DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
MATIZ 0.8 (1998 - 2014) ~ 2.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MATIZ 1.0 (2002 - 2010) L4 SOHC 3.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
LACETTI 1.5 (2004 - 2010) 1.6 DOHC 3.75 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
LACETTI 1.8 (2004 - 2008) 1.8 DOHC 4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
CITY (2013 - 2021) ~ 3.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 2.0i-VTEC 2WD (2007 - 2011) R20A1/R20A2 3.7/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 2.0i-VTEC 4WD (2007 - 2011) R20A1/R20A2 3.7/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 2.4i-VTEC 2WD (2007 - 2011) K24Z1/K24Z2 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 2.4i-VTEC 4WD (2007 - 2011) K24Z1/K24Z2 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 2.4 (2017 - 2021) K24Z7 4.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CRV 1.5 Turbo L15B7 3.5 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 1.8i-VTEC (2005 - 2008) R18A2 3.7/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 2.0i-VTEC Type R (2007 - 2008) K20Z4 4.4/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 2.0 (FC) (2015 ~) ~ 4/4.23 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 1.5 (FC) (2015 ~) ~ 3.5/3.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 2.0 Type R (2015 ~) K20C/K20C1 5.4/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
Civic 2.0 Type R (2015 ~) K20C/K20C1 5.4/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
MAZDA 2 1.5 (76KW) (2007 - 2008) ZY 3.9 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 2 1.5 (76KW) (2009 - 2010) ZY 3.9 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 2 1.5 (76KW) (2010 - 2015) MZR 1.5 3.9 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 2 SKYACTIV-G 1.5 (66KW) (2015) SKYACTIV-G 1.5 4.2/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 2 SKYACTIV-G 1.5 (85KW) (2015) SKYACTIV-G 1.5 4.2/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 1.6 (2003 - 2006) Z6 3.9/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 1.6 (2006 - 2008) Z6 3.9/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 1.6 (2009) Z6 3.9/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 2.0 (2003 - 2006) LF 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 1.6 (2009 - 2013) Z6 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 2.0 (2009 - 2013) LF 4.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 SKYACTIV-G 1.5 (74KW) (2013) SKYACTIV-G 1.5 4.3/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 (88KW) (2013) SKYACTIV-G 2.0 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) (2013) SKYACTIV-G 2.0 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 2.0 (2002 - 2005) LF 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 1.8 (2007 - 2008) MZR 1.8 4.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 1.8 (2009 - 2010) MZR 1.8 4.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 1.8 (2010 - 2012) MZR 1.8 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 2.0 S-VT (2007 - 2008) MZR 2.0 4.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 2.0 S-VT (2009 - 2010) MZR 2.0 4.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 (107KW) (2012) SKYACTIV-G 2.0 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) (2012) SKYACTIV-G 2.0 4.2/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 (141KW) (2012) SKYACTIV-G 2.5 4.5/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
MAZDA 6 SKYACTIV-G 2.5 (141KW) AWD (2015) SKYACTIV-G 2.5 4.5/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (121KW) 2WD (2012) SKYACTIV-G 2.0 4.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118KW) 4WD (2012 - 2015) SKYACTIV-G 2.0 4.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118KW) 4WD (2015~) SKYACTIV-G 2.0 4.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
CX-5 SKYACTIV-G 2.5 (118KW) 4WD (2015~) SKYACTIV-G 2.5 4.5 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 2.2 TDCI (2011 - 2015) MZ-CD 2.2 8.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 3.2 TDCI (2011 - 2015) MZ-CD 3.2 9.75 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 3.2 TDCI 4*4 (2011 - 2015) MZ-CD 3.2 9.75 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 2.2 CDTI (110KW) (2015) MZ-CD 2.2 8.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 2.2 CDTI (110KW) (2015) MZ-CD 2.2 8.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
BT-50 3.2 CDTI (2015~) MZ-CD 3.2 9.75 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
DÒNG XE MÃ ĐỘNG CƠ THỂ TÍCH DẦU MÁY CHỈ SỐ NHỚT PHÙ HỢP SẢN PHẨM KHUYẾN NGHỊ
RANGER 2.5 (2000 - 2011) WL-T 6.3/0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
RANGER 2.2 D (2012 - 2020) ~ 8/0.5 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
RANGER 3.2 TD (2012 - 2020) ~ 9/0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.0 ECOBOOST (2013 - 2016) ECOBOOST 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.0 ECOBOOST (2017) ECOBOOST 4.6/0.2 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.4 16V (2008 - 2011) RTJA 3.8/0.25 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.4 TDCI DURATORQ (2008 - 2010) F6JD 3.8/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.5 TDCI DURATORQ (70KW) (2015) XVJB/XVJC 3.85/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.6 TDCI DURATORQ (55KW) EURO 5 (2012) UBJA/HHJF DURATORQ 3.85/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA 1.6 TI-VCT (2012 - 2017) DURATEC TI-VCT 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FIESTA ST 1.6 ECOBOOST (2013 - 2016) ECOBOOST 4.1/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 2.0 ECOBOOST (2013 - 2016) ECOBOOST 5.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 2.0 ECOBOOST (2016) ECOBOOST 5.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 2.0 ECOBOOST 4WD (2016) ECOBOOST 5.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 2.3 16V (2000 - 2012) DURATEC-HE 4.25/0.5 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 3.0 V6 (2000 - 2008) DURATEC 5.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ESCAPE 3.0 V6 (2009 - 2012) DURATEC 5.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
EVEREST 2.5 TD (2000 - 2013) ~ 6.3/0.7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
EVEREST 2.2 TD (2015 - 2019) ~ 8.5 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
EVEREST 3.2 TD (2015 - 2019) ~ 9.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
EVEREST 2.0 TD (2020) ~ 7 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
TRANSIT 2.4D (2006 ~) ~ 6.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 1.8 16V (2005 - 2011) QQDB 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 2.0 16V (2004 - 2011) DURATEC-HE 4.3/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 1.8 TDCI (2005 - 2008) BHPA 5.6/0.6 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 1.5 ECOBOOST (110KW) (2014) M8DA/M8DB 4.05/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 1.5 TDCI DURATORQ (110KW) (2014) M8DA/M8DB 4.05/0.3 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
FOCUS 1.5 TDCI DURATORQ (2015) XXDA/XXDC 3.85/0.4 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
ECOSPORT 1.5 (2014) ~ 3.8 Lit 10W30/5W30 Mobil 1 Extended Performance Plus 5W30 - Mobil 1 Emission System Protection 5W30 - Mobil Super 5W30
popup

Số lượng:

Tổng tiền: