Bộ lọc ▶
Hãng
Giá
Vành
Độ rộng

Lốp Pirelli 175/65R14 Cinturato P1

1.030.000₫
1.230.000₫

Lốp Pirelli 175/70R14 Cinturato P1

1.290.000₫
1.440.000₫

Lốp Pirelli 185/65R14 Cinturato P1

1.320.000₫
1.470.000₫

Lốp Pirelli 185/60R14 Cinturato P1

1.340.000₫
1.490.000₫

Lốp Pirelli 175/65R15 Cinturato P1

1.390.000₫
1.540.000₫

Lốp Pirelli 205/65R15 Cinturato P1

1.500.000₫
1.650.000₫

Lốp Pirelli 195/50R15 Cinturato P1

1.520.000₫
1.670.000₫

Lốp Pirelli 185/55R15 Cinturato P1

1.560.000₫
1.710.000₫

Lốp Pirelli 195/55R15 Cinturato P1

1.640.000₫
1.790.000₫

Lốp Pirelli 205/60R16 Cinturato P7

2.080.000₫
2.230.000₫

Lốp Pirelli 215/55R16 Cinturato P7

2.120.000₫
2.270.000₫

Lốp Pirelli 215/60R16 Cinturato P7

2.190.000₫
2.340.000₫

Lốp ô tô Pirelli luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều hãng siêu xe thể thao, các hãng xe cao cấp như: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, Audi, Mclaren, Mercedes-Benz, Porsche,…

Lốp Pirelli trên thị trường đang được bán với mức giá từ 1.410.000.

Mã lốp Giá Xuất xứ

175/65R14 Cinturato P1

1.410.000 Nga

175/65R15 Cinturato P1

1.610.000 Nga

175/70R14 Cinturato P1

1.490.000 Nga

185/55R15 Cinturato P1

1.830.000 Nga

185/60R14 Cinturato P1

1.550.000 Nga

185/65R14 Cinturato P1

1.520.000 Nga

195/50R15 Cinturato P1

1.770.000 Nga

195/55R15 Cinturato P1

1.930.000 Nga

205/45R17 Cinturato P7 chống xịt

5.210.000 Châu Âu

205/50R17 Cinturato P7

3.060.000 Nga

205/50R17 Cinturato P7 chống xịt

5.490.000 Châu Âu

205/50R17 P ZERO chống xịt

5.950.000 Châu Âu

205/55R16 Cinturato P7 chống xịt

3.500.000 Châu Âu

205/55R17 Cinturato P7 chống xịt

4.670.000 Châu Âu

205/60R16 Cinturato P7

2.470.000 Nga

205/60R16 Cinturato P7 chống xịt

3.810.000 Châu Âu

205/65R15 Cinturato P1

1.750.000 Nga

215/45R17 Cinturato P7

2.730.000 Nga

215/50R17 Cinturato P7

3.480.000 Châu Âu

215/55R16 Cinturato P7

2.520.000 Nga

215/55R17 Cinturato P7

3.050.000 Nga

215/55R17 Cinturato P7 tự vá

3.750.000 Châu Âu

215/60R16 Cinturato P7

2.610.000 Nga

215/60R17 Scorpion Verde

3.730.000 Nga

215/60R17 S-VERD(KA)

3.750.000 Nga

215/65R16 Scorpion Verde

2.890.000 Nga

215/65R17 Scorpion Verde

3.850.000 Nga

225/35R19 P ZERO chống xịt

8.880.000 Châu Âu

225/40R18 Cinturato P7 chống xịt

6.550.000 Châu Âu

225/40R18 P ZERO

4.450.000 Châu Âu

225/40R18 P ZERO chống xịt

6.350.000 Châu Âu

225/40R19 P ZERO chống xịt

8.380.000 Châu Âu

225/45R17 Cinturato P7

3.500.000 Châu Âu

225/45R17 Cinturato P7

3.620.000 Châu Âu

225/45R17 Cinturato P7 chống xịt

4.750.000 Châu Âu

225/45R17 P ZERO

4.090.000 Châu Âu

225/45R18 Cinturato P7

4.910.000 Châu Âu

225/45R18 P ZERO

5.550.000 Châu Âu

225/45R19 Cinturato P7 chống xịt

8.480.000 Châu Âu

225/45R19 Scorpion Verde

5.550.000 Nga

225/50R17 Cinturato P7

3.150.000 Nga

225/50R17 Cinturato P7 chống xịt

4.810.000 Châu Âu

225/50R18 Cinturato P7 chống xịt

6.950.000 Châu Âu

225/55R16 Cinturato P7 chống xịt

4.570.000 Châu Âu

225/55R17 Cinturato P7

3.840.000 Châu Âu

225/55R17 Cinturato P7 chống xịt

4.950.000 Châu Âu

225/55R17 P7 Cinturato chống xịt

4.970.000 Châu Âu

225/55R18 Scorpion Verde

4.170.000 Nga

225/60R17 Cinturato P7

4.750.000 Châu Âu

225/60R17 Cinturato P7 chống xịt

5.520.000 Châu Âu

225/60R18 Scorpion Verde

4.410.000  

235/35R19 P ZERO PZ4

6.600.000 Châu Âu

235/35R20 P ZERO

8.090.000 Châu Âu

235/40R18 P ZERO

4.850.000 Châu Âu

235/40R19 Cinturato P7 tự vá

6.450.000 Châu Âu

235/45R17 Cinturato P7 tự vá

5.250.000 Châu Âu

235/45R18 Cinturato P7 tự vá

4.690.000 Châu Âu

235/45R20 P ZERO

7.890.000 Châu Âu

235/50R17 Cinturato P7

4.050.000 Nga

235/50R19 P ZERO

6.540.000 Châu Âu

235/55R17 Cinturato P7

4.520.000 Châu Âu

235/55R17 Scorpion Verde

3.850.000 Nga

235/55R19 Scorpion Verde

5.950.000 Châu Âu

235/55R19 Scorpion Verde chống xịt

7.390.000 Châu Âu

235/60R17 P ZERO

4.980.000 Châu Âu

235/60R17 Scorpion Zero

4.950.000 Châu Âu

235/65R17 Scorpion Verde

4.620.000 Nga

245/35R19 P ZERO

7.560.000 Châu Âu

245/35R20 P ZERO

7.890.000 Châu Âu

245/35R20 P ZERO PZ4 chống xịt

10.900.000 Châu Âu

245/35R21 P ZERO chống xịt

14.790.000 Châu Âu

245/40R17 Cinturato P7

4.410.000 Châu Âu

245/40R18 Cinturato P7

4.650.000 Châu Âu

245/40R18 Cinturato P7 chống xịt

6.290.000 Châu Âu

245/40R18 P ZERO

5.250.000 Châu Âu

245/40R18 P ZERO chống xịt

6.550.000 Châu Âu

245/40R19 Cinturato P7 chống xịt

8.450.000 Châu Âu

245/40R19 P ZERO chống xịt

8.390.000 Châu Âu

245/40R20 P ZERO

7.350.000 Châu Âu

245/40R20 P ZERO chống xịt

8.970.000 Châu Âu

245/45R17 Cinturato P7

5.210.000 Châu Âu

245/45R18 P ZERO

5.910.000 Châu Âu

245/45R19 P ZERO

6.550.000 Châu Âu

245/45R19 P ZERO chống xịt

8.260.000 Châu Âu

245/45R20 P ZERO

7.770.000 Châu Âu

245/45R20 Scorpion Verde

7.030.000 Châu Âu

245/50R18 P ZERO chống xịt

7.790.000 Châu Âu

245/50R20 Scorpion Verde

6.010.000 Châu Âu

245/60R18 Scorpion Verde

6.180.000 Nga

255/35R19 P ZERO

7.750.000 Châu Âu

255/35R19 P ZERO chống xịt

9.050.000 Châu Âu

255/35R20 P ZERO

8.090.000 Châu Âu

255/40R17 P ZERO chống xịt

6.650.000 Châu Âu

255/40R18 Cinturato P7 chống xịt

8.990.000 Châu Âu

255/40R18 P ZERO

6.750.000 Châu Âu

255/40R19 P ZERO

7.080.000 Châu Âu

255/40R19 P ZERO chống xịt

8.990.000 Châu Âu

255/45R18 Cinturato P7 chống xịt

9.090.000 Châu Âu

255/45R18 PZERO ROSSO

6.950.000 Châu Âu

255/45R19 P ZERO

7.270.000 Châu Âu

255/45R19 Scorpion Verde tự vá

6.560.000 Châu Âu

255/45R20 Scorpion Verde

8.090.000 Châu Âu

255/50R19 Scorpion Verde

6.690.000 Châu Âu

255/50R20 P ZERO

7.770.000 Châu Âu

255/55R17 Scorpion Zero

6.050.000 Châu Âu

255/55R18 Scorpion Verde

5.890.000 Nga

255/55R19 P ZERO

6.860.000 Châu Âu

255/55R19 Scorpion Verde chống xịt

8.320.000 Châu Âu

255/55R20 Scorpion Verde

9.690.000 Châu Âu

265/35R18 P ZERO

7.250.000 Châu Âu

265/35R19 P ZERO

8.580.000 Châu Âu

265/35R20 P ZERO

9.690.000 Châu Âu

265/40R18 P ZERO

7.550.000 Châu Âu

265/40R20 P ZERO

8.380.000 Châu Âu

265/40R21 P ZERO

8.580.000 Châu Âu

265/45R20 P ZERO

9.160.000 Châu Âu

265/45R20 Scorpion Verde

8.580.000 Châu Âu

265/50R19 P ZERO

7.770.000 Châu Âu

265/50R20 Scorpion Verde

6.060.000 Châu Âu

265/60R18 Scorpion Verde

5.290.000 Nga

275/30R19 P ZERO

7.970.000 Châu Âu

275/30R20 P ZERO

9.490.000 Châu Âu

275/30R21 P ZERO chống xịt

17.350.000 Châu Âu

275/35R19 Cinturato P7 chống xịt

9.150.000 Châu Âu

275/35R19 P ZERO

8.480.000 Châu Âu

275/35R19 P ZERO chống xịt

9.690.000 Châu Âu

275/35R20 P ZERO

8.050.000 Châu Âu

275/35R20 P ZERO chống xịt

10.680.000 Châu Âu

275/35R20 PZERO ROSSO

8.580.000 Châu Âu

275/35R21 P ZERO PZ4

11.890.000 Châu Âu

275/40R19 P ZERO

7.720.000 Châu Âu

275/40R19 P ZERO chống xịt

8.880.000 Châu Âu

275/40R19 PZERO ROSSO

8.350.000 Châu Âu

275/40R20 P ZERO

10.090.000 Châu Âu

275/40R20 P ZERO chống xịt

9.690.000 Châu Âu

275/40R22 P ZERO ncs

10.070.000 Châu Âu

275/45R18 Cinturato P7 chống xịt

8.120.000 Châu Âu

275/45R18 P ZERO

8.150.000 Châu Âu

275/45R20 Scorpion Verde

7.110.000 Châu Âu

275/45R20 Scorpion Zero

7.650.000 Châu Âu

275/45R21 P ZERO

9.890.000 Châu Âu

275/45R22 Scorpion Zero

8.050.000 Châu Âu

275/50R20 Scorpion Verde

8.380.000 Châu Âu

275/55R19 Scorpion Zero

7.570.000 Châu Âu

275/55R20 SCORPION ATR

5.950.000 Châu Âu

275/65R18 SCORPION ATR

5.950.000 Châu Âu

285/30R19 P ZERO

7.770.000 Châu Âu

285/35R18 P ZERO

7.310.000 Châu Âu

285/40R19 P ZERO

9.050.000 Châu Âu

285/40R21 P ZERO

13.150.000  

285/40R22 P ZERO

15.080.000 Châu Âu

285/45R19 Scorpion Verde chống xịt

8.950.000 Châu Âu

285/60R18 Scorpion Verde

6.190.000 Nga

295/35R20 P ZERO

10.090.000 Châu Âu

295/35R21 P ZERO

8.050.000 Châu Âu

295/40R20 P ZERO

10.150.000 Châu Âu

295/40R20 Scorpion Verde

10.130.000 Châu Âu

295/40R21 P ZERO

10.050.000 Châu Âu

315/30R21 P ZERO PZ4

14.290.000 Châu Âu

315/35R20 P ZERO chống xịt

11.350.000 Châu Âu

315/35R21 P ZERO

17.690.000 Châu Âu
popup

Số lượng:

Tổng tiền: