Bước 1: Xin ảnh chụp đăng kiểm của khách => Lấy thông tin xe ( đời, động cơ, số máy) hoặc số khung

Bước 2: 2 cách:

+ Tìm theo xe: Tra thông tin xe lên 1 trong các công cụ: Hengst Catalogue | Mann Catalogue | JS Filter sẽ ra mã tương ứng => Search ngược lại trên web để báo giá

+ Tìm theo mã lọc: Lấy số khung tra lên Partsouq.com => Tìm phụ tùng Air filter để lấy mã OEM => Dùng mã OEM search trên các trang catalog ở trên (Cách này chuẩn nhất nhưng không phải xe nào cũng có dữ liệu)

Dòng xe Đời xe Kích thước Sản phẩm tương thích
Acura MDX 3.0 2017-2020 293 x 165 x 45 (mm) A2815
Audi A1 1.0 2015-2018 272 x 219 x 28 (mm) A0699
Audi A1 1.0 2020 -  276 x 170 x 50 (mm) A0750
Audi A1 1.2 1.4 1.6 2010-2015 171 x Ø143 x Ø72 (mm) A0497
Audi A1 1.4 2014-2018 269 x 191 x 31/25 (mm) A0571
Audi A2 1.4 đến 2005 263/244 x Ø118/70 (mm) A0822
Audi A3 1.0 2016-2020 272 x 219 x 28 (mm) A0699
Audi A3 1.0 từ 2020 276 x 170 x 50 (mm) A0750
Audi A3 1.4 2007-2013 221/176 x Ø148/136 x Ø68 (mm) A0128
Audi A3 1.4 2013-2020 269 x 191 x 31/25 (mm) A0571
Audi A4 2.0 2007-2016 322 x 128 x 62 (mm) A0461
Audi A4 2.0 2015-2020 169.4 x 128 x 69 (mm) A0803
Audi A4 2.0 từ 2015-2019 150 x Ø194/170 x Ø104/85 (mm) A0700
Audi A4 2.0 từ 2020 (một số) 152 x Ø104 x Ø180 (mm) A0701
Audi A5 3.0 2007-2017, 3.2 2007-2012 168 x Ø160 x Ø102 (mm) A0480
Audi A5 1.8 2007-2017, 2.0 2008-2017 322 x 128 x 62 (mm) A0461
Audi A5 2.0 từ 2016 150 x Ø194/170 x Ø104/85 (mm) A0700
Audi A5 2.0 từ 2016 169.4 x 128 x 69 (mm) A0803
Audi A5 2.0 từ 2016 153/142 x Ø79/92 x Ø173/199 A0717
Audi A6 2.0 2004-2011, 3.0 2004-2008 168 x Ø152 x Ø78 (mm) A0153
Audi A6 2.0 2011-2018 122 x Ø163 x Ø79 (mm) A0586
Audi A6 2.0 đến 2005 254 x 214 x 57 (mm) A0084
Audi A6 3.0 2004-2011 192 x Ø166 x Ø85 (mm) A0154
Audi A6 3.0 2011-2018 187 x Ø162 x Ø90/31 (mm) A0501
Audi A7 2.0 2014-2018, 3.0 2016-2018 122 x Ø163 x Ø79 (mm) A0586
Audi A8 3.0 2003-2010 185 x Ø152 x Ø89 (mm) A0157
Audi A8 3.0 2010-2018 205 x Ø152 x Ø103 (mm) A0697
Audi Q2 1.0 2016-2020 272 x 219 x 28 (mm) A0699
Audi Q2 1.0 2020-2021 276 x 170 x 50 (mm) A0750
Audi Q2 1.4 từ 2016 269 x 191 x 31/25 (mm) A0571
Audi Q3 1.4 từ 2013 269 x 191 x 31/25 (mm) A0571
Audi Q5 2.0 2008-2017 322 x 128 x 62 (mm) A0461
Audi Q5 2.0 từ 2016 150 x Ø194/170 x Ø104/85 (mm) A0700
Audi Q5 2.0 2016-2020 153/142 x Ø79/92 x Ø173/199 A0717
Audi Q7 3.0 đến 2015 389 x 186.5 x 58 (mm) A0368
Audi Q7 3.0 2015-2019 377 x 250 x 110/101 (mm) A0734
Audi Q7 3.0 từ 2019 403 x 360 x 83/100 (mm) A0799
Audi Q8 3.0 từ 2018 403 x 360 x 100/83 (mm) A0799
Audi Q8 3.0 2018-2022 377 x 250 x 101/110 (mm) A0734
Audi R8 5.0 2006-2012 305 x Ø130 (mm) A0698SET
Audi TT 2.0 2006-2014 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Audi TT 2.0 2008-2010 407 x 172 x 35 (mm) A0454
Audi TT 2.0 2014-2018 292 x 177 x 70 (mm) A0569
BMW 118i 1.5 2015-2019, 1.6 2011-2015 230 x 204 x 43 (mm) A32003
BMW 118i 1.5 từ 2019 294 x 211 x 54 (mm) A0603
BMW 118i 2.0 2004-2013 200 x Ø133 x Ø79 (mm) A0119
BMW 218i 1.5 2014-2022 294 x 211 x 54 (mm) A0603
BMW 218i 1.5 2015-2021 230 x 204 x 43 (mm) A32003
BMW 218i 1.5 từ 2021 269 x 162 x 253/40 (mm) A1302
BMW 320i 2.0 2004-2014 200 x Ø133 x Ø79 (mm) A0119
BMW 320i 2.0 2012-2021 272 x 262 x 38 (mm) A0733
BMW 320i 2.0 đến 2005 242 x 176 x 58 (mm) A0069
BMW 320i 2.0 từ 2018 275 x 234 x 45 (mm) A0810
BMW 320i 2.0 2012-2018 230 x 204 x 43 (mm) A32003
BMW 330i 2.0 2015-2019 272 x 262 x 38 (mm) A0733
BMW 420i 2.0 2013-2016 230 x 204 x 43 (mm) A32003
BMW 420i 2.0 2017-2020 272 x 262 x 38 (mm) A0733
BMW 420i 2.0 từ 2021 275 x 234 x 45 (mm) A0810
BMW 520i 2.0 2003-2005 294 x 230.6 x 47.3 (mm) A0292
BMW 520i 2.0 2007-2010 312 x 273 x 42 (mm) A0313
BMW 520i 2.0 2010-2016 272 x 252 x 51 (mm) A0491
BMW 520i 2.0 2016-2020 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW 530i 2.0 đến 2004 242 x 176 x 58 (mm) A0069
BMW 530i 2.0 2003-2005 294 x 230.6 x 47.3 (mm) A0292
BMW 530i 2.0 2007-2010 312 x 273 x 42 (mm) A0313
BMW 530i 2.0 2010-2016 272 x 252 x 51 (mm) A0491
BMW 530i 2.0 2016-2023 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW 640i 3.0 2011-2018 277 x 261 x 35 (mm) A0290
BMW 730Li 2.0 từ 2015 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW 740Li 3.0 2008-2015 277 x 261 x 35 (mm) A0290
BMW 740Li 3.0 2015-2022 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW M140i 3.0 2016-2019 272 x 262 x 38 (mm) A0733
BMW M3 3.2 đến 2005 242 x 176 x 58 (mm) A0069
BMW M4 3.0 2014-2020 236 x 213 x 37 (mm) A0613RA0613L
BMW M5 4.4 2011-2016 236 x 213 x 37 (mm) A0613RA0613L
BMW M6 4.4 2012-2018 236 x 213 x 37 (mm) A0613RA0613L
BMW X1 1.5 từ 2015 294 x 211 x 54 (mm) A0603
BMW X2 1.5 từ 2018, 2.0 từ 2017 294 x 211 x 54 (mm) A0603
BMW X3 2.0 2011-2017 314 x 257 x 37 (mm) A0524
BMW X3 2.0 từ 2017 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW X4 2.0 2014-2018 314 x 257 x 37 (mm) A0524
BMW X4 2.0 từ 2018 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW X5 3.0 2010-2013 352.5 x 293 x 102/94 (mm) A0500
BMW X5 3.0 2013-2018 362 x 147 x 71 (mm) A0635
BMW X5 3.0 từ 2018 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW X5 3.0 từ 2018 269 x 213 x 60 (mm) A0883
BMW X6 3.0 từ 2019 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW X7 3.0 từ 2019 271 x 219 x 66 (mm) A0723
BMW Z4 2.0 2003-2009 283 x 227 x 47 (mm) A0441
BMW Z4 2.0 2011-2016 272 x 252 x 51 (mm) A0491
BMW Z4 2.0 từ 2018 275 x 234 x 45 (mm) A0810
Chevrolet Aveo 1.4 2005-2013 222 x 188 x 45 (mm) A0437
Chevrolet Aveo 1.4 2011-2015 242 x 172 x 50 (mm) A52001
Chevrolet Captiva 2.4 2006-2018 283 x 230 x 50 (mm) A9208
Chevrolet Colorado 2.5 2012-2017 264 x Ø161 x Ø88 (mm) A0615
Chevrolet Colorado 2.5 2014-2022 273 x 257 x 43 (mm) A0843
Chevrolet Cruze 1.6 1.8 2004-2013 289 x 220 x 36 (mm) A0438
Chevrolet Cruze 1.6 2008-2018, 1.8 2009-2017 255 x 247 x 35 (mm) A0460
Chevrolet Lacetti 1.6 1.8 2003-2013 289 x 220 x 36 (mm) A0438
Chevrolet Orlando 1.8 2011-2018 255 x 247 x 35 (mm) A0460
Chevrolet Spark 1.2 2012-2016 290 x 155.5 x 29 (mm) A0593
Chevrolet Spark 1.2 từ 2010 358 x 157 x 33 (mm) A52013
Chevrolet Spark 1.4 từ 2015 205 x 156 x 36 (mm) A0640
Chevrolet Trax 1.4 từ 2013 233 x 162 x 58 (mm) A0572
Chevrolet Trailblazer 2.5 2.8 từ 2012 264 x Ø161 x Ø88 (mm) A0615
Chevrolet Vivant 2.0 2004-2008 270 x 178 x48 (mm) A9207
Daewoo Gentra 1.5 2002-2013 222 x 188 x 45 (mm) A0437
Daewoo Gentra 1.5 2013-2016 289 x 220 x 36 (mm) A0438
Daewoo Lacetti 1.6 1.8 2004-2013 289 x 220 x 36 (mm) A0438
Daewoo Lacetti 1.6 2008-2011, 1.8 2010-201 255 x 247 x 35 (mm) A0460
Daewoo Lanos 1.6 đến 2010 212 x 203 x 40 (mm) A9205
Daewoo Matiz 1.0 2001-2016 205 x 192 x 35 (mm) A9206
Daewoo Matiz 1.0 2010-2015 358 x 157 x 33 (mm) A52013
Daewoo Nubira 1.6 1.8 2002-2005 289 x 220 x 36 (mm) A0438
Daewoo Nubira 1.6 2.0 đến 2002 246 x 202 x 40 (mm) A9204
Fiat 500 1.2 từ 2007 282 x 98 x 60 (mm) A0496
Ford EcoSport 1.5 2013-2018 197 x 162 x 70 (mm) A4507
Ford EcoSport 1.0 1.5 từ 2017 217 x 161 x 70 (mm) A0749
Ford Escape 2.0 đến 2003 254 x 180 x 57 (mm) A4503
Ford Escape 2.0 2012-2019 206 x Ø153 x Ø70 (mm) A0457
Ford Escape 1.5 2.0 từ 2019 268 x 205 x 41 (mm) A0789
Ford Explorer 2.3 từ 2019 304 x 169 x 43 (mm) A25006
Ford Everest 2.5 từ 2003  249 x 200 x 52 (mm) A3012
Ford Everest 3.0 từ 2006 Ø220 x Ø120 x 173/151 (mm) A1513
Ford Fiesta 1.0 từ 2017, 1.5 từ 2018 217 x 161 x 70 (mm) A0749
Ford Fiesta 1.0 2012-2019 197 x 162 x 70 (mm) A4507
Ford Fiesta 1.0 từ 2019 254 x 162 x 48 (mm) A0824
Ford Focus 1.5 2014-2019 206 x Ø153 x Ø70 (mm) A0457
Ford Focus 1.5 từ 2018 268 x 205 x 41 (mm) A0789
Ford Kuga 1.5 2014-2019, 2.0 từ 2008-2020 206 x Ø153 x Ø70 (mm) A0457
Ford Kuga 1.5 từ 2020 268 x 205 x 41 (mm) A0789
Ford Mondeo 2.0 đến 2007 340 x 143 x 50 (mm) A0017
Ford Mondeo 2.0 2007-2014 300 x 239 x 70 (mm) A0450
Ford Mondeo 2.0 2014-2022 246 x 199 x 50 (mm) A0665
Ford Mustang 2.3 từ 2014, 3.7 2014-2017, 5.0 từ 2017 284 x 259/167 x 56 (mm) A0811
Ford Mustang 3.7 5.0 2010-2014 313 x 245 x 58 (mm) A0732
Ford Ranger 2.0 từ 2019 295 x 239 x 50 (mm) A0725
Ford Transit 2.4 2006-2016 281 x 181 x 58 (mm) A2512
Honda Brio 1.2 từ 2011 180/172 x 168 x 60/40 (mm) A8503
Honda City 1.5 2008-2014 180/172 x 168 x 60/40 (mm) A8503
Honda City 1.5 2014-2020 227 x 137 x 37 (mm) A8528
Honda City 1.5 từ 2017 197.5 x 141.5 x 50 (mm) A28013
Honda Civic 1.5 2015-2021 235 x 190/182 x 51 (mm) A2807
Honda Civic 1.5 2016-2021 246.5 x 143 x 57 (mm) A2806
Honda CRV 1.5 từ 2016 246.5 x 143 x 57 (mm) A2806
Honda HRV 1.5 2015-2018 227 x 137 x 37 (mm) A8528
Honda HRV 1.5 từ 2015 197.5 x 141.5 x 50 (mm) A28013
Honda HRV 1.5 từ 2021 218 x 215 x 34 (mm) A2834
Honda Jazz 1.5 2008-2015 180/172 x 168 x 60/40 (mm) A8503
Honda Jazz 1.5 2014-2020 227 x 137 x 37 (mm) A8528
Honda Jazz 1.5 từ 2020 218 x 215 x 34 (mm) A2834
Honda Odyssey 3.4 2004-2010 302 x 176 x 42 (mm) A8520
Honda Odyssey 3.5 2010-2017 302 x 171 x 47 (mm) A2822
Honda Odyssey 3.5 từ 2017 293 x 165 x 45 (mm) A2815
Honda Pilot 3.5 2008-2015 302 x 176 x 42 (mm) A8520
Honda Pilot 3.5 2015-2022 293 x 165 x 45 (mm) A2815
Hyundai Accent 1.4 2005-2011 264 x 134 x 49 (mm) A9608
Hyundai Accent 1.4 2011-2020 255 x 143 x 54 (mm) A9614
Hyundai Accent 1.4 từ 2018 248 x 146 x 56 (mm) A9329
Hyundai Avante 1.6 2.0 2006-2011 189 x 198 x 48 (mm) A9320
Hyundai Avante 1.6 2.0 2015-2020 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Hyundai Avante 1.6 2010-2015, 2.0 2013-2015 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Hyundai Avante 1.6 2013-2015 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Hyundai Click 1.4 2006-2011 257 x 127 x 46 (mm) A9314
Hyundai County 3.9 từ 2004 305/310 x Ø235 x Ø125/22 (mm) A0484
Hyundai Creta 1.4 từ 2015, 1.5 từ 2019, 1.6 2015-2018 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Hyundai Creta 1.5 từ 2019, 1.6 từ 2015, 2.0 từ 07.2021 256 x 165 x 54.5 (mm) A9323
Hyundai Creta 2.0 2016-2021 257 x 165 x 52.5 (mm) A0715
Hyundai Creta 1.5 từ 2021 258 x 160 x 47 (mm) A9337
Hyundai Elantra 1.6 2013-2015 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Hyundai Elantra 1.6 2.0 2006-2011 189 x 198 x 48 (mm) A9320
Hyundai Elantra 1.6 2010-2015, 2.0 2013-2015 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Hyundai Elantra 1.6 2.0 2015-2020 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Hyundai Elantra 1.6 từ 2020 213 x 197 x 50 (mm) A9332
Hyundai Eon 1.0 2013-2018 352 x 109 x 35.5 (mm) A0588
Hyundai Equus 3.8 2009-2015, 4.6 2009-2013 301 x 263 x 43/54 (mm) A0560
Hyundai Equus 4.6 2009-2013 241 x 233 x 46 (mm) A0554
Hyundai Galloper 2.5 đến 2003 279/289 x Ø133 x Ø85 (mm)
Đk lỗ gắn
18 (mm)
Đk quạt/vỏ
138 (mm)
A334J
Hyundai Genesis 3.0 2014-2017 336 x 235 x 46 (mm) A0625
Hyundai Genesis 3.3 2008-2014 295 x 228 x 44 (mm) A0509

Hyundai Genesis Coupe

2.0 2012-2014 296 x 164 x 53 (mm) A0558

Hyundai Genesis Coupe

2.0 3.8 2008-2012 267 x 223 x 55 (mm) A0498

Hyundai Genesis Coupe

3.8 2012-2014 294 x 197 x 54 (mm) A0559
Hyundai Getz 1.1 2002-2011 257 x 127 x 46 (mm) A9314
Hyundai Grace 2.5 đến 2001 279/289 x Ø133 x Ø85 (mm)
Đk lỗ gắn
18 (mm)
Đk quạt/vỏ
138 (mm)
A334J
Hyundai Grand i10 1.0 2007-2016 214 x 133 x 34 (mm) A9617
Hyundai Grand i10 1.1 2007-2010 291 x 91 x 61 (mm) A0553
Hyundai Grand i10 1.1 2010-2016 235 x 179 x 31 (mm) A9318
Hyundai Grand i10 1.0 1.2 2013-2020 352 x 109 x 35.5 (mm) A0588
Hyundai Grand i10 1.2 2007-2013 272 x 105 x 78 (mm) A11002
Hyundai Grand Starex 2.5 từ 2007 267 x 190 x 51 (mm) A9613
Hyundai Grandeur 2.4 3.0 3.3 2011-2016 277 x 227 x 41 (mm) A9422
Hyundai Grandeur 2.4 2016-2019 280 x 199 x 40 (mm) A0702
Hyundai Grandeur 3.0 3.3 2016-2019 279 x 213 x 44 (mm) A9430
Hyundai H100 2.5 2.6 từ 2004 254 x 150 x 136 x Ø188/83 (mm) A9324
Hyundai i20 1.1 1.4 1.6 2008-2014, 1.2 2008-2015 247 x 131 x 54 (mm) A9319
Hyundai i20 1.0 2016-2020, 1.1 1.2 2014-2018, 1.4 2014-2020 248 x 146 x 56 (mm) A9329
Hyundai i30 1.6 2011-2017 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Hyundai i30 1.6 2007-2011 189 x 198 x 48 (mm) A9320
Hyundai i30 1.6 2011-2017 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Hyundai i30 1.6 từ 2016 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Hyundai i45 2.0 từ 2012 272 x 202 x 41 (mm) A0508
Hyundai i45 2.0 2.4 2010-2012 277 x 227 x 41 (mm) A9422
Hyundai KONA 1.6 từ 2017 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Hyundai Palisade 2.2 từ 2018 297 x 176 x 44 (mm) A9429
Hyundai Porter 2.5 đến 2016 254 x 150 x 136 x Ø188/83 (mm) A9324
Hyundai SantaFe 2.2 2.5 từ 2020 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Hyundai SantaFe 2.2 2009-2012 277 x 197 x 41 (mm) A9424
Hyundai SantaFe 2.2 2012-2019 295 x 197 x 37 (mm) A11003
Hyundai Santa Fe 2.2 từ 2018 297 x 176 x 44 (mm) A9429
Hyundai Sonata 2.0 2009-2014 272 x 202 x 41 (mm) A0508
Hyundai Sonata 2.0 2007-2010 234 x 193 x 58 (mm) A2520
Hyundai Sonata 2.0 từ 2019 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Hyundai Sonata 2.0 2009-2014 277 x 227 x 41 (mm) A9422
Hyundai Sonata  2.0 2014-2020 280 x 199 x 40 (mm) A0702
Hyundai Stargazer 1.5 từ 2022 258 x 160 x 47 (mm) A9337
Hyundai Tucson 2.0 2004-2009 254 x 174 x 45 (mm) A2517
Hyundai Tucson 2.0 1.6 2015-2020 274 x 196 x 42 (mm) A0638
Hyundai Tucson 2.0 từ 2015, 1.6 2018-20 276 x 172 x 43 (mm) A0647
Hyundai Tucson 2.0 2.4 2009-2015 256 x 165 x 54.5 (mm) A9323
Hyundai Tucson 1.6 2.0 từ 2020 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Hyundai Tucson 1.6 từ 2020 247 x 196 x 30 (mm) A9334
Hyundai Veloster 1.4 1.6 từ 2018 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Hyundai Veloster 1.6 2012-2018 255 x 143 x 54 (mm) A9614
Hyundai Veracruz 3.0 2006-2015 272 x 237 x 40 (mm) A9425
Hyundai Veracruz 3.8 2006-2015 312 x 238 x 42 (mm) A9426
Infiniti QX30 2.0 2016-2019 262 x 177 x 58 (mm) A0518
Infiniti Qx50 2.0 từ 2017 340 x 245 x 25 (mm) A2032
Infiniti Qx60 3.5 2012-2021 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Infiniti Qx60 3.5 từ 2021 243 x 199 x 45 (mm) A2043
Infiniti Qx70 3.7 2013-2019 227 x 167 x 33 (mm) A202J
Infinity QX80 5.6 từ 2013 335 x 315 x 56 (mm) A0490
Isuzu Dmax 2.5 2004-2011, 3.0 2002-2012 140 x Ø168 x Ø81 (mm) A2004
Isuzu Dmax 2.5 từ 2012, 3.0 từ 2011 253 x 232 x 61 (mm) A9618
Isuzu Dmax 2.5 2012-2019, 3.0 2012-2017 262/260 x 231 x 55 (mm) A0622
Isuzu MuX 3.0 2018-2020 253 x 232 x 61 (mm) A9618
Jaguar E-Pace 2.0 từ 2017 275 x 169 x 58 (mm) A0642
Jaguar F-Pace 2.0 2016-2020, 3.0 từ 2015 256 x 192 x 50 (mm) A0667L
Jaguar F-Pace 3.0 từ 2015 256 x 192 x 50 (mm) A0667R
Jaguar F-Type 3.0 từ 2015 356 x 232 x 50 (mm) A0695SET
Jaguar XF 2.0 2011-2015 294 x 171 x 56 (mm) A46001
Jaguar XF 2.0 từ 2015 256 x 192 x 50 (mm) A0667L
Jaguar XJ 2.0 từ 2015, 3.0 2003-2019, 5.0 2009-2019 294 x 171 x 56 (mm) A46001
Kia Cerato 1.6 2013-2020 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Kia Cerato 1.6 2004-2006 254 x 174 x 45 (mm) A2517
Kia Cerato 1.6 2006-2013, 2.0 2008-2013 189 x 198 x 48 (mm) A9320
Kia Cerato 2.0 2013-2020 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Kia Cerato 1.6 2.0 từ 2018 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Kia Forte 1.6 2013-2020 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Kia Forte 1.6 2.0 2008-2012 189 x 198 x 48 (mm) A9320
Kia Forte 1.6 2013-2020, 2.0 2013-2021 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Kia Grand Carnival 2.2 từ 2019, 3.5 từ 2020 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Kia Grand Carnival 2.2 2014-2021 297 x 176 x 44 (mm) A9429
Kia K2500 2.5 2003-2007 269 x Ø168 x Ø108 (mm) A2521
Kia K2500 2.5 2008-2016 248/228 x Ø165 x Ø110 (mm) A9325
Kia K2700 2.7 từ 2004 245/231 x Ø178 x Ø110 (mm) A9615
Kia K3 1.6 2012-2018 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Kia K3 1.6 2.0 2012-2018 256 x 163 x 51 (mm) A9326
Kia K3 1.6 từ 2018 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Kia Morning 1.0 2007-2011 237 x 184 x 36 (mm) A9327
Kia Morning 1.0 2011-2017 214 x 133 x 34 (mm) A9617
Kia Optima 2.0 2012-2016 272 x 202 x 41 (mm) A0508
Kia Optima 2.0 2010-2017 277 x 227 x 41 (mm) A9422
Kia Optima 2.0 2015-2020 280 x 199 x 40 (mm) A0702
Kia Picanto 1.1 đến 2011 248 x 115 x 38.5 (mm) A2516
Kia Picanto 1.0 2007-2011 237 x 184 x 36 (mm) A9327
Kia Picanto 1.0 1.2 2011-2017 214 x 133 x 34 (mm) A9617
Kia Picanto 1.0 1.2 2017-2021 267 x 95 x 64 (mm) A9623
Kia Picanto 1.0 từ 2020 240 x 198 x 22 (mm) A9632
KIA Quoris 3.8 từ 2011 295 x 228 x 44 (mm) A0509
KIA Quoris 3.8 từ 2011 301 x 263 x 43/54 (mm) A0560
Kia Rio 1.4 2016-2020, 1.6 từ 2017 252 x 145 x 54 (mm) A9622
Kia Rio 1.4 1.6 2011-2017 255 x 143 x 54 (mm) A9614
Kia Sedona 3.3 2014-2021 295 x 213 x 42 (mm) A9428
Kia Seltos 1.4 từ 2019 267 x 146 x 55 (mm) A0556
Kia Seltos 1.6 từ 2019 256 x 165 x 54.5 (mm) A9323
Kia Seltos 1.6 từ 2019 248 x 146 x 56 (mm) A9328
Kia Soluto 1.4 từ 2018 247 x 131 x 54 (mm) A9319
Kia Sonet 1.5 từ 2020 248 x 146 x 56 (mm) A9329
Kia Sorento 2.2 2012-2014 295 x 197 x 37 (mm) A11003
Kia Sorento 2.2 2.5 từ 2019 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Kia Sorento 2.2 2009-2012 277 x 197 x 41 (mm) A9424
Kia Sorento 2.2 2014-2020 297 x 176 x 44 (mm) A9429
Kia Soul 1.6 2.0 2008-2014 247 x 131 x 54 (mm) A9319
Kia Soul 1.6 từ 2017, 2.0 từ 2018 242 x 162 x 53 (mm) A9328
Kia Soul 1.6 2013-2019, 2.0 2013-2017 255 x 143 x 54 (mm) A9614
Kia Sportage 1.6 2.0 2015-2021 274 x 196 x 42 (mm) A0638
Kia Sportage 1.6 2019-2021, 2.0 2015-2021 276 x 172 x 43 (mm) A0647
Kia Sportage 2.0 2004-2010 254 x 174 x 45 (mm) A2517
Kia Sportage 2.0 2010-2016 256 x 165 x 54.5 (mm) A9323
Kia Sportage 1.6 2.0 từ 2021 280 x 162 x 43 (mm) A9333
Kia Stonic 1.4 từ 2020 247 x 131 x 54 (mm) A9319
Kia Stonic 1.4 từ 2020 252 x 145 x 54 (mm) A9622
Land Rover Defender 3.0 từ 2020 347 x 163 x 58 (mm) A0830
Land Rover Discovery 2.7 4.0 4.4 đến 2009, 3.0 2009-2018 302.7 x 224.4 x 58 (mm) A0317
Land Rover Discovery 5.0 2009-2013, 2.0 3.0 từ 2016 347 x 163 x 50 (mm) A0544

Land Rover Discovery Sport

1.5 từ 2020, 2.0 từ 2015 275/215 x 169 x 58 (mm) A0642

Land Rover Discovery Sport

2.0 2.2 từ 2014 290 x 180 x 58 (mm) A0507

Land Rover Range Rover

3.0 2002-2007 498 x Ø89/145 x Ø109/50 (mm) A0145

Land Rover Range Rover

3.0 2012-2022 347 x 163 x 50 (mm) A0544

Land Rover Range Rover

3.0 từ 2021 - (mm) A0860

Land Rover Range Rover Evoque

2.0 2011-2015 290 x 180 x 58 (mm) A0507

Land Rover Range Rover Evoque

2.0 từ 2015 275/215 x 169 x 58 (mm) A0642

Land Rover Range Rover Sport

2.7 4.2 4.4 đến 2009, 3.0 2010-2013 302.7 x 224.4 x 58 (mm) A0317

Land Rover Range Rover Sport

3.6 2006-2013 389 x 186.5 x 58 (mm) A0368

Land Rover Range Rover Sport

3.0 từ 2013, 4.4 2013-2017, 5.0 2009-2017 347 x 163 x 50 (mm) A0544

Land Rover Range Rover Velar

2.0 từ 2017 256 x 192 x 50 (mm) A0667L
Lexus ES200 2.0 2015-2018 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus ES250 2.5 2012-2018 292 x 200.5 x 42 (mm) A1019
Lexus ES330 3.3 2003-2006 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Lexus ES300h 2.5 2012-2015 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus ES300h 2.5 từ 2018 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Lexus ES350 3.5 2006-2012 254 x 237.5 x 55 (mm) A1015
Lexus ES350 3.5 2012-2018 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus ES350 3.5 từ 2018 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Lexus GS200 2.0 2015-2020 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus GS250 2.5 2011-2015 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus GS300h 2.5 2013-2020 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus GS350 3.5 2011-2020 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus GS400 4.0 đến 2000 250 x 217 x 54.5 (mm) A198J
Lexus GS430 4.3 đến 2005 281 x 233 x 52 (mm) A1008
Lexus GS430 4.3 2005-2008 236 x 235 x 54 (mm) A1012
Lexus GS450h 3.5 2012-2020 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus GS460 4.6 2007-2011 229 x 230 x 59 (mm) A1522
Lexus GX460 4.6 từ 2009 320 x 237 x 61 (mm) A1525
Lexus GX470 4.7 2002-2009 310 x 229 x 52 (mm) A194J
Lexus HS250h 2.4 2009-2018 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus IS200 2.0 đến 2005 333 x 145 x 50 (mm) A195J
Lexus IS250C 2.5 2009-2015 236 x 235 x 54 (mm) A1012
Lexus IS300h 2.5 từ 2013 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus IS350 3.5 2005-2013 236 x 235 x 54 (mm) A1012
Lexus IS350 3.5 2013-2020 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Lexus LS400 4.0 đến 2000 68 x Ø259 (mm) A168J
Lexus LS460 4.6 2007-2017 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus LS500 3.5 từ 2017 187 x 178 x 48 (mm) A1547
Lexus LS600h 5.0 2007-2017 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus LX460 4.6 2012-2015 315 x 296 x 52 (mm) A1515
Lexus LX470 4.7 đến 2007 310 x 229 x 52 (mm) A194J
Lexus LX570 5.7 từ 2007 315 x 296 x 52 (mm) A1515
Lexus NX200 2.0 2014-2021 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Lexus NX200 2.0 2014-2021 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Lexus NX200 2.0 từ 2022 245 x 224 x 45 (mm) A1539
Lexus NX300 2.0 2017-2021 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus RX200T 2.0 2015-2022 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus RX300 2.0 từ 2017 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus RX330 3.3 2003-2006 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Lexus RX350 3.5 2008-2022 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus RX350 3.5 2006-2009 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Lexus RX450 3.5 2009-2015 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Lexus RX450 3.5 2009-2015 229 x 216 x 40 (mm) A1523
Lexus RX450 3.5 từ 2015 264 x 186 x 58 (mm) A1541
Mazda 2 1.5 2007-2015 313.5 x 200 x 32.5 (mm) A472J
Mazda 2 1.5 từ 2014 227 x 172 x 47 (mm) A25004
Mazda 3 2.0 2003-2013, 2.5 2009-2013 274 x 187 x 53.5 (mm) A475J
Mazda 3 2.0 2011-2018 271 x 180 x 42 (mm) A25001
Mazda 3 1.5 2013-2018, 2.0 2013-2016 227 x 172 x 47 (mm) A25004
Mazda 3 2.0 2.5 từ 2018 259 x 183 x 55 (mm) A2532
Mazda 6 2.0 2002-2012, 2.5 2007-2012 321 x 176 x 47.5 (mm) A470J
Mazda 6 2.0 2.5 từ 2012 271 x 180 x 42 (mm) A25001
Mazda CX3 1.5 từ 2015 227 x 172 x 47 (mm) A25004
Mazda CX5 2.0 2.5 từ 2011 271 x 180 x 42 (mm) A25001
Mazda CX8 2.5 từ 2017 252 x 203 x 60 (mm) A25005
Mazda CX8 2.5 từ 2017 271 x 180 x 42 (mm) A25001
Mazda CX9 3.5 2006-2015 304 x 169 x 43 (mm) A25006
Mazda CX30 2.0 từ 2019 218.5 x 165.5 x 56 (mm) A485J
Mazda CX30 2.0 từ 2019 259 x 183 x 55 (mm) A2532
Mazda Premacy 1.8 2.0 đến 2005 244.5 x 158 x 39 (mm) A457J
Mazda Premacy 2.0 2013-2018 271 x 180 x 42 (mm) A25001
Mazda Premacy 2.0 2005-2018, 2.3 2004-2010 274 x 187 x 53.5 (mm) A475J

Mercedes Maybach S350

3.0 2011-2017 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET

Mercedes Maybach S350

3.0 2017-2020 410 x 200 x 42 (mm) A0739

Mercedes Maybach S350

3.5 2005-2010, 3.7 2002-2005 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET

Mercedes Maybach S400

3.0 2014-2017 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET

Mercedes Maybach S500

4.7 2010-2017 322 x 135 x 46 (mm) A0564

Mercedes Maybach S600

5.5 2002-2013, 6.0 2014-2020 247 x 210 x 50 (mm) A0214SET
Mercedes-benz S450 3.0 từ 2020 410 x 200 x 42 (mm) A0739
Mercedes-AMG A35 2.0 từ 2018 275 x 188 x 47 (mm) A0814
Mercedes-AMG G63 5.5 2012-2018 322 x 135 x 46 (mm) A0564
Mercedes-AMG G63 4.0 từ 2018 322 x 136 x 70/58 (mm) A0780SET
Mercedes-benz A-Class 1.6 2.0 2012-2018 262 x 177 x 58 (mm) A0518
Mercedes-benz A-Class 1.3 từ 2018 257 x 186 x 46 (mm) A0741
Mercedes-benz A-Class 1.4 1.6 1.9 2.1 đến 2004 150 x Ø124 x Ø59 (mm) A0122
Mercedes-benz A-Class 1.5 1.7 2.0 2004-2012 219 x 170 x 50 (mm) A0189
Mercedes-benz A-Class 2.0 2004-2012 395 x 182 x 46 (mm) A0371
Mercedes-benz B-Class 1.5 1.7 2.0 2005-2011 219 x 170 x 50 (mm) A0189
Mercedes-benz B-Class 2.0 2005-2011 395 x 182 x 46 (mm) A0371
Mercedes-benz B-Class 1.6 2011-2018, 2.0 2012-2018 262 x 177 x 58 (mm) A0518
Mercedes-benz B-Class 1.3 từ 2018 257 x 186 x 46 (mm) A0741
Mercedes-benz C180 1.5 2018-2023 357 x 174 x 39 (mm) A0738
Mercedes-benz C180 1.5 từ 2021 337 x 197 x 36 (mm) A0852
Mercedes-benz C200 1.5 2013-2018 357 x 174 x 39 (mm) A0738
Mercedes-benz C200 1.5 từ 2021 337 x 197 x 36 (mm) A0852
Mercedes-benz C250 2.0 2014-2018 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-benz C250 2.0 2014-2018 255 x 139 x 110 x Ø88 (mm) A0563
Mercedes-Benz C300 2.0 2015-2018 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-Benz C350 3.5 2005-2014 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
Mercedes-Benz C350 3.5 2011-2015 424 x 200 x 31 (mm) A0495

Mercedes-benz CL-Class

5.0 đến 2006, 5.5 2006-2011 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET

Mercedes-benz CL-Class

5.5 2002-2013 247 x 210 x 50 (mm) A0214SET

Mercedes-benz CL-Class

4.7 2011-2013 322 x 135 x 46 (mm) A0564

Mercedes-Benz CLA-Class

1.6 2013-2019, 2.0 2013-2019 262 x 177 x 58 (mm) A0518

Mercedes-Benz CLA-Class

2.0 từ 2019 275 x 188 x 47 (mm) A0814

Mercedes-Benz CLA-Class

2.0 2013-2019 188/183 x Ø66 x Ø177/154 (mm) A0731

Mercedes-benz CLK-Class

2.6 2002-2009, 3.5 2005-2010 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET

Mercedes-benz CLK-Class

1.8 2003-2010 249 x Ø133 x Ø77 (mm) A0125

Mercedes-benz CLK-Class

2.7 2002-2009 378 x 156 x 56.3 (mm) A0363

Mercedes-benz CLK-Class

3.0 2005-2009 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET
Mercedes-benz CLS 3.5 2004-2010 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
Mercedes-benz CLS 3.0 2005-2010 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET
Mercedes-benz CLS 3.5 2011-2014 424 x 200 x 31 (mm) A0495
Mercedes-benz CLS 4.7 2011-2017 322 x 135 x 46 (mm) A0564
Mercedes-benz CLS 3.0 2014-2017 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET
Mercedes-benz CLS 3.0 2011-2017 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET
Mercedes-benz CLS 3.0 từ 2017 410 x 200 x 42 (mm) A0739
Mercedes-benz CLS 2.1 2011-2017 350 x 176 x 96 x Ø80 (mm) A0516
Mercedes-benz E200 2.0 2009-2015 350 x 176 x 96 x Ø80 (mm) A0516
Mercedes-benz E200 2.0 2013-2016 255 x 139 x 110 x Ø88 (mm) A0563
Mercedes-benz E200 2.0 từ 2016 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-benz E200 2.0 từ 2017 357 x 174 x 39 (mm) A0738
Mercedes-benz E200 2.0 từ 2016 410 x 200 x 42 (mm) A0739
Mercedes-benz E200 2.0 từ 2023 337 x 197 x 36 (mm) A0852
Mercedes-benz E250 2.0 2013-2017 255 x 139 x 110 x Ø88 (mm) A0563
Mercedes-benz E250 2.0 từ 2016 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-benz E300 2.0 từ 2016 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-benz E300 2.0 từ 2019 357 x 174 x 39 (mm) A0738
Mercedes-benz E350 3.5 2004-2014 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
Mercedes-benz E350 3.5 2011-2017 424 x 200 x 31 (mm) A0495
Mercedes-benz E350 3.0 2013-2016 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET
Mercedes-benz E350 2.0 từ 2017 357 x 174 x 39 (mm) A0738
Mercedes-benz E400 3.0 2013-2016 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET
Mercedes-benz G350 3.0 2009-2011 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET
Mercedes-benz G350 3.0 2011-2015 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET

Mercedes-benz GL-Class

4.7 2006-2012 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET

Mercedes-benz GL-Class

3.0 2006-2012 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET

Mercedes-benz GL-Class

4.7 2012-2015 322 x 135 x 46 (mm) A0564

Mercedes-benz GL-Class

3.0 2009-2015 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET

Mercedes-benz GLA250

2.0 từ 2014 262 x 177 x 58 (mm) A0518

Mercedes-benz GLA250

2.0 từ 2020 275 x 188 x 47 (mm) A0814

Mercedes-benz GLB200

1.3 từ 2019 257 x 186 x 46 (mm) A0741

Mercedes-benz GLB250

2.0 từ 2019 275 x 188 x 47 (mm) A0814

Mercedes-benz GLC-Class

2.0 2015-2019 255 x 139 x 110 x Ø88 (mm) A0563

Mercedes-benz GLC-Class

2.0 2015-2019 275 x 177 x 45 (mm) A0634

Mercedes-benz GLC-Class

2.0 2019-2022 357 x 174 x 39 (mm) A0738

Mercedes-benz GLC-Class

2.0 từ 2022 337 x 197 x 36 (mm) A0852

Mercedes-benz GLE300d

3.0 từ 2018 410 x 200 x 42 (mm) A0739

Mercedes-benz GLE350

2.0 2015-2018 424 x 200 x 31 (mm) A0495

Mercedes-benz GLE350d

3.0 2015-2019 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET

Mercedes-benz GLE400

3.0 2015-2019 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET

Mercedes-benz GLK-Class

3.0 2008-2015 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET

Mercedes-benz GLK-Class

3.5 2009-2015 424 x 200 x 31 (mm) A0495

Mercedes-benz GLK-Class

2.2 2008-2015 350 x 176 x 96 x Ø80 (mm) A0516

Mercedes-benz GLK-Class

3.0 2012-2015 306 x 79 x 97 (mm) A0645SET

Mercedes-benz GLS400

3.0 2015-2019 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET
Mercedes-benz ML 2.0 2010-2011, 3.5 2005-2011, 5.0 2005-2007, 5.5 2007-2011 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
Mercedes-benz ML 3.0 2005-2011 273 / 249 x 207 / 195 x 35 (mm) A0252SET
Mercedes-benz ML 3.5 2011-2015 424 x 200 x 31 (mm) A0495
Mercedes-benz ML 4.7 2012-2015 322 x 135 x 46 (mm) A0564
Mercedes-benz ML 3.0 2013-2015 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET
Mercedes-benz ML 4.0 2006-2011 260 x 233 x 38 (mm) A0236
Mercedes-Benz SL400 3.0 từ 2014 235 x 186 x 35 (mm) A0587SET
Mercedes-benz SLK 3.0 2004-2009 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
Mercedes-benz SLK 1.8 2004-2011 249 x Ø133 x Ø77 (mm) A0125
Mercedes-benz SLK 3.5 2011-2016 424 x 200 x 31 (mm) A0495
Mercedes-benz SLK 2.0 2015-2016 275 x 177 x 45 (mm) A0634
Mercedes-benz SLK 1.8 2011-2015 314 x 146/104 x 50 (mm) A0466
Mercedes-benz SLK 3.5 2008-2011 355 x 134 x 40 (mm) A0359
Mercedes-benz R350 3.5 2005-2017 352 x 133 x 50 (mm) A0058SET
MG HS 1.5 từ 2018 265 x 201 x 45 (mm) A0895
MG ZS 1.5 từ 2017 418 x 235 x 39 (mm) A0857
Mini Cooper 1.5 từ 2013, 2.0 2015-2020 294 x 211 x 54 (mm) A0603
Mini Cooper 1.5 từ 2015, 1.6 từ 2007 359 x 146 x 42 (mm) A0522
Mini Cooper 1.6 2000-2008 217 x 168 x 34 (mm) A0186
Mini Cooper 1.6 2000-2008 276 x 168 x 34.3 (mm) A0268
Mini Cooper 1.6 2005-2016 366 x 131 x 50 (mm) A0444
Mini Cooper 1.6 2005-2016 497 x 84 x 58 (mm) A0468
Mini Cooper S 1.6 2000-2008 276 x 168 x 34.3 (mm) A0268
Mini Cooper S 1.6 2006-2016 359 x 146 x 42 (mm) A0522
Mini Cooper S 2.0 từ 2013 294 x 211 x 54 (mm) A0603
Mitsubishi Attrage 1.2 từ 2013 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Mitsubishi Grandis 2.4 2003-2010 257 x 208 x 49 (mm) A3022
Mitsubishi L200 2.4 từ 2015 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Mitsubishi L200 2.0 2.4 3.0 2000-2007 223 x 223 x 43 (mm) A346J
Mitsubishi L200 2.4 2005-2014, 2.5 2005-2019, 2.8 2000-2007, 3.0 2005-2015 240.5 x 240.5 x 54 (mm) A3505
Mitsubishi Lancer 1.6 2003-2013 213 x 204 x 50 (mm) A3011
Mitsubishi Lancer 1.8 2006-2014 268 x 184.5 x 54 (mm) A3025
Mitsubishi Mirage 1.2 từ 2012 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Mitsubishi Outlander 2.0 2003-2008 213 x 204 x 50 (mm) A3011
Mitsubishi Outlander 2.0 từ 2012 257 x 208 x 49 (mm) A3022
Mitsubishi Outlander 2.0 2006-2012 268 x 184.5 x 54 (mm) A3025
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 từ 2015 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519

Mitsubishi Pajero Sport

2.4 từ 2013 240.5 x 240.5 x 54 (mm) A3505
Mitsubishi Triton 2.4 từ 2015 240.5 x 240.5 x 54 (mm) A3505
Mitsubishi Triton 2.4 từ 2015 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Mitsubishi XPander 1.5 từ 2017 253 x 123 x 60 (mm) A3035
Nissan Altima 2.5 2012-2018 292 x 289/211 x 27 (mm) A22004
Nissan Altima 2.5 đến 2006, 3.5 2004-2018 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Nissan Altima 2.5 từ 2018 242 x 225 x 45 (mm) A2033
Nissan Frontier 3.8 từ 2020 288 x 245 x 36 (mm) A2508
Nissan Grand Livina 1.5 1.8 2007-2016 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan Juke 1.2 2014-2010, 1.5 1.6 2010-2019, 230 x 170 x 33 (mm) A202J
Nissan Livina 1.8 2009-2016 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan March 1.5 2005-2010, 1.5 từ 2013 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan March 1.0 1.3 đến 2003, 1.2 1.4 2002-2010 170.4 x 158.4 x 33.5 (mm) A221J
Nissan Maxima 2.5 từ 2016 292 x 289/211 x 27 (mm) A22004
Nissan Maxima 2.0 3.0 đến 2008, 3.5 từ 2008 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Nissan Micra 1.5 2010-2015 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan Micra 1.5 từ 2017 233 x 128 x 55 (mm) A2030
Nissan Micra 1.2 2002-2010 170.4 x 158.4 x 33.5 (mm) A221J
Nissan Micra 1.2 từ 2011 256.5 x 93.5 x 55/44 (mm) A2525
Nissan Murano 2.5 2002-2008 3.5 từ 2002 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Nissan Murano 2.5 2008-2015 314 x 134 x 56 (mm) A2017
Nissan Murano 2.5 từ 2015 278 x 240 x 27 (mm) A2530
Nissan Navara 2.3 từ 2015, 2.5 từ 2021  255 x 202 x 50/55 (mm) A0621
Nissan Navara 2.5 2005-2015 281 x 181 x 58 (mm) A2512
Nissan Navara 2.5 từ 2012 380 x 184 x 30 (mm) A2026
Nissan Note 1.2 2012-2020 256.5 x 93.5 x 55/44 (mm) A2525
Nissan Note 1.2 2012-2020 227.5 x 167.5 x 34 (mm) A2019
Nissan Note 1.2 từ 2020 268 x 72 x 48 (mm) A2041
Nissan NV200 1.5 1.6 từ 2010 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan NV200 1.5 từ 2010 239 x 141 x 58 (mm) A0004
Nissan Pathfinder 3.5 đến 2021 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Nissan Pathfinder 3.5 từ 2021 243 x 199 x 45 (mm) A2043
Nissan Pathfinder 2.5 2005-2014, 3.0 2010-2014 281 x 181 x 58 (mm) A2512
Nissan Pathfinder 4.0 2004-2015, 5.6 2007-2012 288 x 245 x 36 (mm) A2508
Nissan Qashqai 1.5 2013-2021 260 x 171 x 45 (mm) A0872
Nissan Qashqai 1.2 1.5 1.6 2.0 2013-2021 250 x 172 x 30 (mm) A2527
Nissan Qashqai 1.6 2.0 2006-2015 235 x 165/135 x 58 (mm) A2801
Nissan Sunny 1.5 2011-2015 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan Sylphy 1.6 từ 2019 210 x 174 x 37 (mm) A2038
Nissan Sylphy 1.6 2012-2021 227 x 167 x 33 (mm) A202J
Nissan Teana 2.5 từ 2013 292 x 289/211 x 27 (mm) A22004
Nissan Terra 2.5 từ 2008 255 x 202 x 55/50 (mm) A0621
Nissan Terrano 2.4 3.0 đến 2006, 3.3 đến 2003 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Nissan Terrano 1.6 từ 2015 176 x Ø140 x Ø78 (mm) A0166
Nissan Terrano 2.7 đến 2006 220 x Ø135 x Ø72 (mm) A2007
Nissan Tiida 1.5 2007-2010 239 x 141 x 58 (mm) A0004
Nissan Tiida 1.5 2004-2012 1.6 2006-2015, 1.8 2005-2013 231 x 135 x 33.5 (mm) A2011
Nissan Tiida 1.6 từ 2011 230 x 170 x 33 (mm) A202J
Nissan Urvan 2.5 2007-2012 279/289 x Ø133 x Ø85 (mm)
Đk lỗ gắn
18 (mm)
Đk quạt/vỏ
138 (mm)
A334J
Nissan XTrail 2.5 2007-2015 230 x 170 x 33 (mm) A202J
Nissan XTrail 2.5 từ 2014, 2.0 từ 2013 250 x 172 x 30 (mm) A2527
Nissan XTrail 2.0 2007-2015 235 x 165/135 x 58 (mm) A2801
Peugeot 208 1.6 2012-2019 497 x 84 x 58 (mm) A0468
Peugeot 208 1.6 từ 2012 348 x 205 x 53 (mm) A0482
Peugeot 3008 1.6 2009-2017 348 x 205 x 53 (mm) A0482
Peugeot 3008 1.6 2009-2020 359 x 146 x 42 (mm) A0522
Peugeot 308 1.6 2007-2015 497 x 84 x 58 (mm) A0468
Peugeot 308 1.6 2011-2015 348 x 205 x 53 (mm) A0482
Peugeot 308 1.6 từ 2007 359 x 146 x 42 (mm) A0522
Peugeot 308 1.6 2007-2015 317 x 114 x 59 (mm) A0331
Peugeot RCZ 1.6 2010-2015 359 x 146 x 42 (mm) A0522
Porsche 911 3.6 2001-2008 532 x 181.5/172.6 x 181.5 (mm) A0385
Porsche 911 3.6 3.8 2008-2012 183 x 162 x 82 (mm) A0598
Porsche 911 3.8 2013-2017 273 x 195 x 50 (mm) A0744SET
Porsche Cayenne 3.0 3.6 2010-2018, 3.2 2003-2007, 3.7 2007-2018, 4.8 2006-2018, 4.2 2012-2014, 4.5 2002-2010, 3.6 2014-2018 389 x 186.5 x 58 (mm) A0368
Porsche Macan 2.0 từ 2014-2020 260 x 187/195 x 100 x Ø71 (mm) A0708
Porsche Panamera 4.8 2009-2013 183 x 162 x 82 (mm) A0598
Porsche Panamera 3.0 2011-2020, 3.6 2010-2014, 4.8 từ 2009 685 x 123 x 58 (mm) A0486
Renault Clio 1.6 2005-2013 239 x 141 x 58 (mm) A0004
Renault Clio 1.6 2001-2012 176 x 140 x 78 (mm) A0166
Renault Clio 1.6 2012-2019 270 x 124/144 x 61 (mm) A0614
Renault Koleos 2.5 2008-2016 227 x 167 x 33 (mm) A202J
Renault Koleos 2.5 từ 2016 250 x 172 x 30 (mm) A2527
Renault Laguna 2.0 2001-2007 231 x 193 x 58 (mm) A0202
Renault Laguna 2.0 2007-2018 248 x 197 x 53 (mm) A0472
Renault Latitude 1.5 2.0 2010-2015 248 x 197 x 53 (mm) A0472
Renault Megane 1.6 2002-2009 243 x 192 x 58 (mm) A0217
Renault Megane 1.6 2008-2016 247 x 193 x 66 (mm) A0459
Rolls Royce Phantom - 294 x 183 x 55 (mm) A0293
Subaru BRZ 2.0 2011-2021 290 x 149 x 53 (mm) A1003
Subaru BRZ 2.0 từ 2021 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Subaru Forester 2.0 2001-2008 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Subaru Forester 2.0 2000-2008 372 x 168 x 32.5 (mm) A923J
Subaru Forester 2.0 2007-2019 220 x 215 x 35 (mm) A926J
Subaru Forester 2.0 từ 2018 230 x 230 x 34 (mm) A2701
Subaru Imprezza 1.5 2000-2008, 2.0 đến 2007, 2.5 2004-2008 279 x 167 x 34 (mm) A243J
Subaru Imprezza 1.6 2.0 2016-2019 230 x 230 x 34 (mm) A2701
Subaru Imprezza 1.6 2000-2008, 2.0 2005-2007, 2.5 2005-2008 372 x 168 x 32.5 (mm) A923J
Subaru Imprezza 1.5 2007-2011, 1.6 2011-2016, 2.0 2.5 2007-2014 220 x 215 x 35 (mm) A926J
Subaru Legacy 2.5 từ 2020 230 x 220 x 34 (mm) A2701
Subaru Legacy 2.5 2003-2020, 3.6 2009-2013 220 x 215 x 35 (mm) A926J
Subaru Levorg 1.6 từ 2013 220 x 215 x 35 (mm) A926J
Subaru XV 2.0 từ 2011-2017 220 x 215 x 35 (mm) A926J
Subaru XV 2.0 từ 2017 230 x 220 x 34 (mm) A2701
Subaru XV 2.0 từ 2013 297 x 148 x 42 (mm) A2906
Suzuki Alto 1.0 2014-2019 260 x 95 x 59 (mm) A29003
Suzuki Alto 1.0 2009-2015 246 x 94 x 58 (mm) A2905
Suzuki Alto 1.0 2009-2015 244 x 144 x 39 (mm) A2911
Suzuki Celerio 1.0 2008-2015 246 x 94 x 58 (mm) A2905
Suzuki Celerio 1.0 2014-2021 260 x 95 x 59 (mm) A29003
Suzuki Ciaz 1.4 từ 2014 246 x 166 x 43 (mm) A29001
Suzuki Ertiga 1.5 từ 2018 220 x 170 x 33 (mm) A2919
Suzuki Ertiga 1.5 từ 2019 223 x 173 x 38 (mm) A2921
Suzuki Jimny 1.5 từ 2003 197 x 192 x 47 (mm) A0590
Suzuki Jimny 1.5 từ 2018 249 x 214 x 31 (mm) A988J
Suzuki Vitara 1.6 2014-2018 234 x 180 x 58 (mm) A2923
Suzuki Vitara 1.6 từ 2014 280 x 168 x 33 (mm) A243PU
Suzuki Grand Vitara 1.6 2.0 2.5 đến 2005 230 x 201 x 55 (mm) A956J
Suzuki Grand Vitara 1.6 2005-2016, 2.0 2005-2019, 2.7 2001-2008 231 x 178 x 52 (mm) A974J
Suzuki Grand Vitara 1.9 2005-2008, 2.4 từ 2006, 3.2 2008-2012 242 x 217 x 50 (mm) A995J
Suzuki Swift 1.2 2009-2017 246 x 166 x 43 (mm) A29001
Suzuki Swift 1.2 từ 2011 254 x 174 x 25 (mm) A2916
Suzuki Swift 1.2 từ 2016 257 x 164.5 x 35 (mm) A2909
Toyota 4Runner 4.0 2009-2019 320 x 237 x 61 (mm) A1525
Toyota 4Runner 2.7 2009-2011, 3.0 2001-2005, 4.7 2002-2020 310 x 229 x 52 (mm) A194J
Toyota 4Runner 3.0 đến 2002 146 x Ø219 x Ø109 (mm) A190J
Toyota 4Runner 3.4 đến 2002 244 x 207 x 52 (mm) A173J
Toyota 4Runner 4.0 2002-2009 353 x 166/104 x 62 (mm) A1011
Toyota Alphard 3.5 2008-2015 254 x 237.5 x 55 (mm) A1015
Toyota Alphard 3.5 từ 2015 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Toyota Avalon 2.5 2012-2018 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Toyota Avalon 2.5 từ 2018 245 x 224 x 45 (mm) A1536
Toyota Avalon 2.5 từ 2019 269 x 151 x 37.5 (mm) A1539
Toyota Avanza 1.5 2003-2015 330 x 229 x 33 (mm) A0488
Toyota Avanza 1.5 2015-2023 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Toyota Avanza 1.5 từ 2021 224 x 167 x 31 (mm) A1549
Toyota Aygo 1.0 2005-2014 261 x 118 x 44 (mm) A196J
Toyota Aygo 1.0 từ 2014 178 x 117 x 37 (mm) A21031
Toyota Aygo 1.4 2005-2009 383 x 140 x 50 (mm) A4502
Toyota Camry 2.0 2006-2014, 2.5 2009-2017 292 x 200.5 x 42 (mm) A1019
Toyota Camry 2.0 từ 2014, 2.5 2011-2017 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Toyota Camry 2.0 2001-2006, 2.5 2010-2011 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Toyota Camry 2.0 2017-2021 245 x 224 x 45 (mm) A1539
Toyota Camry 2.5 từ 2017 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Toyota Corolla 1.3 2000-2008, 1.4 2001-2007, 1.5 2000-2006, 1.6 2001-2008, 1.8 2007-2008 290 x 149 x 53 (mm) A1003
Toyota Corolla 2.4 2008-2013 254 x 237.5 x 55 (mm) A1015
Toyota Corolla 1.8 từ 2019 178 x 117 x 37 (mm) A21031
Toyota Corolla 1.2 từ 2016,1.3 2008-2019, 1.4 2006-2008, 1.5 từ 2007, 1.6 2009-2019, 1.8 từ 2008, 2.0 2010-2014 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Toyota Corolla 1.0 1.6 1.8 từ 2019 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Toyota Corolla Altis 1.8 2000-2008 290 x 149 x 53 (mm) A1003
Toyota Corolla Altis 1.8 từ 2008 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Toyota Corolla Altis 1.8 từ 2019 178 x 117 x 37 (mm) A21031
Toyota Corolla Cross 1.8 từ 2020 245 x 224 x 45 (mm) A1536
Toyota Crown 2.0 2015-2018, 2.5 2001-2018 236 x 228.5 x 55 (mm) A1022
Toyota Crown 2.5 từ 2018 246 x 186 x 48 (mm) A1544
Toyota Crown 2.4 từ 2022 239 x 148 x 42 (mm) A9404
Toyota Fortuner 2.7 2005-2016 173/151 x Ø220 x Ø120 (mm) A1513
Toyota Fortuner 2.7 từ 2016, 2.8 từ 2015 323 x 240 x 55 (mm) A1531
Toyota Hiace 2.7 đến 2006 280 x Ø146 x Ø86 (mm) A185J
Toyota Hiace 2.7 từ 2004 361 x 209 x 54 (mm) A1514
Toyota Hiace 2.7 từ 2004 266 x 215 x 68 (mm) A1530
Toyota Hiace 2.7 từ 2004 281 x Ø134 x Ø77 (mm) A170J
Toyota Highlander 3.5 2005-2015 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Toyota Highlander 3.5 2009-2019 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Toyota Highlander 3.5 từ 2019 245 x 224 x 45 (mm) A1539
Toyota Hilux 2.4 từ 2015, 2.8 từ 2015 323 x 240 x 55 (mm) A1531
Toyota Hilux 2.4 đến 2006 120 x Ø219 x Ø108 (mm) A1535
Toyota Innova 2.0 2003-2016 173/151 x Ø220 x Ø120 (mm) A1513
Toyota Innova 2.0 từ 2016 323 x 240 x 55 (mm) A1531
Toyota Innova 2.0 từ 2022 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Toyota Land Cruiser 4.7 2007-2012 315 x 296 x 52 (mm) A1515
Toyota Land Cruiser 4.7 đến 2007 310 x 229 x 52 (mm) A194J
Toyota Land Cruiser 3.5 đến 2007 145 x Ø220 x Ø110 (mm) A147J
Toyota Land Cruiser 3.5 từ 2021 229 x 216 x 40 (mm) A1523
Toyota Land Cruiser 4.7 đến 2004 147 x Ø255 x Ø110 (mm) A1503
Toyota Previa 2.4 đến 2006 376 x 136 x 52 (mm) A1001
Toyota Previa 2.4 từ 2006 254 x 237.5 x 55 (mm) A1015
Toyota Prado 2.7 2002-2009 310 x 229 x 52 (mm) A194J
Toyota Prado 2.7 đến 2002 145 x Ø195 x Ø85 (mm) A136J
Toyota Prius 1.8 từ 2015 178 x 117 x 37 (mm) A21031
Toyota Prius 1.5 2003-2011 288 x 185 x 27 (mm) A1010
Toyota Raize 1.0 từ 2019 224 x 167 x 31 (mm) A1549
Toyota RAV4 2.0 từ 2008 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Toyota RAV4 2.0 từ 2005, 2.5 2005-2013 254 x 237.5 x 55 (mm) A1015
Toyota RAV4 2.5 2012-2018 267 x 180 x 38 (mm) A1521
Toyota RAV4 2.0 2000-2005 376 x 136 x 52 (mm) A1001
Toyota RAV4 2.0 2.5 từ 2018 245 x 224 x 45 (mm) A1539
Toyota Rush 1.5 từ 2017 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Toyota Rush 1.5 2006-2016 307 x 255 x 33 (mm) A1016
Toyota Sienna 3.5 2006-2010 319 x 194 x 40 (mm) A199J
Toyota Sienna 3.5 2010-2020 243.5 x 224 x 55.5 (mm) A1519
Toyota Supra 2.0 3.0 từ 2019 275 x 234 x 45 (mm) A0810
Toyota Supra 3.0 đến 2002 244 x 207 x 52 (mm) A173J
Toyota Venza 2.7 2009-2016 292 x 200.5 x 42 (mm) A1019
Toyota Venza 2.5 từ 2021 269 x 151 x 37.5 (mm) A1536
Toyota Vios 1.5 2007-2014 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Toyota Vios 1.5 từ 2013 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Toyota Veloz 1.5 từ 2021 224 x 167 x 31 (mm) A1549
Toyota Wigo 1.2 từ 2017 220 x 122 x 36 (mm) A1542
Toyota Yaris 1.5 2005-2016 240 x 177 x 53 (mm) A1013
Toyota Yaris 1.5 từ 2012 178 x 117 x 37 (mm) A21031
Toyota Yaris 1.5 từ 2013-2016 255 x 122 x 37 (mm) A3027
Toyota Yaris 1.5 từ 2020 239 x 148 x 42 (mm) A9404
Toyota Yaris 1.5 từ 2020 175 x 164 x 42 (mm) A1545
Toyota Zace 1.8 2000-2005 146.7 x Ø157 x Ø77 (mm) A160J
Volkswagen Beetle 2.0 2011-2016 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Golf 2.0 2003-2009 221/176 x Ø148/136 x Ø68 (mm) A0128
Volkswagen Golf 2.0 2003-2009 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Golf 2.0 2004-2009 407 x 172/140 x 35 (mm) A0454
Volkswagen Golf 2.0 đến 2006 362 x 185 x 47 (mm) A0085
Volkswagen Golf 2.0 từ 2013 292 x 177 x 70 (mm) A0569
Volkswagen Jetta 1.4 2007-2018 221/176 x Ø148/136 x Ø68 (mm) A0128
Volkswagen Jetta 1.4 2006-2018 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Jetta 1.4 2012-2018 269 x 191 x 35/25 (mm) A0571
Volkswagen Jetta 1.4 2017-2022 276 x 170 x 50 (mm) A0750

Volkswagen New Beetle

2.0 2000-2010 362 x 185 x 47 (mm) A0085

Volkswagen New Beetle

2.0 2012-2016 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Passat 1.8 đến 2005 254 x 214 x 57 (mm) A0084
Volkswagen Passat 1.8 2007-2015 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Passat 1.8 2014-2019 292 x 177 x 70 (mm) A0569
Volkswagen Polo 1.6 2009-2014 171 x Ø143 x Ø72 (mm) A0497
Volkswagen Polo 1.6 từ 2010 376 x 190 x 42.5 (mm) A0470
Volkswagen Scirocco 2.0 2008-2017 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Scirocco 2.0 2009-2017 407 x 172 x 35 (mm) A0454
Volkswagen Sharan 2.0 2010-2020 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Tiguan 2.0 2011-2018 221/176 x Ø148/136 x Ø68 (mm) A0128
Volkswagen Tiguan 2.0 2008-2018 344.5 x 135.5 x 70 (mm) A0348
Volkswagen Tiguan 2.0 từ 2016 292 x 177 x 70 (mm) A0569
Volkswagen Touareg 2.5 2003-2010, 3.0 từ 2004 389 x 186.5 x 58 (mm) A0368
Volkswagen Touareg 3.0 từ 2018 377 x 250 x 110/101 (mm) A0734
Volvo S60 2.0 từ 2003 329 x 216.5 x 58 (mm) A0296
Volvo S90 2.0 từ 2016 285 x 234 x 60 (mm) A0657
Volvo V40 2.0 2012-2014 288 x 265.5 x 64 (mm) A0453
Volvo V60 2.0 2014-2018 346 x 225 x 46 (mm) A0462
Volvo XC40 2.0 từ 2017 244 x 242 x 50 (mm) A0754
Volvo XC60 2.0 từ 2010 346 x 225 x 46 (mm) A0462
Volvo XC90 2.0 từ 2015 285 x 234 x 60 (mm) A0657
popup

Số lượng:

Tổng tiền: