 2WD 4WD (2006 – 2014) 4.5 L - 4.7 L
Chevrolet Captiva Captiva 3.2 4WD (2006 – 2011) 7.4 L
Chevrolet Captiva Captiva 3.0 AWD (2011 – 2014) 5.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 2.5 (2014 – ) 4.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 2.8 (2004 – 2006) 4.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 2.8 (2015 – ) 5.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 2.9 (2006 – 2012) 4.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 3.5 (2004 – 2006) 5.6 L
Chevrolet Colorado Colorado 3.6 (2014 - ) 5.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 3.7 (2006 – 2012) 5.7 L
Chevrolet Colorado Colorado 5.3 (2009 – 2012) 5.7 L
Chevrolet Cruze Cruze 1.4 1.8 (2010 – 2016) 4 L - 4.5 L
Chevrolet Cruze Cruze 1.4 (2016 – 2020) 4.2 L
Chevrolet Cruze Cruze 1.6 (2016 – 2020) 5 L
Chevrolet Cruze Cruze 2.0 (2014 – 2016) 4.5 L
Chevrolet Orlando Orlando 1.4 (2013 – 2014) 4 L
Chevrolet Orlando Orlando 1.8 2.0D (2010 – 2014) 4.5 L
Chevrolet Spark Spark 1.2 (2013 – 2016) 4 L
Chevrolet Spark Spark 1.4 (2016 - 2022) 4 L - 4.2 L
Chevrolet Trailblazer TrailBlazer 4.2 (2001 – 2009) 6.6 L
Chevrolet Trailblazer TrailBlazer 5.3 6.0 (2003 - 2009) 5.7 L
Chevrolet Trailblazer Trailblazer 1.2 1.3 Turbo (2020 - ) 4 L - 4.5 L
Chevrolet Trax Trax 1.4 Turbo (2013 – 2014) 4 L
Chevrolet Trax Trax 1.6 1.8 (2013 – 2014) 4.5 L
Chevrolet Trax Trax 1.7 (2013 – 2014) 5.4 L

Dung tích nhớt các xe Daewoo

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Daewoo Lacetti Lacetti 1.4 1.6 (2004-2005) 3.75 L
Daewoo Lacetti Lacetti 1.8 (2004-2005) 4 L
Daewoo Lacetti Lacetti 1.8 (2007 - 2010) 6.2 L
Daewoo Lanos Lanos 1.3 1.5 1.6 (1997 – 2002) 3.75 L
Daewoo Matiz Matiz 0.8 (1998 – 2010) 2.7 L
Daewoo Matiz Matiz 1.0 (2002 – 2010) 3.2 L
Daewoo Nubira Nubira 1.4 (2003 – 2005) 3.75 L
Daewoo Nubira Nubira 1.6 1.8 (2003 – 2010) 3.75 L - 4 L
Daewoo Nubira Nubira 2.0 (1997 – 2003) 3.8 L
Daewoo Nubira Nubira 2.0 (2007 – 2010) 6.2 L

Dung tích nhớt các xe Daihatsu

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Daihatsu Charade Charade 1.3i 1.5i (1999 – 2001) 3.5 L / 0.2 L
Daihatsu Charade Charade 1.3 (2011 – 2013) 3.4 L / 0.2 L
Daihatsu Terios Terios 1.3 (1997 – 2006) 3.6 L / 0.2 L
Daihatsu Terios Terios 1.3 (2006 – 2007) 3.5 L / 0.3 L
Daihatsu Terios Terios 1.5 (2006 – 2012) 3.2 L / 0.3 L

Dung tích nhớt các xe Fiat

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Fiat 500 500 0.9 (2010 – ) 3.2 L / 0.4 L
Fiat 500 500 1.2 1.4 (2007 – ) 2.9 L / 0.2 L
Fiat 500 500 1.3 (2007 – ) 3 L / 0.2 L

Dung tích nhớt các xe Ford

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Ford Ecosport Ecosport 1.0 Ecoboost (2018 - 2022) 4.3 L - 5.5 L / 0.4 L
Ford Ecosport Ecosport 1.5 Ti-VCT (2018 - 2022) 4.05 L - 4.6 L / 0.3 L
Ford Ecosport Ecosport 1.5 TDCi (2018 - 2022) 3.85 L - 4.25 L / 0.4 L
Ford Ecosport Ecosport 1.5 Eco Blue (2018 - 2022) 3.83 L - 4.63 L / 0.4 L
Ford Ecosport Ecosport 2.0 Ti-VCT I-4 (2018 - 2022) 4.3 L / 0.4 L
Ford Escape Escape 1.5 1.6 EcoBoost (2016 – ) 4.1 L
Ford Escape Escape 2.0 EcoBoost (2013 – ) 5.4 L
Ford Escape Escape 2.3 (2000 – 2008) 4.25 L
Ford Escape Escape 2.3 2009 3.4 L
Ford Escape Escape 2.5 (2009 – 2012) 5 L
Ford Escape Escape 2.5 (2013 – 2016) 5.4 L
Ford Escape Escape 3.0 (2000 – 2012) 5.7 L
Ford Escape Escape Hybrid 2.5 (2005 – 2008) 4.25 L
Ford Escape Escape Hybrid 2.5 (2009 – 2012) 5.00 L
Ford Everest Everest 2.2 2.5 máy dầu (2003-2015) 6.6 L
Ford Everest Everest 3.0 máy dầu (2003-2015) 7.8 L
Ford Everest Everest 3.2 máy dầu (2003-2015) 7.3 L
Ford Everest Everest 2.0 2.5 máy xăng (2003-2015) 4.2 L
Ford Everest Everest 2.0 EcoBoost (2003-2015) 5.4 L
Ford Explorer Explorer 2.0 EcoBoost (2012 – 2016) 5.4 L
Ford Explorer Explorer 2.3 EcoBoost (2016 – ) 5.4 L
Ford Explorer Explorer 3.5 (2011 – ) 5.7 L
Ford Explorer Explorer 4.0 (2002 – 2010) 4.7 L
Ford Explorer Explorer 4.6 (2002 – 2010) 5.7 L
Ford Fiesta Fiesta 1.0 EcoBoost (2013 – 2016) 4.1 L / 0.3 L
Ford Fiesta Fiesta 1.0 EcoBoost (2017 – 2017) 4.6 L / 0.2 L
Ford Fiesta Fiesta 1.6 (2010 – 2017) 4.1 L / 0.3 L
Ford Focus Focus 1.0 EcoBoost (2015 – 2016) 4.1 L / 0.3 L
Ford Focus Focus 1.0 EcoBoost (2017 – ) 4.6 L / 0.2 L
Ford Focus Focus 2.0 2.3 (2003 – ) 4.3 L / 0.5 L
Ford Mondeo Mondeo 1.8 (2001 – 2007) 4.3 L / 0.4 L
Ford Mondeo Mondeo 1.8 (2007 – 2008) 5.6 L / 0.6 L
Ford Mondeo Mondeo 2.0 (2001 – 2007) 4.3 L / 0.4 L
Ford Mondeo Mondeo 2.0 TDDi (2001 – 2007) 6 L / 0.2 L
Ford Mondeo Mondeo 2.5 (2001 – 2003) 5.5 L / 0.5 L
Ford Mondeo Mondeo 2.5 3.0 (2003 – 2007) 5.7 L / 0.5 L
Ford Mustang Mustang 2.3 EcoBoost (2014 – ) 5.4 L
Ford Mustang Mustang 3.7 (2011 – ) 5.7 L
Ford Mustang Mustang 3.8 4.6 (1994 – 2005) 4.7 L
Ford Mustang Mustang 4.0 (2005 – 2011) 4.7 L
Ford Mustang Mustang 4.6 (2005 – 2011) 5.7 L
Ford Mustang Mustang 5.0 (2011 – ) 7.6 L
Ford Ranger Ford Ranger 2.5 2000-2011 6.3 / 0.7
Ford Ranger Ford Ranger 4.0 đến 2011 4.7
Ford Ranger Ford Ranger 2.3 2019-2020  6.2
Ford Ranger Ford Ranger 3.0 từ 2022  6.6
Ford Ranger Raptor Ranger Raptor 2.0 7.12 L
Ford Tourneo Tourneo 1.0 (2014 - ) 4.6 L / 0.2 L
Ford Tourneo Tourneo 1.5 TDCi (2015 - 2019) 6.2 L / 0.4 L
Ford Tourneo Tourneo 2.0 (2018 - 2021) 8.3 L - 9.8 L / 0.4 L
Ford Tourneo Tourneo 2.0 (2021 - ) 5.5 L
Ford Transit Transit 3.2 (2014 – 2019) 11.4 L
Ford Transit Transit 3.5 (2014 – 2018) 5.6 L / 0.5 L
Ford Transit Transit 3.5 (2018 – ) 5.7 L
Ford Transit Transit 3.7 (2014 – 2019) 5.7 L

Dung tích nhớt các xe Honda

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Honda Accord Accord 2.0i 2.4i (2003 – 2008) 4.2 L / 0.2 L
Honda Accord Accord 2.0i (2008 – 2015) 3.7 L / 0.2 L
Honda Accord Accord 2.2i (2003 – 2008) 5.9 L
Honda Accord Accord 2.2i (2008 – 2015) 5.5 L / 0.3 L
Honda Accord Accord 2.4i (2008 – 2015) 4.2 L / 0.2 L
Honda Brio Brio 1.3 (2011 - 2011) 3.6 L / 0.2 L
Honda Brio Brio 1.2 (2011 - 2018) 3.2 L / 0.2 L
Honda City City (2013 - 2021) 3.8 L
Honda Civic Civic 1.4i Hybrid (2001 – 2004) 3.6 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.4i (2001 – 2005) 3.2 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.4i (2005 – ) 3.7 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.6i (2001 – 2005) 3.5 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.6i (2013 – ) 4.7 L / 0.4 L
Honda Civic Civic 1.7i CTDI (2002 – 2005) 5 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.7i Coupé (2001 – 2005) 3.5 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 1.8i-VTEC (2005 – ) 3.7 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 2.0i (2001 – 2006) 4.5 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 2.0i-VTEC Type R (2007 – 2012) 4.4 L / 0.2 L
Honda Civic Civic 2.2i-CDTi (2005 – 2012) 5.9 L / 0.4 L
Honda Civic Civic 2.2i (2012 – ) 5.5 L - 5.9 L
Honda Civic Civic Hybrid (2003 – 2005) 3.4 L / 0.2 L
Honda Civic Civic Hybrid (2005 – ) 3.2 L - 3.6 L / 0.2 L
Honda CR-V CR-V 1.6i-DTEC (2013 – ) 4.7 L / 0.4 L
Honda CR-V CR-V 2.0i 2.4i (2002 – 2007) 4.2 L / 0.2 L
Honda CR-V CR-V 2.0i-VTEC (2007 – ) 3.7 L / 0.2 L
Honda CR-V CR-V 2.2i-CTDi (2004 – 2010) 5.9 L / 0.4 L
Honda CR-V CR-V 2.2i-DTEC (2010 – 2015) 5.5 L / 0.3 L
Honda CR-V CR-V 2.4i-VTEC (2007 – ) 4.2 L / 0.2 L
Honda Fit Fit 1.5 16V (2008 – 2014) 3.6 L / 0.2 L
Honda Fit Fit 1.5 16V (2013 – ) 3.3 L / 0.2 L
Honda FR-V FR-V 1.7i (2004 – 2007) 3.5 L
Honda FR-V FR-V 1.8i (2007 – 2010) 3.7 L
Honda FR-V FR-V 2.0i (2004 – 2007) 4.2 L / 0.2 L
Honda FR-V FR-V 2.2i (2005 – 2010) 5.9 L / 0.4 L
Honda HR-V HR-V 1.5i-VTEC (2015 – ) 3.6 L / 0.2 L
Honda HR-V HR-V 1.6i VTEC (2001 – 2006) 3.6 L / 0.3 L
Honda HR-V HR-V 1.6i-DTEC (2015 – ) 4.7 L / 0.4 L
Honda Jazz Jazz 1.2i 1.3i 1.4i (2002 – 2008) 3.6 L / 0.2 L
Honda Jazz Jazz 1.2 1.3 1.4 1.5 i-VTEC (2013 – ) 3.3 L - 3.6 L / 0.2 L
Honda Jazz Jazz Hybrid (2011 – ) 3.2 L - 3.6 L
Honda Odyssey Odyssey 3.5 (1999 – 2004) 4.4 L / 0.4 L
Honda Odyssey Odyssey 3.5 (2005 – ) 4.3 L / 0.3 L

Dung tích nhớt các xe Hyundai

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Hyundai Accent Accent 1.5 (1999 – 2002) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai Accent Accent 1.6 (2000 – 2011) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai Accent Accent 1.6 (2011 – 2013) 3.3 L - 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Accent Accent 1.6 (2014 – ) 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Avante Avante 1.6 (2006 - 2010) 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Elantra Elantra 1.4 (2016-2023) 4.2 L
Hyundai Elantra Elantra 1.6 T-GDI (2016-2023) 4.5 L
Hyundai Elantra Elantra 1.6 MPI (2010-2023) 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Elantra Elantra 1.6 CRDi (2010-2023) 5.3 L / 0.5 L
Hyundai Elantra Elantra 1.8 MPI (2010-2017) 4 L / 0.3 L
Hyundai Elantra Elantra 2.0 (2007-2023) 4 L / 0.3 L
Hyundai Genesis Genesis 3.8 (2009 – 2012) 5.2 L
Hyundai Genesis Genesis 3.8 (2012 – 2014) 5.7 L
Hyundai Genesis Genesis 3.3 3.8 (2014 – ) 6.9 L / 0.1 L
Hyundai Genesis Genesis 4.6 (2009 – 2014) 6.5 L
Hyundai Genesis Genesis 5.0 (2012 – 2014) 6.8 L
Hyundai Genesis Genesis 5.0 (2014 – ) 8 L / 0.5 L
Hyundai Genesis Genesis Coupé 2.0 (2009 – 2012) 5.3 L
Hyundai Genesis Genesis Coupé 2.0 (2012 – ) 5.4 L
Hyundai Genesis Genesis Coupé 3.8 (2010 – 2012) 5.2 L
Hyundai Genesis Genesis Coupé 3.8 (2012 – ) 5.7 L
Hyundai Getz Getz 1.1i (2002 – 2009) 3 L / 0.2 L
Hyundai Getz Getz 1.3i 1.4i 1.6i (2002 – 2009) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai Getz Getz 1.5 (2002 – 2005) 4.8 L
Hyundai Getz Getz 1.5 (2005 – 2009) 5.3 L
Hyundai Grand i10 i10 1.0 (2011 – 2013) 2.7 L
Hyundai Grand i10 i10 1.0 (2014 – ) 3 L / 0.3 L
Hyundai Grand i10 i10 1.1i (2008 – 2013) 3 L - 3.5 L
Hyundai Grand i10 i10 1.2i (2010 – 2013) 3.5 L
Hyundai Grand i10 i10 1.2 (2014 – ) 3.5 L / 0.2 L
Hyundai Grand i10 i10 1.25i (2008 – ) 3.5 L
Hyundai Grand Starex Grand Starex 2.5 CRDi (2014 - 2021) 7.4 L / 0.8 L
Hyundai Grand Starex Grand Starex 2.5 TCI (2014 - 2021) 5.4 L / 0.5 L
Hyundai i20 i20 1.1 (2012 – 2014) 4.8 L
Hyundai i20 i20 1.2i (2008 – 2014) 3.5 L - 3.6 L
Hyundai i20 i20 1.4i 1.6i (2008 – 2014) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai i30 i30 1.4 1.6 CVVT (2007 – 2012) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai i30 i30 1.6 CRDi (2007 – 2012) 5.3 L / 0.5 L
Hyundai i30 i30 2.0 CRDi (2007 – 2010) 5.9 L / 0.5 L
Hyundai i30 i30 2.0 CVVT (2007 – 2012) 4 L / 0.3 L
Hyundai Ioniq IONIQ Hybrid 1.6 GDI (2016-2023) 3.8 L / 0.4 L
Hyundai Kona Kona 1.0 T-GDI (2017-2023) 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Kona Kona 1.6 T-GDI (2017-2023) 4.5 L
Hyundai Kona Kona 2.0 MPi (2017-2023) 4 L
Hyundai Matrix Matrix 1.6i (2001 – 2010) 3.3 L / 0.3 L
Hyundai Matrix Matrix 1.8i (2001 – 2008) 4 L / 0.3 L
Hyundai Matrix Matrix 1.5 CRDi (2001 – 2007) 4.8 L
Hyundai Matrix Matrix 1.5 CRDi (2004 – 2008) 5.3 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.0i (2000 – 2006) 4 L / 0.3 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.0 CRDi (2002 – 2006) 5.9 L / 0.5 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.0 CRDi (2012 – ) 6.3 L - 6.7 L / 0.7 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.2 CRDi (2006 – 2010) 5.9 L / 0.5 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.2 CRDi (2010 – 2012) 6.7 L / 0.7 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.4i (2000 – 2006) 4 L / 0.3 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.4i (2010 – 2012) 4.6 L / 0.4 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.4 (2012 – ) 4.6 L - 5 L / 0.5 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.7i (2000 – 2006) 4 L / 0.3 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 2.7i (2006 – 2010) 4.5 L / 0.3 L
Hyundai Santa Fe Santa Fe 3.3 (2006 – 2010) 5.2 L / 0.3 L
Hyundai Sonata Sonata 2.0 CRDi (2006 – 2010) 5.9 L / 0.5 L
Hyundai Sonata Sonata 2.0 MPI (2011 – 2015) 4.1 L / 0.3 L
Hyundai Sonata Sonata 3.3i (2005 – 2010) 5.6 L
Hyundai Sonata Sonata 2.4i (2005 – 2010) 4 L / 0.3 L
Hyundai Sonata Sonata 2.4 (2011 – 2015) 4.6 L / 0.4 L
Hyundai Tucson Tucson 1.6 (2015 – ) 4.5 L / 0.3 L
Hyundai Tucson Tucson 2.0 MPI (2010 – ) 4.1 L / 0.3 L
Hyundai Tucson Tucson 2.4 MPI 2WD (2010 – 2013) 4.6 L / 0.4 L
Hyundai Veloster Veloster 1.6 MPI GDI (2011 – ) 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Veloster Veloster 1.6 T-GDI (2011 – ) 4.5 L / 0.3 L
Hyundai Veracruz Veracruz 3.0 (2007 - 2013) 7.2 L
Hyundai Veracruz Veracruz 3.8 (2007 - 2013) 5.2 L
Hyundai Verna Verna 1.4 1.6 (2010 - 2014) 3.3 L - 3.6 L / 0.3 L
Hyundai Verna Verna 1.4 (2013 - ) 3.6 L / 0.3 L

Dung tích nhớt các xe Infiniti

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Infiniti Qx30 QX30 2.0T (2016 – ) 5.6 L
Infiniti Qx50 QX50 3.7 (2013 – ) 4.9 L / 0.3 L
Infiniti Qx60 QX60 Hybrid (2014 – 2015) 5.8 L / 0.3 L
Infiniti Qx60 QX60 3.5 (2014 – 2015) 4.8 L / 0.3 L
Infiniti Qx70 QX70 3.7 (2013 – ) 4.9 L / 0.3 L
Infiniti Qx70 QX70 5.0 (2013 – ) 6.1 L / 0.3 L
Infiniti Qx80 QX80 (2013 – ) 6.5 L / 0.3 L

Dung tích nhớt các xe Isuzu

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Isuzu D-Max Dmax 4x2 4x4 (2013 – ) 5.4 L
Isuzu D-Max Dmax 4x2 4x4 (2017 – ) 6.6 L
Isuzu Trooper Trooper 3.0 (1998 – 2004) 6 L
Isuzu Trooper Trooper 3.5 (1998 – 2004) 5.2 L

Dung tích nhớt các xe Jaguar

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Jaguar E-Pace E-Pace 2.0 (2017 – ) 6.5 L - 7 L
Jaguar F-Pace F-Pace 2.0 (2017 – ) 6.5 L - 7 L
Jaguar F-Pace F-Pace 3.0 (2016 – ) 6.6 L
Jaguar F-Type F-Type 2.0 (2017 – ) 6.5 L
Jaguar F-Type F-Type 3.0 (2013 – ) 7.25 L
Jaguar F-Type F-Type S 3.0 (2015 – ) 6.5 L
Jaguar F-Type F-Type S 5.0 (2013 – 2014) 7.25 L
Jaguar F-Type F-Type R 5.0 (2014 – ) 6.5 L
Jaguar X-Type X-Type 2.0 (2001 – 2005) 6.1 L / 0.3 L
Jaguar X-Type X-Type 2.0D (2003 – 2010) 6 L / 0.2 L
Jaguar X-Type X-Type 2.5 3.0 (2001 – 2010) 5.8 L
Jaguar XE XE 2.0 (2015 – 2017) 5.4 L
Jaguar XE XE 2.0 (2017 – ) 6.8 L - 7 L / 0.3 L
Jaguar XE XE 2.0d (2015 – ) 6.52 L
Jaguar XE XE 3.0 (2015 – 2017) 7.25 L
Jaguar XE XE 3.0 (2017 – ) 6 L
Jaguar XF XF 2.0 (2012 – 2015) 5.4 L
Jaguar XF XF 2.2D (2012 – 2015) 5.9 L
Jaguar XF XF 2.7D (2008 – 2009) 6.6 L
Jaguar XF XF 3.0 (2008 – 2012) 6.5 L
Jaguar XF XF 3.0 (2012 – 2015) 7.25 L
Jaguar XF XF 3.0D (2009 – 2015) 6.5 L - 6.6 L
Jaguar XF XF 4.2 (2008 – 2010) 6 L
Jaguar XF XF 5.0 (2009 – 2012) 7.25 L
Jaguar XJ XJ 2.0 (2012 – ) 5.4 L
Jaguar XJ XJ 3.0 (2011 – ) 6.5 L - 7.25 L
Jaguar XJ XJ 5.0 (375 kW) (2009 – ) 7.25 L

Dung tích nhớt các xe Jeep

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Jeep Wrangler Wrangler 2.8 (2007 – 2018) 6.6 L
Jeep Wrangler Wrangler 3.6 (2012 – 2018) 5.6 L
Jeep Wrangler Wrangler 3.8 (2007 – 2011) 5.7 L

Dung tích nhớt các xe Kia

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Kia Carens Carens 1.6 CVVT (2006 – 2012) 3.3 L
Kia Carens Carens 1.6 CRDi (2010 – 2012) 5.3 L
Kia Carens Carens 1.6 GDI (2013 – ) 3.6 L / 0.3 L
Kia Carens Carens 1.7 CRDi (2013 – ) 5.3 L / 0.5 L
Kia Carens Carens 1.8 (2002 – 2004) 4 L / 0.2 L
Kia Carens Carens 2.0 CVVT (2004 – 2012) 4 L
Kia Carens Carens 2.0 CRDi (2002 – 2012) 5.9 L / 0.5 L
Kia Carens Carens 2.0 GDI MPI (2013 – ) 4 L / 0.3 L
Kia Carnival Carnival 2.2 CRDi (2010 – 2014) 6.7 L
Kia Carnival Carnival 2.5 (1999 – 2006) 5.8 L
Kia Carnival Carnival 2.7 (2006 – 2014) 4.5 L / 0.3 L
Kia Carnival Carnival 2.9 TDi (1999 – 2002) 5.8 L / 0.8 L
Kia Carnival Carnival 2.9 HPDi (2002 – 2006) 5.6 L / 0.6 L
Kia Carnival Carnival 2.9 CRDi (2006 – 2014) 6.6 L / 0.6 L
Kia Carnival Carnival 3.5 (2002 – 2006) 4.3 L
Kia Carnival Carnival 3.5 (2010 – 2014) 5.2 L
Kia Carnival Carnival 3.8 (2006 – 2010) 5.2 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.5 CRDi (2005 – 2007) 5.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.6 CRDi (2006 – 2008) 5.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.6 (2004 – 2013) 3.3 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.6 MPI (2013 – ) 3.6 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.6 T-GDI (2014 – ) 4.5 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.8 (2008 – ) 4 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 1.8 MPI (2014 – 2016) 4 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 2.0 (2009 – 2013) 4.1 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 2.0 CVVT (2004 – 2008) 4 L / 0.3 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 2.0 CRDi (2004 – 2007) 5.9 L
Kia Cerato (K3) Cerato (K3) 2.0 MPI (2013 – ) 4 L / 0.3 L
Kia Forte Forte 1.6 T-GDI (2013 – ) 4.5 L / 0.3 L
Kia Forte Forte 1.8 MPI (2013 – 2016) 4 L
Kia Forte Forte 2.0 (2009 – 2013) 3.9 L
Kia Forte Forte 2.0 GDI MPI (2013 – ) 4 L / 0.3 L
Kia Forte Forte 2.4 (2009 – 2013) 4.3 L
Kia Morning Morning 1.0 1.1 (2007 - 2011) 3 L
Kia Morning Morning 1.2 CVT (2011) 2.9 L / 0.2 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 1.7 CRDi (2011 – 2016) 5.3 L / 0.5 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.0 (2001 – 2006) 4.3 L / 0.3 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.0 CVVT (2006 – 2010) 4.3 L / 0.3 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.0 CRDi (2006 – 2010) 5.9 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.0 CVVL (2011 – 2016) 4.3 L / 0.3 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.0 CVVT (2012 – 2016) 4 L / 0.3 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.4 MPI (2012 – 2016) 4.8 L / 0.4 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.5 V6 (2001 – 2006) 4.8 L / 0.3 L
Kia Optima (K5) Optima (K5) 2.7 V6 (2006 – 2010) 4.5 L / 0.3 L
Kia Picanto Picanto 1.0 1.1 (2004 – 2011) 3 L
Kia Picanto Picanto 1.0 CVVT FFV (2011 – ) 2.9 L / 0.2 L
Kia Picanto Picanto 1.0 LPGI (2014 – ) 2.9 L - 3 L / 0.2 L - 0.3 L
Kia Picanto Picanto 1.1 CRDi (2004 – 2011) 5.3 L / 0.5 L
Kia Picanto Picanto 1.2 CVVT (2011 – ) 3.5 L / 0.2 L
Kia Pride Pride 1.3 (1995 – 2000) 3.4 L / 0.3 L
Kia Rio Rio 1.1 CRDi (2011 – ) 4.8 L / 0.5 L
Kia Rio Rio 1.2 CVVT (2011 – ) 3.5 L / 0.2 L
Kia Rio Rio 1.3 1.5 (2000 – 2005) 3.4 L / 0.2 L
Kia Rio Rio 1.4 (2005 – ) 3.3 L / 0.3 L
Kia Rio Rio 1.4 CRDi (2011 – ) 5.3 L / 0.5 L
Kia Rio Rio 1.5 CRDi (2005 – 2010) 5.3 L / 0.5 L
Kia Rio Rio 1.6 CVVT (2005 – 2011) 3.3 L / 0.3 L
Kia Rio Rio 1.6 CVVT (2011 – 2014) 3.6 L / 0.3 L
Kia Rondo Rondo 2.4 (2006 – 2013) 4.3 L
Kia Rondo Rondo 2.7 (2006 – 2010) 4.3 L
Kia Rondo Rondo 2.7 (2007 – 2013) 4.5 L
Kia Rondo Rondo 2.0 GDI (2013 – ) 4 L
Kia Sedona Sedona 3.5 (2002 – 2006) 4.3 L / 0.3 L
Kia Sedona Sedona 3.5 (2010 – 2014) 5.5 L
Kia Sedona Sedona 3.8 (2005 – 2010) 5.2 L
Kia Seltos Seltos 1.6 (2020 - ) 4.6 L - 4.9 L
Kia Seltos Seltos 2.0 (2020 - ) 4 L / 0.3 L
Kia Sonet Kia Sonet 1.0 3.6 L
Kia Sonet Kia Sonet 1.2 3.4 L
Kia Sonet Kia Sonet 1.5  3.8 L
Kia Sorento Sorento 2.0 CRDi (2012 – 2015) 6.7 L
Kia Sorento Sorento 2.2 CRDi (2009 – 2015) 6.7 L
Kia Sorento Sorento 2.4 (2002 – 2006) 4.3 L
Kia Sorento Sorento 2.4 (2009 – 2015) 4.6 L - 4.8 L
Kia Sorento Sorento 2.5 CRDi (2002 – 2009) 8.2 L
Kia Sorento Sorento 3.3 (2006 – 2009) 5.2 L
Kia Sorento Sorento 3.5 (2002 – 2006) 4.3 L
Kia Sorento Sorento 3.5 V6 (2009 – 2015) 5.2 L
Kia Soul Soul 1.6 (2009 – 2014) 3.3 L / 0.3 L
Kia Soul Soul 1.6 CRDi (2009 – 2014) 5.3 L / 0.5 L
Kia Soul Soul 1.6 GDI MPI (2014 – ) 3.6 L / 0.3 L
Kia Soul Soul 1.6 CRDi (2014 – ) 5.3 L / 0.5 L
Kia Soul Soul 2.0 CVVT (2009 – 2011) 5.3 L / 0.5 L
Kia Soul Soul 2.0 MPI (2014 – ) 4 L / 0.3 L
Kia Sportage Sportage 1.6 GDI (2010 – 2014) 3.6 L / 0.3 L
Kia Sportage Sportage 2.0 MPI (2014 – 2016) 4 L / 0.3 L
Kia Sportage Sportage 2.0 CVVT (2004 – 2010) 4 L
Kia Sportage Sportage 2.0 CVVT (2010 – 2014) 4.1 L / 0.3 L - 0.4 L
Kia Sportage Sportage 2.0 CRDi (2004 – 2010) 5.9 L
Kia Sportage Sportage 2.0 CRDi (2010 – 2013) 8 L / 0.7 L
Kia Sportage Sportage 2.0 CRDi (2014 – 2016) 7.6 L / 0.7 L
Kia Sportage Sportage 2.7 (2004 – 2010) 4.5 L

Dung tích nhớt các xe Land Rover

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport 2.0 (2015-2017) 5.4 L
Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport 2.0 (2018-2023) 7 L
Land Rover Range Rover Range Rover 2.0 (2012-2021) 7 L
Land Rover Range Rover Range Rover 3.0 (2012-2021) 6 L - 8.8 L
Land Rover Range Rover Range Rover 4.2 (2001-2011) 9.4 L
Land Rover Range Rover Range Rover 4.4 (2001-2011) 8 L - 9.5 L
Land Rover Range Rover Range Rover 5.0 (2012-2021) 8 L
Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque 2.0 (2012-2015) 5.6 L
Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque 2.0 (2016-2017) 5.4 L
Land Rover Range Rover Evoque Range Rover Evoque 2.0 7.1 L
Land Rover Range Rover Sport Range Rover Sport TDV6 3.0 5.9 L - 6.75 L
Land Rover Range Rover Sport Range Rover Sport TDV8 3.6 9.5 L - 9.9 L
Land Rover Range Rover Sport Range Rover Sport V8 5.0 8 L - 9.5 L
Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar 2.0 3.0 (2018-2020) 6.5 L - 7 L
Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar 2.0 (2021-) 7 L
Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar 3.0 (2021-) 9 L
Land Rover Range Rover Velar Range Rover Velar 5.0 (2020) 6.5 L

Dung tích nhớt các xe Lexus

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Lexus ES ES 250 2.5 (2021-) 4.5 L
Lexus ES ES 300H 2.5 (2013-2022) 4.4 L - 4.5 L
Lexus ES ES 300 3.0 (2000-2003) 4.7 L
Lexus ES ES 330 3.3 (2004-2006) 4.7 L
Lexus ES ES 350 3.5 (2007- ) 5.4 L - 6.1 L
Lexus GS GS 200t (2015 – ) 4.6 L / 0.3 L
Lexus GS GS 250 (2012 – ) 6.3 L / 0.4 L
Lexus GS GS 300h (2014 – ) 4.5 L / 0.4 L
Lexus GS GS 300 (2001 – 2001) 5.5 L / 0.3 L
Lexus GS GS 300 (2005 – 2010) 6.3 L / 0.4 L
Lexus GS GS 350 (2012 – ) 6.2L - 6.4 L / 0.4 L
Lexus GS GS 400 (1997 – 2000) 6.3 L / 0.3 L
Lexus GS GS 430 (2001 – 2007) 5.2 L / 0.7 L
Lexus GS GS 450h (2006 – ) 6.3 L / 0.4 L
Lexus GS GS 460 (2008 – 2010) 10.2 L / 0.2 L
Lexus GX GX 460 4.6 (2010-) 7.8 L
Lexus GX GX 470 4.7 (2003-2009) 6.2 L
Lexus IS IS 200 (2000 – 2001) 4.2 L
Lexus IS IS 200 (2002 - 2005) 3.9 L
Lexus IS IS 200d (2010 – 2013) 6 L / 0.8 L
Lexus IS IS 200t (2015 – ) 4.6 L / 0.3 L
Lexus IS IS 250 (2005 – 2015) 6.3 L / 0.4 L
Lexus IS IS 300 (2001 – 2005) 5.5 L / 0.3 L
Lexus IS IS 300h (AVE30) (2013 – ) 4.5 L / 0.4 L
Lexus LS LS 430 (2000 – 2006) 4.5 L / 0.3 L
Lexus LS LS 460 2WD (2006 – ) 8.6 L / 0.2 L
Lexus LS LS 460 AWD (2008 – ) 9 L / 0.6 L
Lexus LS LS 600h (2007 – ) 8.6 L / 0.2 L
Lexus LX LX 470 4.7 (2000-2007) 6.8 L
Lexus LX LX 570 5.7 (2008-2010) 7 L
Lexus LX LX 570 5.7 (2011-2021) 7.5 L - 8 L
Lexus LX LX 600 3.5 (2022-) 7.3 L
Lexus NX NX 200t 2.0 (2015-2018) 4.9 L
Lexus NX NX 250 2.5 (2022-) 4.5 L
Lexus NX NX 300h 2.5 (2015-2021) 4.4 L
Lexus NX NX 300 2.0 (2019-2021) 4.9 L
Lexus NX NX 350 2.4 (2022-) 5.3 L
Lexus NX NX 350h 2.5 (2022-) 4.5 L
Lexus NX NX 450h 2.5 (2022-) 4.5 L
Lexus RX RX 200t (2015 – ) 4.9 L / 0.2 L
Lexus RX RX 270 (2010 – 2015) 4.4 L / 0.4 L
Lexus RX RX 300 (2000 – 2006) 4.7 L / 0.2 L
Lexus RX RX 350 (2006 – ) 5.4 - 6.1 L / 0.4 L
Lexus RX RX 400h (2005 – 2009) 4.7 L / 0.2 L
Lexus RX RX 450h (2009 – 2015) 6.1 L / 0.4 L
Lexus RX RX 450h (2015 – ) 5.4 L / 0.1 L - 0.2 L

Dung tích nhớt các xe Mazda

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Mazda 2 Mazda 2 1.3 (2007 – 2015) 3.9 L
Mazda 2 Mazda 2 1.4 16V (2002 – 2011) 3.8 L / 0.4 L
Mazda 2 Mazda 2 1.5 (2007 – 2015) 3.9 L
Mazda 2 Mazda 2 1.6 (2002 – 2007) 4.25 L / 0.5 L
Mazda 2 Mazda 2 1.6 (2010 – 2011) 3.9 L
Mazda 2 Mazda 2 1.6 CiTD (2009 – 2015) 3.9 L / 0.4 L
Mazda 2 Mazda 2 SKYACTIV-G 1.5 (2015 – ) 4.2 L / 0.3 L
Mazda 2 Mazda 2 SKYACTIV-D 1.5 (2015 – ) 5.1 L / 0.4 L
Mazda 3 Mazda 3 1.4 1.6 2.0 (2004 – 2008) 3.9 L / 0.2 L
Mazda 3 Mazda 3 1.6 (2009 – 2013) 3.9 L
Mazda 3 Mazda 3 2.0 CiTD (2007 – 2009) 4.1 L / 0.2 L
Mazda 3 Mazda 3 2.0 (2009 – 2013) 4.3 L
Mazda 3 Mazda 3 2.2 CiTD (2009 – 2013) 4.7 L
Mazda 3 Mazda 3 2.3 (2006 – 2013) 5.7 L / 0.4 L
Mazda 3 Mazda 3 SKYACTIV-G 1.5 (2013 – ) 4.2 L / 0.3 L
Mazda 3 Mazda 3 SKYACTIV-G 2.0 (2013 – ) 4.2 L / 0.2 L
Mazda 3 Mazda 3 SKYACTIV-D 1.5 (2015 – ) 5.1 L / 0.4 L
Mazda 3 Mazda 3 SKYACTIV-D 2.2 (2013 – ) 5.1 L / 0.3 L
Mazda 323 Mazda 323 1.3i 1.6i (2001 – 2003) 2.9 L / 0.2 L
Mazda 323 Mazda 323 2.0i 16V (2001 – 2003) 3.5 L / 0.2 L
Mazda 323 Mazda 323 2.0 DiTD (2001 – 2003) 4.7 L / 0.2 L
Mazda 6 Mazda 6 1.8 (2002 – 2012) 4.3 L / 0.4 L
Mazda 6 Mazda 6 2.0 (2002 – 2012) 4.3 L / 0.4 L
Mazda 6 Mazda 6 2.0 CiTD (2002 – 2005) 5 L / 0.2 L
Mazda 6 Mazda 6 2.0 CiTD (2005 – 2010) 4.1 L / 0.2 L
Mazda 6 Mazda 6 2.2 CiTD (2007 – 2012) 4.7 L
Mazda 6 Mazda 6 2.3 S-VT (2002 – 2007) 4.4 L / 0.4 L
Mazda 6 Mazda 6 2.3 DISI Turbo (2006 – 2007) 5.7 L / 0.4 L
Mazda 6 Mazda 6 2.5 S-VT (2007 – 2012) 5 L
Mazda 6 Mazda 6 SKYACTIV-G 2.0 (2012 – ) 4.2 L / 0.2 L
Mazda 6 Mazda 6 SKYACTIV-G 2.5 (2012 – ) 4.5 L / 0.2 L
Mazda 6 Mazda 6 SKYACTIV-D 2.2 (2012 – ) 5.1 L / 0.3 L
Mazda 626 626 1.8i 2.0 (2001 – 2002) 3.5 L / 0.2 L
Mazda 626 626 2.0 DiTD (1999 – 2002) 5.4 L / 0.4 L
Mazda Bt-50 BT-50 2.2 (2011 – ) 8.6 L
Mazda Bt-50 BT-50 2.5 (2015 – ) 6.7 L
Mazda Bt-50 BT-50 2.5 3.0 CDVi (2006 – 2011) 7 L / 0.2 L
Mazda Bt-50 BT-50 3.2 TDCi (2011 – ) 9.75 L
Mazda Cx-3 Cx-3 2.0 (2016-) 4.2 L
Mazda Cx-30 CX-30 2.0 (2020 - ) 4.2 L / 0.2 L
Mazda Cx-5 Cx-5 2.0 (2013 - 2016) 4.2 L
Mazda Cx-5 Cx-5 2.5 (2014 - ) 4.5 L
Mazda Cx-5 Cx-5 2.2 2.5 (2019 - ) 4.8 L
Mazda Cx-5 Cx-5 SKYACTIV-D 2.2 (2020 - 2021) 5.1 L
Mazda Cx-7 Cx-7 2.3 (2006 - 2012) 5.7 L
Mazda Cx-7 Cx-7 2.5 (2006 - 2012) 5 L
Mazda Cx-8 CX-8 SKYACTIV-D 2.2 (2019 - ) 5.1 L / 0.3 L
Mazda Cx-8 CX-8 SKYACTIV-G 2.5 (2019 - ) 4.5 L / 0.2 L
Mazda Cx-9 Cx-9 2.5 (2016 - 2021) 4.8 L
Mazda Cx-9 Cx-9 3.5 3.7 (2008 - 2015) 5.2 L
Mazda Premacy Premacy 1.8 2.0 (2001 – 2005) 3.5 L / 0.2 L
Mazda Premacy Premacy 2.0 DiTD (1999 – 2005) 4.7 L / 0.2 L

Dung tích nhớt các xe Mercedes-Benz

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Mercedes-Benz A-Class A 150 (2004 – 2009) 5 L
Mercedes-Benz A-Class A 200 (2005 – 2012 ) 5 L - 5.8 L
Mercedes-Benz A-Class A 200 220 CDI (2012 – ) 7 L
Mercedes-Benz A-Class A 250 (2012 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz A-Class A 45 AMG 4MATIC (2013 – 2015) 5.5 L
Mercedes-Benz B-Class B 150 (2005 – 2009) 5 L
Mercedes-Benz B-Class B 180 (2011 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz B-Class B 180 d (2015 – ) 4.5 L
Mercedes-Benz B-Class B 180 CDI (2005 – 2011) 5.4 L - 5.8 L
Mercedes-Benz B-Class B 180 CDI (2011 – 2015) 7 L
Mercedes-Benz B-Class B 200 (2005 – 2011) 5 L - 5.8 L
Mercedes-Benz B-Class B 200 (2011 – ) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz B-Class B 220 (2013 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz B-Class B 220 d (2015 – ) 7 L
Mercedes-Benz B-Class B 220 CDI (2012 – 2015) 7 L
Mercedes-Benz B-Class B 250 (2012 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz C-Class C 160 (2015 – ) 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 180 (2014 – ) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 200 C220 (2014 – ) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 250 (2014 – 2015) 6 L - 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 300 (2014 – ) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 350 (2015 – ) 7 L
Mercedes-Benz C-Class C 400 (2014 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz C-Class C 450 (2015 – 2016) 6.5 L
Mercedes-Benz C-Class C 43 C 50 4MATIC (2016 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz C-Class C 63 (2015 – ) 9 L
Mercedes-Benz CL-Class CL 500 (2006 – 2010) 8.5 L
Mercedes-Benz CL-Class CL 600 (2006 – 2014) 9 L
Mercedes-Benz CL-Class CL 63 AMG (2007 – 2010) 9.4 L
Mercedes-Benz CL-Class CL 63 AMG (2010 – 2014) 8.5 L
Mercedes-Benz CL-Class CL 65 AMG (2007 – 2014) 9 L - 9.5 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 180 (2013 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 180 CDI (2013 – 2015) 4.5 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 180 d (2015 – ) 4.5 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 200 CLA 220 (2013 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 200 CLA 220 CDI (2013 – 2015) 7 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 200d CLA 220d (2015 – ) 7 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 250 (2013 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz CLA-Class CLA 45 AMG (2013 – ) 5.5 L
Mercedes-Benz CLC-Class CLC 230 (2008 – 2009) 8 L
Mercedes-Benz CLC-Class CLC 250 (2009 – 2011) 8 L
Mercedes-Benz CLC-Class CLC 350 (2008 – 2011) 8 L
Mercedes-Benz CLC-Class CLC 200 220 CDI (2008 – 2011) 6.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 240 (2002 – 2004) 8 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 280 (2005 – 2009) 8 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 220 CDI (2005 – 2009) 6.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 270 CDI (2002 – 2005) 6.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 320 CDI (2005 – 2009) 8.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 320 (2002 – 2005) 8 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 350 (2005 – 2009) 8 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 500 (2002 – 2006) 7.5 L / 0.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 500 (2006 – 2009) 8.5 L / 0.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 55 AMG (2005 – 2006) 8.5 L / 0.5 L
Mercedes-Benz CLK-Class CLK 63 AMG (2006 – 2009) 8.8 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 220 CLS 250 (2014 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 260 (2015 – ) 6.3 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 280 (2008 – 2009) 8 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 300 (2009 – 2010) 8 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 300 (2010 – 2013) 6.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 320 CDI (2004 – 2009) 8.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 320 (2013 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 350 (2004 – ) 8 L - 8.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 500 (2004 – 2010) 8 L - 8.5 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 63 AMG (2006 – 2010) 8.8 L
Mercedes-Benz CLS-Class CLS 63 AMG (2010 – ) 8.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 180 (2017 - 2018) 7 L
Mercedes-Benz E-Class E 180 (2018 - ) 6.6 L
Mercedes-Benz E-Class E 200 (2009 – 2016) 5.5 L - 7.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 220 (2009 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 250 CDI (2009 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 250 d (2015 – 2016) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 250 BlueTEC (2013 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 250 (2013 – 2016) 5.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 280 (2009 – 2010) 7 L
Mercedes-Benz E-Class E 300 (2009 – 2013) 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 300 (2013 – 2016) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 300 CDI (2013 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 300 BlueTEC (2013 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 350 CDI (2009 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 350 BlueTEC (2009 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 350 (2009 – 2013) 7 L - 8 L
Mercedes-Benz E-Class E 350 4MATIC (2013 – 2016) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 400 (2013 – 2016) 6.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 500 E 550 (2009 – 2016) 8.5 L
Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG (2009 – 2011) 8.8 L
Mercedes-Benz E-Class E 63 AMG (2011 – 2016) 8.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 320 (2006 – 2009) 8.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 350 (2009 – 2012) 8.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 350 (2012 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 400 (2014 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 420 CDI (2006 – 2012) 11.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 450 (2006 – 2015) 8.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 500 GL 550 (2006 – 2012) 9 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 500 GL 550 (2012 – 2015) 8.5 L
Mercedes-Benz GL-Class GL 63 AMG (2012 – 2015) 8.5 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 180 GLA 200 (2014 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 180 CDI (2014 – ) 4.5 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 200 (2014 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 220 (2014 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 220 CDI (2014 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 220 d (2015 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 250 (2014 – ) 5.8 L
Mercedes-Benz GLA-Class GLA 45 AMG (2014 – ) 5.5 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 200 (2015-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 220 (2015-2023) 6 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 250 (2015-2023) 6 L - 6.5 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 300 (2016-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 350 (2016-2023) 6 L - 6.5 L
Mercedes-Benz GLC-Class GLC 43 AMG (2016-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 250 (2015-2019) 6.5 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 320 (2015-2023) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 350 (2015-2023) 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 350 d (2015-2023) 8 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 400 (2015-2023) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 450 (2015-2023) 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 500 (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 550 (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 43 AMG (2015-2023) 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 50 AMG (2015-2023) 7 L
Mercedes-Benz GLE-Class GLE 63 AMG (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 200 (2013 – 2015) 6.2 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 200 CDI (2012 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 220 (2012 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 250 (2013 – 2015) 6.2 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 280 (2008 – 2011) 7 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 300 (2008 – 2011) 7 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 320 CDI (2008 – 2009) 8 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 350 (2008 – 2012) 7 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 350 (2012 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz GLK-Class GLK 350 CDI (2009 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 350 d (2015-2023) 8 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 400 (2015-2023) 7 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 450 (2015-2023) 6.5 L - 7 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 500 (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 550 (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz GLS-Class GLS 63 AMG (2015-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 300 (2014 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 350 (2013 – ) 8 L
Mercedes-Benz S-Class S 400 (2015 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 400h (2015 – ) 8 L
Mercedes-Benz S-Class S 400 HYBRID (2013 – 2015) 8 L
Mercedes-Benz S-Class S 450 (2006 - 2007) 8.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 450 (2018 - 2021) 9 L
Mercedes-Benz S-Class S 500 (2013 – ) 8 L
Mercedes-Benz S-Class S 500 HYBRID (2014 – ) 6.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 63 AMG (2013 – ) 8.5 L
Mercedes-Benz S-Class S 65 AMG (2014 – ) 10.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 300 (2001-2012) 8 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 350 (2001-2012) 8 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 350 (2012-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 400 (2012-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 500 (2001-2023) 7.5 L - 8.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 550 (2001-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 600 (2001-2012) 8 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 55 AMG (2001-2012) 8.5 L / 0.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 63 AMG (2001-2012) 8 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 63 AMG (2012-2023) 8.5 L
Mercedes-Benz SL-Class SL 65 AMG (2001-2023) 9.5 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 180 (2015-2023) 6.1 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 200 (2015-2023) 6.3 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 250 d (2015-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 300 (2015-2023) 6.3 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 350 (2015-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz SLC-Class SLC 43 AMG (2015-2023) 6.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 200 (2011 – 2015) 5.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 250 CDI (2012 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 250 BlueTEC (2014 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 250 (2011 – 2015) 5.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 280 (2004 – 2011) 8 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 350 (2004 – 2011) 8 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 350 (2011 – 2015) 6.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 55 AMG (2004 – 2011) 8 L / 0.5 L
Mercedes-Benz SLK-Class SLK 55 AMG (2012 – 2015) 9.5 L
Mercedes-Benz Sprinter Sprinter (2010 – 2013) 8 L - 9.5 L
Mercedes-Benz Sprinter Sprinter CDI (2006 – 2013) 11 L - 12.5 L

Dung tích nhớt các xe Mitsubishi

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Mitsubishi Attrage Attrage 1.2 (2014-) 3 - 4 L
Mitsubishi Grandis Grandis 2.0 (2005 – 2010) 4 L
Mitsubishi Grandis Grandis 2.4 (2004 – 2011) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi L200 L200 2.4 (2015 – ) 8.3 L / 0.3 L
Mitsubishi L200 L200 2.5 TDi (2002 – 2006) 7.5 L / 0.8 L
Mitsubishi L200 L200 2.5 DI-D 4×2 (2006 – ) 5.5 L - 6.5 L
Mitsubishi L200 L200 2.5 DI-D 4×4 (2006 – ) 5.5 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.3 (2003 – 2009) 3.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.5 (2007 – 2010) 4 L / 0.2 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.6 (2003 – 2009) 3.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.6 (2010 – 2011) 4.2 L / 0.2 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.8 (2008 – 2011) 4 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.8 (2011 – ) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 1.8 DI-D (2008 – ) 5.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 2.0 (2003 – 2011) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Lancer Lancer 2.0 (2011 – 2014) 5.1 L / 0.3 L
Mitsubishi Mirage Mirage 1.2 (2012 - 2019) 3 L / 0.2 L
Mitsubishi Mirage Mirage 1.2 (2019 - ) 2.5 L / 0.2 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.0 (2007 – ) 4 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.2 (2007 – 2010) 5.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.2 (2010 – 2013) 5.5 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.2 (2012 – ) 7.4 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.4 (2007 – 2013) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 2.4 (2012 – ) 4.6 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Outlander 3.0 (2007 – 2013) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Sport Outlander Sport 2.0 (2003 – 2009) 4.3 L - 4.6 L / 0.3 L
Mitsubishi Outlander Sport Outlander Sport 2.4 (2003 – 2009) 4.6 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Pajero 2.5 (2001 – 2007) 7.3 L / 0.8 L
Mitsubishi Pajero Pajero 3.0 (2011 – ) 4.6 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Pajero 3.2 (2001 – 2007) 9.6 L / 1 L
Mitsubishi Pajero Pajero 3.2 (2007 – ) 9.3 L / 1 L
Mitsubishi Pajero Pajero 3.5 (2001 – 2007) 4.9 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Pajero 3.8 (2007 – ) 4.6 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport 2.5 (2008-2016) 6.4 L / 0.8 L
Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport 3.0 (2003 – 2007) 4.5 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport 3.0 (2008 - 2016) 4.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport 3.2 (2008 - 2016) 8 L / 1 L
Mitsubishi Triton (L200) L200 2.4 (2015 – ) 8.3 L / 0.3 L
Mitsubishi Triton (L200) L200 2.5 TDi (1997 – 2002) 5.3 L - 5.7 L / 0.8 L
Mitsubishi Triton (L200) L200 2.5 TDi (2002 – 2006) 7.5 L / 0.8 L
Mitsubishi Triton (L200) L200 2.5 DI-D 4×2 (2006 – ) 5.5 L - 6.5 L
Mitsubishi Triton (L200) L200 2.5 DI-D 4×4 (2009 – ) 5.5 L
Mitsubishi Xpander Xpander 1.5 từ 2017 4

Dung tích nhớt các xe Nissan

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Nissan Almera Almera 1.5i 1.8i (2000 – 2002) 2.7 L
Nissan Almera Almera 1.5i 1.8i (2000 – 2007) 2.9 L / 0.2 L
Nissan Almera Almera 1.5 dCi (2002 – 2006) 4.6 L / 0.1 L
Nissan Almera Almera 1.6i (1995 – 2000) 3.2 L / 0.4 L
Nissan Almera Almera 2.0i (1996 – 2000) 3.4 L / 0.2 L
Nissan Almera Almera 2.0i (2000 – 2001) 3.7 L
Nissan Almera Almera 2.2 Di, DT (2000 – 2003) 6.1 L / 0.4 L
Nissan Almera Almera 2.2 dCi (2003 – 2006) 5.4 L / 0.5 L
Nissan Frontier Frontier 2.5 (2005-2023) 4.6 L - 4.9 L
Nissan Frontier Frontier 4.0 (2005-2023) 5.1 L
Nissan Juke Juke 1.2 (2014 – ) 4.6 L / 0.3 L
Nissan Juke Juke 1.5 (2010 – ) 4.4 L / 0.2 L
Nissan Juke Juke 1.6 (2010 – ) 4.3 L - 4.5 L / 0.2 L
Nissan Livina Livina 1.6 (2014 - 2018) 3 L / 0.2 L
Nissan March March 1.0 (1993-2002) 3.1 L
Nissan March March 1.2 (2003-2010) 3 L
Nissan March March 1.2 (2011 – ) 3.4 L - 3.9 L / 0.2 L
Nissan March March 1.5 (2011 – 2013) 3 L / 0.2 L
Nissan Micra Micra 1.4 (2001 – 2002) 3.1 L / 0.1 L
Nissan Micra Micra 1.4 (2003 – 2010) 3 L / 0.2 L
Nissan Micra Micra 1.5 (2001 – 2003) 4.4 L / 0.3 L
Nissan Micra Micra 1.5 (2003 – 2010) 4.6 L
Nissan Micra Micra 1.6 (2005 – 2008) 4.5 L / 0.3 L
Nissan Murano Murano 3.5 (2003 – 2008) 4 L
Nissan Murano Murano 3.5 (2008 – 2014) 4.6 L
Nissan Murano Murano 3.5 (2014 – ) 4.8 L
Nissan Navara Navara 2.5 6.9 L - 7.6 L
Nissan Navara Navara 3.0 7.1 L
Nissan Note Note 1.2 (2013-2023) 3.4 L - 3.9 L
Nissan Note Note 1.4 (2013-2023) 3.4 L
Nissan Note Note 1.5 (2013-2023) 4.4 L - 4.8 L
Nissan Note Note 1.6 (2013-2023) 4.6 L
Nissan Qashqai Qashqai 1.2 (2014 – ) 4.6 L / 0.3 L
Nissan Qashqai Qashqai 1.5 (2007 – ) 4.4 L - 4.6 L / 0.2 L
Nissan Qashqai Qashqai 1.6 (2007 – ) 4.3 L / 0.2 L
Nissan Qashqai Qashqai 1.6 dCi DPF (2012 – ) 5.5 L - 6.2 L / 0.4 L
Nissan Qashqai Qashqai 2.0 (2007 – 2014) 4.4 L
Nissan Qashqai Qashqai 2.0 dCi (2008 – 2014) 7.4 L / 0.4 L
Nissan Sentra Sentra 1.6 (2013-2023) 4.4 L - 4.5 L
Nissan Sentra Sentra 1.8 (2013-2023) 4 L - 4.8 L / 0.2 L - 0.3 L
Nissan Teana Teana 2.0 (2003-2008) 3.9 L
Nissan Teana Teana 2.3 3.5 (2003-2008) 4.5 L
Nissan Tiida Tiida 1.4 (2007-2013) 3.4 L
Nissan Tiida Tiida 1.5 (2007-2013) 4.6 L
Nissan Tiida Tiida 1.6 (2007-2013) 4.3 L
Nissan Tiida Tiida 1.8 (2007-2013) 4.4 L
Nissan X-Trail X-Trail 2.0 (2007 – ) 4.4 L / 0.2 L
Nissan X-Trail X-Trail 2.0 dCi (2007 – ) 7.4 L / 0.4 L
Nissan X-Trail X-Trail 2.5 (2007 – ) 5.1 L / 0.3 L

Dung tích nhớt các xe Peugeot

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Peugeot 2008 2008 1.2 (2013-2023) 3.3 L - 3.5 L
Peugeot 2008 2008 1.4 1.6 (2013-2023) 3.75 L
Peugeot 2008 2008 1.5 (2013-2023) 4 L
Peugeot 2008 2008 1.6 VTi (2013-2023) 4.25 L
Peugeot 2008 2008 1.6 e-HDi (2013-2023) 3.75 L
Peugeot 206 206 1.4 (2001 – 2009) 3.8 L
Peugeot 206 206 1.6 (2001 – 2009) 3.3 L - 3.8 L / 0.3 L
Peugeot 206 206 2.0 (2001 – 2006) 4.5 L - 5.5 L
Peugeot 207 207 1.4 (2006 – 2009) 2.5 L - 2.75 L
Peugeot 207 207 1.4 (2009 – 2014) 3 L / 0.25 L
Peugeot 207 207 1.4 VTi (2007 – 2014) 4 L / 0.25 L
Peugeot 207 207 1.4 1.6 HDi (2006 – 2014) 3.75 L / 0.5 L
Peugeot 207 207 1.6 (2006 – 2007) 3.25 L / 0.25 L
Peugeot 207 207 1.6 VTi (2006 – 2014) 4.25 L / 0.25 L
Peugeot 208 208 1.2 (2012-2023) 3.25 L - 3.5 L
Peugeot 208 208 1.4 (2012-2023) 3.75 L - 4.25 L
Peugeot 208 208 1.5 (2012-2023) 4 L
Peugeot 208 208 1.6 HDi (2012-2023) 3.75 L
Peugeot 208 208 1.6 THP VTi (2012-2023) 4.25 L
Peugeot 3008 3008 1.2 (2015 – ) 3.5 L / 0.5 L
Peugeot 3008 3008 1.6 (2009 – ) 4.25 L / 0.25 L
Peugeot 3008 3008 1.6 HDi (2009 – ) 3.75 L / 0.5 L
Peugeot 307 307 1.4 (2001 – 2009) 2.75 L - 3 L
Peugeot 307 307 1.4 HDi (2001 – 2005) 3.8 L
Peugeot 307 307 1.6 (2001 – 2009) 3.25 L - 3.5 L
Peugeot 307 307 2.0 (2001 – 2005) 4.25 L
Peugeot 307 307 2.0 (2005 – 2009) 4.7 L - 5.5 L
Peugeot 307 307 2.0 HDi (2001 – 2005) 4.5 L
Peugeot 307 307 2.0 HDi (2004 – 2009) 5.25 L
Peugeot 308 308 1.4 (2007 – 2009) 4.2 L
Peugeot 308 308 1.4 (2009 – 2013) 4.25 L / 0.25 L
Peugeot 308 308 1.6 (2007 – 2013) 4.3 L / 0.25 L
Peugeot 308 308 1.6 HDi (2007 – 2013) 3.75 L / 0.5 L
Peugeot 308 308 2.0 HDiF (2007 – 2013) 5.25 L
Peugeot 407 407 1.6 HDi (2004 – 2011) 3.5 L / 0.4 L
Peugeot 407 407 1.8 (2004 – 2007) 4.25 L / 0.25 L
Peugeot 407 407 1.8 (2005 – 2011) 5 L
Peugeot 407 407 2.0 (2004 – 2011) 4.25 L / 0.25 L
Peugeot 407 407 2.0 HDi (2004 – 2011) 5.25 L / 0.25 L
Peugeot 407 407 2.7 HDi (2004 – 2009) 5.75 L
Peugeot 407 407 3.0 (2004 – 2011) 4.75 L
Peugeot 407 407 3.0 HDi (2009 – 2011) 6.25 L / 0.2 L
Peugeot 5008 5008 1.2 (2009-2023) 3.5 L
Peugeot 5008 5008 1.5 (2009-2023) 4 L
Peugeot 5008 5008 1.6 VTi (2009-2023) 4.25 L
Peugeot 5008 5008 1.6 HDi (2009-2023) 3.75 L
Peugeot 5008 5008 1.6 THP 150 5GX 4.25 L
Peugeot 5008 5008 2.0 BlueHDi (2009-2023) 3.9 L - 6 L
Peugeot 5008 5008 2.0 HDi (2009-2023) 5 L
Peugeot 508 508 1.5 (2018-2023) 4 L
Peugeot 508 508 1.6 (2011-2023) 4.25 L
Peugeot 508 508 1.6 HDi (2011-2018) 3.75 L
Peugeot 508 508 2.0 (2011-2018) 3.9 L - 5 L
Peugeot 508 508 2.0 (2018-2023) 7.1 L
Peugeot 508 508 2.2 HDi 16V DPF (2011-2018) 4.85 L - 5.25 L
Peugeot RCZ RCZ 1.6 (2010-2015) 4.25 L
Peugeot RCZ RCZ 2.0 HDi (2010-2015) 5 L

Dung tích nhớt các xe Porsche

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Porsche 911 911 Carrera (2011 – 2019) 7.5 L - 8 L
Porsche 911 911 GT3 (2014 – 2016) 6.4 L - 7.5 L
Porsche 911 911 Targa (2014 – 2019) 7.5 L - 8 L
Porsche 911 911 Turbo (2013 – 2019) 7.5 L
Porsche Boxster Boxster (2005 – 2009) 7.75 L / 0.25 L
Porsche Boxster Boxster (2009 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Boxster Boxster S (2005 – 2009) 7.75 L / 0.25 L
Porsche Boxster Boxster S (2009 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Boxster Boxster GTS (2015 – 2016) 7.5 L
Porsche Boxster Boxster Spyder (2010 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Cayenne Cayenne (2010 – 2018) 6.9 L / 0.9 L
Porsche Cayenne Cayenne (2017 – ) 7.6 L / 0.3 L
Porsche Cayenne Cayenne S (2010 – 2014) 9.5 L
Porsche Cayenne Cayenne S (2014 – 2018) 8.5 L
Porsche Cayenne Cayenne S (2017 – ) 7.6 L - 7.8 L / 0.3 L
Porsche Cayenne Cayenne GTS (2013 – 2014) 9.5 L
Porsche Cayenne Cayenne GTS (2014 – 2018) 8.5 L
Porsche Cayenne Cayenne Turbo (2010 – ) 9.5 L / 0.5 L
Porsche Cayenne Cayenne Diesel (2010 – 2014) 7.3 L
Porsche Cayenne Cayenne Diesel (2014 – 2018) 7.7 L
Porsche Cayenne Cayenne S Diesel (2013 – 2018) 9 L
Porsche Cayman Cayman (2005 – 2009) 7.75 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman (2009 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman S (2005 – 2009) 7.75 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman S (2009 – 2012) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman R (2011 – 2012) 7.5 L
Porsche Cayman Cayman S (2013 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman GTS (2013 – 2016) 7.5 L / 0.25 L
Porsche Cayman Cayman GT4 (2015 – 2016) 7.5 L
Porsche Macan Macan (2015 – 2017) 3.7 L - 4.7 L
Porsche Macan Macan (2017 – ) 5.2 L
Porsche Macan Macan S (2014 – ) 7 L - 8 L
Porsche Macan Macan GTS (2015 – 2018) 7 L - 8 L
Porsche Macan Macan Turbo (2014 – 2018) 7 L - 8 L
Porsche Macan Macan S Diesel (2014 – 2018) 5.4 L - 6.4 L
Porsche Panamera Panamera (2013 – 2016) 8.5 L / 0.8 L
Porsche Panamera Panamera (2017 – ) 7.2 L
Porsche Panamera Panamera 4 (2011 – 2016) 8.5 L
Porsche Panamera Panamera 4 (2017 – ) 7.2 L
Porsche Panamera Panamera 4S (2009 – 2016) 9 L
Porsche Panamera Panamera 4S (2016 – ) 7.2 L
Porsche Panamera Panamera S (2009 – 2013) 9 L
Porsche Panamera Panamera S (2013 – 2016) 8.5 L / 0.8 L
Porsche Panamera Panamera Turbo (2009 – 2016) 9 L
Porsche Panamera Panamera Turbo (2016 – ) 9.5 L
Porsche Panamera Panamera Diesel (2011 – 2013) 7.3 L
Porsche Panamera Panamera Diesel (2013 – 2015) 7 L

Dung tích nhớt các xe Renault

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Renault Clio Clio III 1.2 (2005 – 2013) 4 L / 0.2 L
Renault Clio Clio III TCE (2007 – 2009) 4 L / 0.2 L
Renault Clio Clio III TCE (2009 – 2013) 3.8 L
Renault Clio Clio III 1.4 1.6 (2005 – 2013) 5 L / 0.1 L
Renault Clio Clio III 1.5 (2005 – 2013) 4.5 L / 0.1 L
Renault Clio Clio III 2.0 (2006 – 2013) 3.5 L - 5.4 L / 0.2 L
Renault Clio Clio III Sport 2.0 (2007 – 2009) 5.4 L / 0.15 L
Renault Fluence Fluence 1.5 (2010-2023) 4.5 L
Renault Fluence Fluence 1.6 (2010-2023) 4.5 L - 4.8 L
Renault Fluence Fluence 2.0 (2010-2023) 3.5 L - 4.8 L
Renault Koleos Koleos 2.0 (2008-2016) 7.4 L / 0.4 L
Renault Koleos Koleos 2.5 (2008-2016) 5.1 L / 0.3 L
Renault Koleos Koleos II 1.6 (2008-2016) 6.2 L
Renault Koleos Koleos II 2.0 (2008-2016) 7.4 L
Renault Latitude Latitude 1.5 dCi DPF 4.5 L
Renault Latitude Latitude 1.5 dCi 4.5 L
Renault Latitude Latitude 2.0 16V E85 ECO2 4.8 L / 0.2 L
Renault Latitude Latitude 2.0 dCi (110 kW) DPF 7.4 L / 0.4 L
Renault Latitude Latitude 2.0 dCi (110 kW) 7.4 L / 0.4 L
Renault Latitude Latitude 2.0 dCi (127 kW) DPF 7.4 L / 0.4 L
Renault Latitude Latitude 2.0 dCi (127 kW) 7.4 L / 0.4 L
Renault Latitude Latitude 2.5 V6 4.6 L
Renault Latitude Latitude 3.0 dCi 6.8 L
Renault Latitude Latitude 3.5 V6 4.6 L

Dung tích nhớt các xe Subaru

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Subaru Forester Forester 2.0 (2013 – 2018) 5.1 L
Subaru Forester Forester 2.5 (2002 – 2008) 4 L
Subaru Forester Forester 2.5 (2008 – 2010) 4.2 L / 0.2 L
Subaru Forester Forester 2.5 (2010 – 2013) 4.5 L - 5.2 L
Subaru Forester Forester 2.5i (2013 – 2018) 4.8 L
Subaru Forester Forester 2.5i (2018 – ) 4.2 L
Subaru Impreza Impreza 2.5 (2003 – 2007) 4 L - 4.5 L
Subaru Impreza Impreza 2.5i (2007 – 2012) 4 L
Subaru Impreza Impreza 2.5T (2007 – 2014) 4 L - 4.3 L
Subaru Impreza Impreza 2.0i (2012 – 2016) 4.8 L
Subaru Impreza Impreza 2.0i (2017 – ) 4.4 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 2.4T (2019 – ) 4.5 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 2.5 GT (2004 – 2012) 4 L - 4.3 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 2.5i (2004 – 2012) 4 L - 4.2 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 2.5i (2012 – 2019) 4.8 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 2.5i (2019 – ) 4.2 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 3.0 (2007 – 2009) 5.5 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 3.6R (2009 – 2010) 6.3 L
Subaru Legacy / Outback Legacy / Outback 3.6R (2010 – 2019) 6.5 L
Subaru Levorg Levorg 1.6 2.0 (2015-2023) 5.1 L
Subaru Tribeca Tribeca (2006 – 2008) 5.5 L
Subaru Tribeca Tribeca (2008 – 2011) 6.3 L
Subaru Tribeca Tribeca (2011 – 2014) 6.5 L
Subaru WRX WRX 2.0T (2014 – ) 5.1 L
Subaru WRX WRX 2.5T (2014 – ) 4.3 L / 0.3 L
Subaru XV XV Crosstrek 2.0i (2012 – 2015) 4.8 L
Subaru XV XV 1.6i 4.8 L
Subaru XV XV 2.0D 5.9 L
Subaru XV XV 2.0i 4.8 L

Dung tích nhớt các xe Suzuki

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Suzuki Alto Alto 1.0 (2000 – 2002) 3.6 L / 0.2 L
Suzuki Alto Alto 1.0 (2009 – ) 2.9 L / 0.2 L
Suzuki Alto Alto 1.1 (2002 – 2009) 4 L / 0.2 L
Suzuki Celerio Celerio 1.0 (2015-2023) 2.9 L / 0.2 L
Suzuki Ertiga Ertiga 1.4 (2013 - 2019) 3.1 L
Suzuki Ertiga Ertiga 1.5 (2019 - ) 3.1 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 1.6 (2000 – 2005) 4.2 L / 0.5 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 1.6 (2005 – 2015) 4 L / 0.2 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 1.9 (2005 – 2011) 5.1 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.0 TDi (2001 – 2005) 4.5 L / 0.3 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.0 (1998 – 2005) 5.2 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.0 (2005 – 2015) 4.5 L - 4.7 L / 0.2 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.4 (2008 – 2015) 4.8 L / 0.2 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.5 (1998 – 2005) 5.5 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 2.7 (2005 – 2007) 5.3 L / 0.5 L
Suzuki Grand Vitara Grand Vitara 3.2 (2008 – 2010) 5.5 L / 0.5 L
Suzuki Jimny Jimny 1.3 2WD (1998-2018) 3.7 L
Suzuki Jimny Jimny 1.3 4WD (1998-2018) 3.7 L - 4.3 L / 0.2 L
Suzuki Jimny Jimny 1.5 4WD (1998-2018) 4 L - 4.9 L
Suzuki Jimny Jimny 1.5 AWD (1998-2018) 3.6 L / 0.2 L
Suzuki Swift Swift 1.2 (2010 – ) 3.1 L / 0.2 L
Suzuki Swift Swift 1.3 (2004 – 2010) 3.7 L
Suzuki Swift Swift 1.3 Diesel (2005 – 2014) 3.2 L
Suzuki Swift Swift 1.5 (2004 – 2010) 3.7 L
Suzuki Swift Swift 1.6 (2006 – 2010) 3.7 L
Suzuki Swift Swift 1.6 (2012 – ) 3.9 L / 0.2 L
Suzuki Vitara Vitara 1.4 (2015 – ) 3.3 L / 0.2 L
Suzuki Vitara Vitara 1.6 (2015 – ) 3.9 L / 0.2 L
Suzuki Vitara Vitara 1.6 DDiS (2015 – ) 5.5 L
Suzuki XL7 XL7 2.7 (2001 – 2005) 5.5 L

Dung tích nhớt các xe Toyota

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Toyota Alphard Alphard 3.5 (2008-2014) 6.1 L / 0.4 L
Toyota Alphard Alphard 3.5 (2015-2023) 5.4 L - 6.1 L / 0.4 L
Toyota Avalon Avalon 3.0 (1999-2004) 4.5 L / 0.2 L
Toyota Avalon Avalon 3.5 (2005-2012) 6.1 L / 0.4 L
Toyota Avalon Avalon 3.5 (2013-2018) 5.4 L - 6.1 L / 0.4 L
Toyota Avanza Avanza 1.5 (2006 - 2011) 3.2 L / 0.3 L
Toyota Camry Camry 2.4 (2002-2006) 3.8 L / 0.2 L
Toyota Camry Camry 2.5 (2007-2017) 4.5 L / 0.4 L
Toyota Camry Camry 3.0 (2002-2006) 4.7 L / 0.2 L
Toyota Camry Camry 3.5 (2007-2017) 6.1 L / 0.4 L
Toyota Camry Camry 3.5 (2017-2023) 5.4 L / 0.1 L
Toyota Corolla Corolla 1.3 (2009 – 2013) 3.4 L / 0.2 L
Toyota Corolla Corolla 1.4 1.6 (2002 – 2007) 3.7 L / 0.2 L
Toyota Corolla Corolla 1.4 D-4D (2004 – 2009) 4.3 L / 0.5 L
Toyota Corolla Corolla 1.4 D-4D (2009 – 2013) 4.1 L / 0.5 L
Toyota Corolla Corolla 1.4 (2007 – 2013) 3.7 L - 4.2 L / 0.2 L
Toyota Corolla Corolla 1.8 (2002 – 2007) 4.4 L / 0.2 L
Toyota Corolla Corolla 2.0 (2002 – 2007) 5.9 L / 0.6 L
Toyota Corolla Corolla 2.0 (2007 – 2013) 6.3 L / 0.4 L
Toyota Corolla Altis Corolla Altis 1.6 1.8 (2006-2011) 3.7 L / 0.2 L
Toyota Corolla Altis Corolla Altis 1.6 1.8 2.0 (2012- ) 4.2 L / 0.3 L
Toyota Corolla Cross Corolla Cross 1.8 (2019 - ) 4.2 L / 0.3 L
Toyota Fortuner Fortuner 2.7 (2017-2023) 5.6 L / 0.3 L
Toyota Fortuner Fortuner 2.8 (2017-2023) 7.5 L / 0.5 L
Toyota Hiace Hi-Ace 2.5 (2001 – 2007) 7.3 L - 7.6 L / 0.7 L
Toyota Hiace Hi-Ace 2.7i (2000 – 2007) 4.8 L - 5.5 L / 0.7 L
Toyota Hiace Hi-Ace 2.7i (2007 – ) 5.3 L - 5.5 L / 0.5 L
Toyota Hilux Hilux 2.0 (2005 – 2015) 5.6 L / 0.3 L
Toyota Hilux Hilux 2.5 (2001 – 2005) 6.6 L - 6.8 L / 0.7 L
Toyota Hilux Hilux 2.7 (2005 – 2015) 5.6 L / 0.3 L
Toyota Innova Innova 2.0 (2004 - ) 5.6 L / 0.3 L
Toyota Innova Innova 2.8 (2016 - 2020) 7.5 L
Toyota Land Cruiser Land Cruiser 4.7 (2001 – 2007) 6.8 L / 0.4 L
Toyota Land Cruiser Land Cruiser 4.2 (2003 – 2007) 9.3 L - 11.4 L / 1.3 L
Toyota Prado Prado 2.7 (2002 – 2004) 5.1 L / 0.7 L
Toyota Prado Prado 2.7 (2004 – 2009) 5.8 L / 0.7 L
Toyota Prado Prado 2.8 (2000 – 2002) 5.3 L / 0.9 L
Toyota Prado Prado 3.0 (2000 – 2009) 7 L - 7.5 L / 0.6 L
Toyota Prado Prado 4.0 (2003 – 2009) 5.2 L / 0.3 L
Toyota Previa Previa 2.0 D4-D ( - 2005) 5.7 L / 0.6 L
Toyota Previa Previa 2.4 16V VVT-i ( - 2005) 4.3 L / 0.2 L
Toyota Previa Previa 2.4i ( - 2005) 5.8 L / 0.3 L
Toyota Prius Prius (2001 – 2009) 3.7 L / 0.3 L
Toyota Prius Prius (2009 – ) 4.2 L / 0.3 L
Toyota Rav4 RAV4 1.8 (2000 – 2006) 3.7 L / 0.2 L
Toyota Rav4 RAV4 2.0 (2000 – 2006) 4.2 L - 5.9 L / 0.2 L
Toyota Rav4 RAV4 2.0 (2006 – 2009) 3.8 L / 0.2 L
Toyota Rav4 RAV4 2.0 (2009 – ) 4.2 L / 0.3 L
Toyota Rav4 RAV4 2.0 D-4D (2013 – 2015) 5.9 L / 0.4 L
Toyota Rav4 RAV4 2.0 D-4D (2015 – ) 5.2 L
Toyota Rav4 RAV4 2.2 D-4D (2009 – 2015) 5.9 L / 0.4 L
Toyota Rav4 RAV4 2.4 (2007 – 2013) 4.3 L / 0.2 L
Toyota Rav4 RAV4 2.5 (2013 – ) 4.4 L / 0.4 L
Toyota Raize Raize 1.0 3.3 L
Toyota Rush Rush 1.5 3.3 L - 3.5 L
Toyota Sienna Sienna 2.7 (2004-2010) 4.4 L / 0.4 L
Toyota Sienna Sienna 3.3 (2004-2010) 4.7 L / 0.2 L
Toyota Sienna Sienna 3.5 2WD (2004-2010) 5.4 L - 6.1 L / 0.4 L
Toyota Sienna Sienna 3.3 4WD (2004-2010) 4.7 L - 6.1 L / 0.4 L
Toyota Veloz Veloz 1.5 3.1 L - 3.3 L
Toyota Venza Venza 2.7 (2009-2016) 4.4 L / 0.4 L
Toyota Venza Venza 3.5 (2009-2016) 6.1 L / 0.4 L
Toyota Vios Vios NCP 1.5 3.4 L - 3.7 L
Toyota Vios Vios NSP 1.5 3.1 L - 3.3 L
Toyota Vios Vios CVT 1.5 3.1 L - 3.3 L
Toyota Wigo Wigo 1.2 3.2 L - 3.5 L
Toyota Yaris Yaris 1.0 ( – 2005) 3.1 L / 0.2 L
Toyota Yaris Yaris 1.3 (2002 – 2009) 3.7 L / 0.3 L
Toyota Yaris Yaris 1.3 (2009 – ) 3.4 L / 0.2 L
Toyota Yaris Yaris 1.4 (2001 – 2005) 4.1 L / 0.3 L - 0.4 L
Toyota Yaris Yaris 1.4 (2005 – 2011) 4.3 L / 0.5 L
Toyota Yaris Yaris 1.4 (2011 – ) 3.9 L / 0.4 L
Toyota Yaris Yaris 1.5 (2001 – ) 3.7 L / 0.3 L
Toyota Yaris Yaris 1.8 (2007 – 2011) 4.2 L / 0.3 L
Toyota Zace Zace 1.8 3.4 L - 3.7 L

Dung tích nhớt các xe Vinfast

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Vinfast Fadil Fadil 1.4 3.8 L
Vinfast Lux A Lux A 2.0 5 L
Vinfast Lux SA Lux SA 2.0 5 L

Dung tích nhớt các xe Volkswagen

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Volkswagen Beetle Beetle 1.8 (2013 – ) 5.5 L
Volkswagen Beetle Beetle 2.0 (2012 – ) 5.5 L
Volkswagen Beetle Beetle 2.5 (2011 – ) 6 L
Volkswagen Golf Golf 1.4 (2003 – 2008) 3.2 L - 3.6 L
Volkswagen Golf Golf 1.6 (2003 – 2008) 3.5 L - 4.5 L
Volkswagen Golf Golf 1.9 (2006 – 2008) 4.3 L
Volkswagen Golf Golf 2.0 (2003 – 2008) 3.8 L - 4.6 L / 0.5 L
Volkswagen Jetta Jetta 1.4 (2006 – 2014) 3.6 L
Volkswagen Jetta Jetta 1.6 (2005 – 2010) 3.5 L - 4.5 L
Volkswagen Jetta Jetta 1.9 (2005 – 2008) 4.3 L / 0.3 L
Volkswagen Jetta Jetta 2.0 (2005 – 2010) 4.6 L / 0.5 L
Volkswagen Jetta Jetta 2.0 (2011 – 2014) 4 L - 4.7 L
Volkswagen Jetta Jetta 2.0 TDI (2005 – 2008) 3.8 L / 0.3 L
Volkswagen Jetta Jetta 2.0 TDI (2008 – 2014) 4.3 L
Volkswagen Jetta Jetta 2.5 (2005 – 2014) 6 L
Volkswagen New Beetle New Beetle 1.4 (2003 – 2010) 3.5 L / 0.5 L
Volkswagen New Beetle New Beetle 1.6 (2000 – 2010) 4.5 L / 0.5 L
Volkswagen New Beetle New Beetle 1.9 (2002 – 2011) 4.5 L / 0.5 L
Volkswagen New Beetle New Beetle 2.0 (2000 – 2010) 4 L / 0.5 L
Volkswagen New Beetle New Beetle 2.3 (2000 – 2005) 4.5 L / 0.5 L
Volkswagen Passat Passat 1.4 (2008 – 2015) 3.6 L
Volkswagen Passat Passat 1.6 (2005 – 2009) 3.8 L
Volkswagen Passat Passat 1.8 (2008 – 2015) 4.7 L
Volkswagen Passat Passat 1.9 (2005 – 2008) 3.8 L / 0.5 L
Volkswagen Passat Passat 2.0 (2005 – 2015) 4.6 L - 4.7 L / 0.5 L
Volkswagen Passat Passat 2.0 TDI (2008 – 2015) 4 L - 4.3 L / 0.3 L
Volkswagen Passat Passat 3.6 (2005 – 2010) 5.5 L / 0.5 L
Volkswagen Polo Polo 1.0 (2014 – ) 3.4 L
Volkswagen Polo Polo 1.2 (2002 – 2005) 3 L
Volkswagen Polo Polo 1.2 (2005 – 2014) 2.4 L - 2.8 L
Volkswagen Polo Polo 1.2 TSI (2010 – 2014) 3.6 L - 3.9 L
Volkswagen Polo Polo 1.4 (2002 – 2009) 3.2 L - 3.5 L
Volkswagen Polo Polo 1.4 TDI (2002 – 2007) 3.8 L - 4.4 L
Volkswagen Polo Polo 1.6 (2006 – 2009) 3.6 L
Volkswagen Polo Polo 1.8 (2014 – ) 5.7 L
Volkswagen Polo Polo 1.9 TDI (2002 – 2009) 4.3 L - 4.5 L / 0.5 L
Volkswagen Scirocco Scirocco 1.4 (2008 – 2014) 3.6 L
Volkswagen Scirocco Scirocco 2.0 (2008 – 2014) 4.3 L - 4.6 L
Volkswagen Tiguan Tiguan 1.4 (2010 – 2011) 4 L
Volkswagen Tiguan Tiguan 2.0 TDI (103 kW) (2007 – 2011) 4 L - 4.3 L
Volkswagen Touareg Touareg 2.5 (2002 – 2010) 8.9 L / 0.4 L
Volkswagen Touareg Touareg 3.0 (2005 – 2010) 8.3 L
Volkswagen Touareg Touareg 3.2 (2002 – 2006) 6.6 L
Volkswagen Touareg Touareg 3.6 (2006 – 2010) 6.9 L / 0.9 L
Volkswagen Touareg Touareg 4.2 (2002 – 2007) 7.5 L
Volkswagen Touareg Touareg 4.2 (2007 – 2010) 9.1 L
Volkswagen Touareg Touareg 5.0 (2002 – 2010) 11.5 L / 0.3 L
Volkswagen Touareg Touareg 6.0 (2005 – 2010) 14 L / 1 L

Dung tích nhớt các xe Volvo

Tên xe Đời xe Dung tích dầu nhớt
Volvo S60 S60 2.0 (2015 – 2018) 5.4 L - 5.9 L
Volvo S60 S60 2.5 (2010 – 2012) 5.7 L
Volvo S60 S60 2.5 (2012 – 2016) 5.5 L
Volvo S60 S60 3.0 (2010 – 2016) 6.8 L
Volvo S80 S80 2.0 (2014 – 2016) 5.4 L
Volvo S80 S80 2.5 (2005 – 2006) 5.5 L
Volvo S80 S80 2.9 (2000 – 2004) 6.9 L
Volvo S80 S80 3.0 (2008 – 2011) 7.4 L
Volvo S80 S80 3.0 (2011 – 2015) 6.8 L
Volvo S80 S80 3.2 (2007 – 2015) 6.8 L - 7.7 L
Volvo S80 S80 4.4 (2007 – 2011) 7 L
Volvo V60 V60 2.0 T5 T6 (2015 – 2018) 5.4 L - 5.9 L
Volvo V60 V60 2.0 T6 (2015 – 2017) 5.9 L
Volvo V60 V60 2.5 T5 AWD (2014 – 2016) 5.5 L
Volvo V60 V60 3.0 T6 AWD (2014 – 2016) 6.8 L
Volvo V60 V60 T5 T6 (2018 – ) 5.6 L
Volvo V70 V70 2.4 (2000 – 2007) 5.8 L / 0.3 L
Volvo V70 V70 2.5 T (2003 – 2007) 5.5 L - 5.8 L
Volvo V70 V70 R AWD (2003 – 2007) 5.2 L / 0.3 L
Volvo V70 V70 3.2 (175 kW) (2007 – 2011) 7.4 L
Volvo S90 S90 2.0 T5, T6 AWD (2016 – ) 5.6 L - 5.9 L
Volvo S90 S90 Twin Engine (2017 – ) 5.6 L
Volvo V90 V90 2.0 T5, T6 (2016 – ) 5.6 L
Volvo Xc40 XC40 T4, T5 (2018 – ) 5.6 L
Volvo Xc60 XC60 2.0 T5 (179 kW) (2014 – 2017) 5.4 L
Volvo Xc60 XC60 2.5 T5 (187 kW) AWD (2015 – 2016) 5.5 L
Volvo Xc60 XC60 3.0, 3.2 (2009 – 2010) 7.4 L
Volvo Xc60 XC60 3.0, 3.2 (2011 – 2015) 6.8 L
Volvo Xc60 XC60 T5, Twin Engine (2017 – ) 5.6 L
Volvo Xc70 XC70 3.0 3.2 AWD (2007 – 2011) 7.4 L
Volvo Xc70 XC70 3.0 3.2 (2011 – 2015) 6.8 L
Volvo Xc70 XC70 2.0 T5 (179 kW) (2014 – 2016) 5.4 L
Volvo Xc70 XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD (2015 – 2016) 5.5 L
Volvo Xc90 XC90 3.2 (2007 – 2012) 6.8 L - 7.4 L
Volvo Xc90 XC90 4.4 V8 AWD (2007 – 2011) 6.7 L
Volvo Xc90 XC90 3.2 (2012 – 2014) 6.8 L
Volvo Xc90 XC90 T5, T6 (2015 – ) 5.6 L - 5.9 L
Volvo Xc90 XC90 T8 Twin Engine AWD (2015 – ) 5.6 L
popup

Số lượng:

Tổng tiền: