CÁC LOẠI CHÂN GẠT

Chân gạt 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
Mắc cài Bosch Móc câu Mắc 1 Mắc 2 (19mm) hoặc 4 (16mm) - Mắc 2 hoặc 4 Mắc 3 Ko có mắc lẻ, dùng gạt theo xe
Mắc cài Heyner Móc câu SIDE LOCK SLIM TOP (16mm) hoặc TOP LOCK (19mm) hoặc TOP LOCK A/C (chốt giữa) CENTRAL LOCK PINCH TAB BAYONET - TOP LOCK M TOP LOCK A/C TOP LOCK B

CÁC LOẠI GẠT

- BOSCH

  • Bosch Advantage (BA): Gạt sắt, chân móc câu
  • Bosch Clear Advantage (BCA): Gạt mềm, chân móc câu
  • Bosch Aerotwin (BBA): Gạt mềm cao cấp, chân móc câu
  • Bosch Aerotwin Plus (AP), Euro Set: Gạt mềm cao cấp, chân đặc biệt (2,3,6,7)

- DENSO

  • Denso Design Blade (DDS): Gạt mềm 3 khúc, chân móc câu

- HEYNER

  • Heyner Hybrid Nano (HH): Gạt mềm lõi thép, chân móc câu (nguyên bản) + chân đặc biệt (2-> 12) khi dùng mắc cài
  • Heyner Super Flat Premium (HSF): Gạt mềm cao cấp, chân móc câu (nguyên bản) + chân đặc biệt (2-> 12) khi dùng mắc cài

GẠT LẺ CÓ SẴN

10'' (25 cm) 16'' (40 cm) 22'' (55 cm)
11'' (28 cm) 17'' (43 cm) 23'' (58 cm)
12'' (30 cm) 18'' (45 cm) 24'' (60 cm)
13'' (33 cm) 19'' (48 cm) 26'' (65 cm)
14'' (35 cm) 20'' (50 cm) 27'' (68 cm)
15'' (38 cm) 21'' (53 cm) 28'' (70 cm)

BẢNG GIÁ

Cặp gạt Denso Bosch BA Bosch BCA Bosch BBA Bosch AP Heyner HH Heyner HFS
16/16 580K 280K 460K 940K 1180K 820K 880K
18/16 600K 280K 490K 950K 1230K 840K 900K
18/18 620K 280K 520K 960K 1280K 860K 920K
20/18 640K 300K 530K 980K 1330K 880K 940K
20/20 660K 320K 540K 1000K 1380K 900K 960K
22/14 610K 320K 510K 1010K - 880K 940K
22/16 640K 320K 520K 1010K 1330K 900K 960K
22/18 660K 320K 550K 1020K 1380K 920K 980K
22/20 680K 340K 560K 1040K 1430K 940K 1000K
22/22 700K 360K 580K 1040K 1480K 980K 1040K

 

Cặp gạt Denso Bosch BA Bosch BCA Bosch BBA Bosch AP Heyner HH Heyner HFS
24/14 620K 330K 540K 1020K - 900K 960K
24/16 650K 330K 550K 1020K 1360K 920K 980K
24/18 670K 330K 580K 1030K 1410K 940K 1000K
24/20 690K 350K 590K 1050K 1460K 960K 1020K
24/22 710K 370K 610K 1090K 1510K 1000K 1060K
24/24 720K 380K 640K 1100K 1540K 1020K 1080K
26/14 650K 390K 560K 1040K - 920K 980K
26/16 680K 390K 570K 1040K 1380K 940K 1000K
26/18 700K 390K 600K 1050K 1430K 960K 1020K
26/20 720K 410K 610K 1120K 1480K 980K 1040K
26/22 740K 430K 630K 1110K 1530K 1020K 1080K
26/24 750K 440K 660K 1120K 1560K 1040K 1100K
26/26 780K 500K 680K 1140K 1580K 1060K 1120K

 

Cặp gạt Denso Bosch BA Bosch BCA Bosch BBA Bosch AP Heyner HH Heyner HFS
28/14 - 470K 660K 1100K - 960K -
28/16 - 470K 670K 1100K 1480K 980K -
28/18 - 470K 700K 1110K 1530K 1000K -
28/20 - 490K 710K 1180K 1580K 1020K -
28/22 - 510K 730K 1170K 1630K 1060K -
28/24 - 520K 760K 1180K 1660K 1080K -
28/26 - 580K 780K 1200K 1680K 1100K -
28/28 - 660K 880K 1260K 1780K 1140K -
30/16 - - - - 1530K 1100K -
30/18 - - - - 1580K 1120K -
30/20 - - - - 1630K 1140K -
30/22 - - - - 1680K 1180K -
30/24 - - - - 1710K 1200K -
30/26 - - - - 1730K 1220K -

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC

Tên xe Đời Kiểu chân gạt Bên lái Bên phụ Gạt sau (inch) Bộ gạt mềm
Acura MDX 2007 - 2013 Móc câu 26 21 12 (H306)  
Acura MDX 2014 - 2020 Móc câu 26 20 14 (H354)  
Audi A1 05.10 🡒 3 [4] 24 16 15 (A360H) Bosch A555S
Audi A1 Sportback 09.11 🡒 3 [4] 24 16 11 (A282H) Bosch A555S
Audi A3 Cabriolet 04.08🡒05.13 6 [4] 24 18 - -
Audi A3 Cabriolet 10.13 🡒 3 26 18 - -
Audi A3 Sportback 05.03🡒11.04 2 24 19 - Bosch A072S
Audi A3 Sportback 12.04🡒03.13 6 24 19 - Bosch A929S
Audi A3 Sportback 04.12 🡒 3 26 18 13 (A332H) Bosch A863S
Audi A4 11.11🡒 3 [4] 24 20 16 Bosch A297S
Audi A5 Cabriolet 03.09🡒 3 24 21 - -
Audi A5 Coupe 06.07🡒 3 24 20 - Bosch A296S
Audi A5 Sportback 05.09🡒 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Audi A6 2006🡒2011 Chân Audi [FLAT TAB] - - -  
Audi A6 11.10 🡒 3 [4] 26 21 16 Bosch A638S
Audi A7 07.10 🡒 3 24 20 - Bosch A297S
Audi A7 07.10🡒05.18 3 [4] 26 21 - Bosch A638S
Audi A8 12-14 3 [4] 26 21 - Bosch A586S
Audi R8 2007🡒2014 Chân Audi [FLAT TAB] - - -  
Audi Q2 06.16 🡒 3 [2] 24 19 13 (A332H) Bosch A929S
Audi Q3 06.11 🡒 3 [4] 24 20 16 (A402H) hoặc 13 (A332H) Bosch A297S
Audi Q5 11.08 🡒16 3 24 20 13 (A331H hoặc A332H) Bosch A297S
Audi Q5 17 🡒 3 24 21 15  (A360H) -
Audi Q7 03.06🡒08.15 6 [2] 26 24 13 (A325H) Bosch A215S
Audi Q7 01.15 🡒 3 [4] 28 20 15 (A360H) -
Audi TT 05.03🡒06.06 2 21 21 - -
Audi TT 07.06🡒08.15 6 22 21 - Bosch A290S
Audi TT 07.14 🡒 3 [4] 24 21 - -
Beijing U5 2020- 2022 Móc câu 24 16 - -
Beijing X7 2020-2021 Móc câu 24 15 - -
Bmw 1-Series 09.04🡒10.11 6 [2] 20 20 11 (A275H) -
Bmw 1-Series 09.11 🡒 6 [2] 22 18 12 (H306) -
Bmw 2-Series 15 🡒 3 [2 hoặc Top Lock] 26 19 12 (H306) -
Bmw 3-Series 03.05🡒08.09 2 [1] 24 19 - Bosch A072S
Bmw 3-Series 09.09🡒15 6 [2] 24 19 - Bosch A929S
Bmw 4-Series 09.13 🡒 6 24 18 - -
Bmw 5-Series 07.03🡒02.10 6 [2] 24 23 - Bosch A955S
Bmw 5-Series 09.10🡒10.16 2 [1] 26 18 14 Bosch A523S
Bmw 5-Series 02.17 🡒 3 [2 hoặc Top Lock] 26 19 - Bosch A309S
Bmw 6-Series 01.04🡒07.10 6 24 23 - Bosch A955S
Bmw 6-Series 03.11 🡒 2 [1] 26 18 - Bosch A523S
Bmw 7-Series 11.08🡒15 2 [1] 26 18 - Bosch A523S
Bmw 7-Series 09.15🡒 3 26 19 - -
Bmw I3 03🡒17 2 [1] 30 21 - -
Bmw I8 06.14 🡒 17 2 [1] 30 24 - -
Bmw M3 06.14 🡒 6 24 19 - Bosch A929S
Bmw M4 06.14 🡒 6 24 18 - -
Bmw X1 10.09🡒06.15 6 [2] 24 18 13 (A333H hoặc A334H) Bosch A929S
Bmw X1 10.15 🡒 3 [4] 26 16 13 (A332H hoặc A334H) Bosch A945S
Bmw X2 01.18 🡒 12 24 20 13 (A332H) Bosch A495S
Bmw X3 03.04🡒08.10 Móc câu 22 20 14 (H351) -
Bmw X3 10.10 🡒 2 [1] 26 20 13 (A330H) Bosch A953S
Bmw X3 11.17 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 20 11 Bosch A322S
Bmw X4 06.14 🡒 2 [1] 26 20 - Bosch A953S
Bmw X4 06.18 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 20 - Bosch A322S
Bmw X5 11.06🡒09.11 2 [1] 24 20 15 (A380H) Bosch A970S
Bmw X5 10.11🡒06.13 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Bmw X5 11.13 🡒 2 [1] 24 20 12 (H306) Bosch A970S
Bmw X5 11.19 🡒 2 [1] 26 20 14 (A351H) Bosch A088S
Bmw X6 03.08🡒09.11 2 [1] 24 20 - Bosch A970S
Bmw X6 10.11🡒06.14 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Bmw X6 11.14 🡒 Móc câu 24 20 - -
Bmw Z4 10.02🡒07.16 Móc câu 21 20 - -
Chevrolet Aveo 02.06🡒12.11 Móc câu 22 16 15 (H382) -
Chevrolet Aveo 06.11🡒12.17 6 26 15 - -
Chevrolet Captiva 10.06🡒 Móc câu 24 16 12 (H308) -
Chevrolet Colorado 16 🡒 SPECIAL 22 18 - Bosch A154S
Chevrolet Cruze 05.09 🡒 Móc câu 24 18 14 (H358) -
Chevrolet Orlando 10.10 🡒 Móc câu 24 19 - -
Chevrolet Spark 06.04🡒11 Móc câu 22 14 12 (H316) -
Chevrolet Spark 10🡒 Móc câu 24 16 12 (H316) -
Chevrolet Trailblazer 18🡒 SPECIAL 22 18 - Bosch A154S
Chevrolet Trax 11.12 🡒 3 [4] 26 14 10 (H351) Bosch A432S (lắp chéo)
Chevrolet Vivant 03🡒 - 24 16 - -
Daewoo Gentra 06🡒10 Móc câu 22 18 - -
Daewoo Lacetti 04🡒 Móc câu 24 18 - -
Daewoo Lanos 97🡒 - 19 19 - -
Daewoo Matiz 🡒05 Móc câu 22 14 14 -
Daewoo Nubira 🡒04 Móc câu 22 20 - -
Daihatsu Charade 03🡒07 Móc câu 21 14 14 -
Daihatsu Charade 03.11🡒 Móc câu 24 14 - -
Daihatsu Terios 98 🡒 05 Móc câu 20 14  14  
Daihatsu Terios 01.06 🡒 Móc câu 21 18  18 -
Fiat 500 07.07 🡒 3 24 13 - -
Ford Ecosport 13 🡒 17 3 [2] 22 16 11 (H280) -
Ford Ecosport 10.16 🡒 3 [2] 22 16 11 (A283H) -
Ford Edge 2015 🡒 2019 6 - -    
Ford Escape 04🡒12 Móc câu 21 19 12 hoặc 14 -
Ford Escape 13🡒19 6 - -    
Ford Everest 03.09🡒12.14 3 [2] 20 18 14 -
Ford Everest 09.15 🡒  3 [2] 24 16 12 (H301) Bosch A292S / Bosch A295S (lắp chéo)
Ford Explorer 09.10 🡒 6 [2] 26 22 11 Bosch A212S
Ford Fiesta 07.08🡒11.12 3 [2] 26 15 12 (H304) Bosch A432S
Ford Fiesta 11.12 🡒 3 [2] 26 16 12 -
Ford Focus 07.05🡒12.11 2 [1] 26 17 12 (H304) Bosch A977S
Ford Focus 2013 🡒 3 [2] 30 28 12 (H304) Bosch A640S
Ford Galaxy 09.07🡒12.14 3 30 26 13 -
Ford Kuga 12.08🡒11.12 3 24 17 13 -
Ford Kuga 11.12 🡒 6 28 28 11 -
Ford Laser 🡒 2005 Móc câu 20 18 - -
Ford Mondeo 10.00🡒03.07 Móc câu 22 20 - -
Ford Mondeo 09.07🡒12.14 3 [2] 26 19 12 -
Ford Mondeo 09.14 🡒 6 28 26 - -
Ford Mustang 03.09 🡒 6 22 19 - -
Ford Mustang 03.09 🡒 6 22 21 - Bosch A290S
Ford Ranger 2001🡒 2010 Special 20 18 - -
Ford Ranger 09.11🡒15 Special 24 16 - -
Ford Ranger 09.15 🡒21 3 [2] 24 15 - Bosch A292S / Bosch A295S (lắp chéo)
Ford Ranger Raptor 2020🡒 3 [2] 24 16 - Bosch A295S / Bosch A292S (lắp chéo)
Ford Transit 2008🡒 Special 28 22 - -
Ford Transit 04.06🡒12.13 Móc câu 26 22 16 -
Ford Transit 01.14 🡒 3 30 20 - -
Honda Accord 02.03🡒06.08 Móc câu 26 16 - -
Honda Accord 12.07🡒09.13 Móc câu 24 22 - -
Honda Accord 2017🡒 Móc câu 26 18 12 (H306) -
Honda Accord 07.08 🡒 Móc câu 24 16 12 (H306) -
Honda Brio 18🡒 Móc câu 22 16 12 (H306) -
Honda BRV 2023🡒 Móc câu 22 14 - -
Honda City 01.03🡒05.09 Móc câu 24 14 - -
Honda City 11.02🡒01.09 Móc câu 20 18 - -
Honda City 10.05 🡒 Móc câu 19 18 - -
Honda City 11.08 🡒 Móc câu 26 14 - -
Honda Civic Hatchback 09.00🡒09.05 Móc câu 21 19 - -
Honda Civic Hatchback 01.07🡒12.11 Móc câu 28 23 - Bosch A392S
Honda Civic Sedan 02.01🡒01.06 Móc câu 21 18 - -
Honda Civic Sedan 09.08🡒08.12 Móc câu 28 23 - Bosch A392S
Honda Civic Sedan 01.05🡒12.11 Móc câu 26 23 - -
Honda Civic Sedan 09.11🡒08.13 Móc câu 26 22 - -
Honda Civic Sedan 09.11🡒12.15 Móc câu 28 23 - Bosch A392S
Honda Civic Sedan 2012🡒2017 Móc câu 26 18 - -
Honda Civic Sedan 2018🡒 Móc câu 22 20 - -
Honda CrV 01.02🡒09.06 Móc câu 21 20 11 (H280) -
Honda CrV 01.07🡒2010 Móc câu 26 17 14 (H354) -
Honda CrV 2011🡒 Móc câu 26 16 12 (H306) hoặc 14 (H354) hoặc 12 (H313)  -
Honda Fit 06.01🡒10.07 Móc câu 24 14 - -
Honda Fit 10.07🡒09.13 Móc câu 26 14 - -
Honda FrV 01.07🡒06.09 Móc câu 26 18 - -
Honda HrV 08.15 🡒 Móc câu 26 16 10 (H250) -
Honda HrV 2017 🡒 Móc câu 26 18 10 (H250) -
Honda Jazz 03.02🡒12.08 Móc câu 21 14 14 -
Honda Jazz 10.08🡒 Móc câu 26 14 14 (H354) -
Honda Odyssey 03.00🡒 Móc câu 24 22 - -
Honda Odyssey 10.03🡒10.08 Móc câu 24 24 - -
Honda Odyssey 2007 🡒 Móc câu 26 22 - -
Hyundai Accent 04.06🡒02.12 Móc câu 22 16 14 (H352) -
Hyundai Accent 2013 🡒 Móc câu 26 16 14 (H352) -
Hyundai Accent 2018🡒 Móc câu 24 16 - -
Hyundai Avante 04.06 🡒 Móc câu 24 18 - -
Hyundai Avante 2011 🡒 2013 Móc câu 26 18 - -
Hyundai Avante 03.16 🡒 Móc câu 26 16 - -
Hyundai County - - 24 24 - -
Hyundai Creta 01.06 🡒 Móc câu 26 16 11 (H281) -
Hyundai Elantra 2006🡒2012 Móc câu 24 14 - -
Hyundai Elantra 2013 🡒 Móc câu 24 18 - -
Hyundai Elantra 03.16 🡒 Móc câu 26 16 - -
Hyundai Genesis 01.14 🡒 Móc câu 26 16 - -
Hyundai Getz 09.02🡒06.09 Móc câu 22 14 14 -
Hyundai Grand I10 13🡒 Móc câu 22 16 11 (H275) -
Hyundai I20 08🡒 Móc câu 24 16 12 (H301) -
Hyundai I30 2008🡒2012 Móc câu 24 18 12 (H312) hoặc 13X -
Hyundai I30 2013🡒2016 Móc câu 26 14 13 (A310H) -
Hyundai I30 2017 🡒 Móc câu 26 16 12 (H318) -
Hyundai Ioniq 03.16 🡒 Móc câu 26 18 - -
Hyundai Kona 06.17 🡒 Móc câu 26 16 11 (H281) -
Hyundai Matrix 08.01🡒04.10 Móc câu 22 16 13 (H341) -
Hyundai SantaFe 02.01🡒12.05 Móc câu 22 20 13 (H340) -
Hyundai SantaFe 03.06🡒12.12 Móc câu 24 18 14 (H352) -
Hyundai SantaFe 09.12 🡒2017 Móc câu 26 14 13 (H326) -
Hyundai SantaFe 2018🡒2021 Móc câu 26 16 12 (A302H) -
Hyundai SantaFe 2022 🡒 Móc câu 26 16 13 (H326) -
Hyundai Solati 17🡒 Móc câu 26 24   -
Hyundai Sonata 08.04🡒12.10 Móc câu 20 18 - -
Hyundai Sonata 09.09🡒 Móc câu 26 18 - -
Hyundai Starex 08🡒 Móc câu 22 22 - -
Hyundai Tucson 08.04🡒2014 Móc câu 24 16 12 (H308) -
Hyundai Tucson 06.15 🡒 Móc câu 26 16 14 (H352) -
Hyundai Veloster 06.11 🡒 Móc câu 26 18 - -
Hyundai Veracruz 06🡒 3 [2] 24 20 - -
Hyundai Verna 09.05🡒2011 Móc câu 21 19 - -
Infiniti Qx30 09.16 🡒 6 24 19 11 -
Infiniti Qx50 10.13 🡒 Móc câu 24 16 14 (H354) -
Infiniti Qx60 09.13 🡒 Móc câu 26 16 12 (H301) -
Infiniti Qx70 11.13 🡒 Móc câu 24 19 14 (H354) -
Infiniti Qx80 07.17 🡒 Móc câu 24 18 10 (H250) -
Isuzu DMax 10.04🡒04.12 Móc câu 21 18 - -
Isuzu DMax 12.11 🡒 Móc câu 22 18 - -
Isuzu DMax 2007 🡒 2016 Móc câu 24 18 - -
Isuzu DMax 2017🡒 Móc câu 22 19 - -
Isuzu DMax 2022🡒 Móc câu 23 16 - -
Isuzu DMax - Móc câu 22 19 - -
Isuzu Trooper 🡒 2004 Móc câu 20 20 - -
Jaguar E-Pace 09.17 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 20 13 (A310H) Bosch A322S
Jaguar F-Pace 04.16🡒2018 3 [2] 26 19 12 (A300H) Bosch A309S
Jaguar F-Type 10.12 🡒 Móc câu 21 21 - -
Jaguar X-Type 03.01🡒06.10 Móc câu 22 19 - -
Jaguar Xe 06.15 🡒 3 28 17 - -
Jaguar Xf 03.08🡒10.15 6 24 18 - -
Jaguar Xf 10.15 🡒 3 [2 hoặc 4] 28 17 - -
Jaguar Xj 09.04🡒08.06 Móc câu 24 19 - -
Jaguar Xj 11.09 🡒 6 24 18 - -
Jeep Wrangler 01.07 🡒 Móc câu 15 15 14 (H353) -
Kia Carens 08.04🡒08.06 Móc câu 24 18 13 (H341) -
Kia Carens 09.06🡒12.12 Móc câu 26 16 14 (H352) hoặc 11 (H275) -
Kia Carens 01.13 🡒 Móc câu 28 16 11 (H275) -
Kia Carnival 04.06 🡒 Móc câu 26 18 - -
Kia Cerato 04.04🡒11.09 Móc câu 24 16 14 (H352) -
Kia Cerato 12.08🡒2016 Móc câu 24 20 - -
Kia Cerato 2017🡒2020 Móc câu 26 14 - -
Kia Cerato 2020🡒 Móc câu 26 16 - -
Kia EV6 2022🡒 Móc câu 26 14 - -
Kia Forte 2009🡒2012 Móc câu 24 20 - -
Kia Forte Coupe 01.10 🡒 Móc câu 24 20 - -
Kia K 2500 09.01🡒12.06 Móc câu 21 19 - -
Kia K 2700 08.04🡒12.06 Móc câu 21 19 - -
Kia K 2900 05.07 🡒 Móc câu 21 19 - -
Kia K3 13🡒 Móc câu 26 14 - -
Kia Morning 04🡒17 Móc câu 22 16 12 (H312) hoặc 14 (H359) -
Kia Morning 18🡒 Móc câu 24 14 11 (H275) -
Kia Optima 03.12🡒 Móc câu 24 18 - -
Kia Optima 2021🡒 Móc câu 24 16 - -
Kia Picanto 05.04🡒 Móc câu 22 16 - -
Kia Picanto 04.17 🡒 Móc câu 24 14 - -
Kia Pride - Móc câu 24 18 - -
Kia Rio 07.00🡒02.05 Móc câu 21 18 - -
Kia Rio 03.05🡒2011 Móc câu 22 16 14 (H352) -
Kia Rio 2012🡒2018 Móc câu 26 16 11 (H281) -
Kia Rio Sedan 07.17 🡒 Móc câu 24 16 - -
Kia Rondo - Móc câu 26 26 - -
Kia Rondo 16🡒 Móc câu 28 28 - -
Kia Sedona 15🡒 Móc câu 26 18 13 (H326) -
Kia Seltos 20🡒 Móc câu 24 18 12 (H307) -
Kia Soluto 17🡒 Móc câu 26 14 - -
Kia Sorento 2008 🡒2019 Móc câu 24 20 11 (H281) -
Kia Sorento 2022 🡒 Móc câu 26 18 13 (H318) -
Kia Soul 02.09 🡒 Móc câu 24 20 11 (H281) -
Kia Spectra 2003-2008 Móc câu 24 16 - -
Kia Sportage 09.04🡒04.07 Móc câu 24 16 - -
Kia Sportage 2011 🡒2015 Móc câu 24 18 12 (H312) -
Kia Sportage 01.16🡒2021 Móc câu 26 16 11 (H275) -
Kia Sportage 2021🡒 Móc câu 26 18 - -
Kia Stonic 09.17🡒 Móc câu 26 16 - -
Land Rover Discovery 09.04🡒2016 10 [TOP LOCK A/C] 22 21 16 (H403) -
Land Rover Discovery 04.17🡒 10 [TOP LOCK A/C] 24 20 13 (A334H) Bosch A315S
Land Rover Discovery Sport 2015🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 20 12 (H309) -
Land Rover Range Rover Evoque 09.11🡒2018 3 [2] 24 21 10 (H251) Bosch A430S
Land Rover Range Rover Evoque 2019🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 21 - Bosch A638S
Land Rover Range Rover 02.13🡒 Móc câu 24 20 17 (H426) -
Land Rover Range Rover (một số xe) 09.16 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 24 20 - -
Land Rover Range Rover Sport 03.05🡒08.13 Special 22 21 16 (H403) -
Land Rover Range Rover Sport 09.12🡒08.15 Special 24 20 15 (H384) -
Land Rover Range Rover Sport 09.16 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 24 20 15 (A381H) Bosch A315S
Land Rover Range Rover Velar 17🡒 2 [2] 26 19 13 (A334H) Bosch A309S
Lexus Es 03.06🡒09.12 Móc câu 24 19 - -
Lexus Es 09.12🡒 Móc câu 26 18 - -
Lexus Gs 01.05🡒12.11 Móc câu 18 18 - -
Lexus Gs 01.12🡒 Móc câu 26 18 - -
Lexus Gs 2010🡒 Móc câu 24 19 - -
Lexus Gx460 11.09🡒 Móc câu 26 20 12 (H307) -
Lexus Gx470 11.02🡒08.09 Móc câu 26 20 - -
Lexus Is 08.05🡒05.13 Móc câu 22 20 - -
Lexus Is 04.13 🡒 Móc câu 24 18 - -
Lexus Ls 08.06 🡒 Móc câu 24 16 - -
Lexus Lx 2018🡒 Móc câu 24 22 12 (H307) -
Lexus Lx 02.12🡒 Móc câu 24 21 11 (H282) -
Lexus Nx 07.14 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 16 12 (H307) Bosch A156S
Lexus Nx 2016🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 18 12 (H307)  
Lexus Rx 02.03🡒 Móc câu 26 22 16 (16A) -
Lexus Rx 09.17 🡒 3 [2] 26 21 12 (H307) -
Mazda 2 02.03🡒06.07 Móc câu 24 16 14 (H354) -
Mazda 2 06.11🡒10.14 Móc câu 24 14 14 (H354) -
Mazda 2 2015🡒 Móc câu 22 16 14 (H354) -
Mazda 3 2005🡒12.08 Móc câu 21 19 - -
Mazda 3 12.08🡒12.13 Móc câu 24 18 14 (H352) -
Mazda 3 2014🡒 Móc câu 24 18 12 (H290) -
Mazda 323 - Móc câu 20 18 14 -
Mazda 6 02.02🡒08.08 Móc câu 22 19 20 -
Mazda 6 08.07🡒12.12 Móc câu 24 16 20 -
Mazda 6 09.12🡒 Móc câu 24 18 - Bosch A398S
Mazda 626 🡒2003 Móc câu 21 19 - -
Mazda BT50 13🡒 3 [2] 24 16 - Bosch A295S
Mazda Cx3 02.15🡒 Móc câu 21 18 10 (H250) -
Mazda Cx5 11.11🡒2016 Móc câu 24 18 14 (H352) -
Mazda Cx5 2017🡒 10 [TOP LOCK A/C] 24 18 14 (H352) Bosch A398S
Mazda Cx7 09.06🡒 Móc câu 26 16 14 (H352) -
Mazda CX8 2019🡒 10 [TOP LOCK A/C] 24 18 14 (H354) Bosch A398S
Mazda Cx9 09.06🡒2010 Móc câu 26 17 14 (H352) -
Mazda Premacy 11.01🡒05.05 Móc câu 24 16 13 (H341) hoặc 14 -
Mercedes-Benz A-Class 09.04🡒06.12 6 26 23 12 -
Mercedes-Benz A-Class 06.12🡒06.15 6 [2] 24 19 10 (A230H) Bosch A929S
Mercedes-Benz A-Class 2016🡒2018 9 [TOP LOCK M] 24 19 10 (A230H) Bosch A204S
Mercedes-Benz A-Class 02.18 🡒 9 [TOP LOCK M] 24 19 13 ( A332H) Bosch A204S
Mercedes-Benz B-Class 04.05🡒05.11 6 26 23 - -
Mercedes-Benz B-Class 09.11🡒06.15 6 26 19 10 -
Mercedes-Benz B-Class 07.15 🡒 9 [TOP LOCK M] 26 19 10 -
Mercedes-Benz C-Class 07.03🡒02.07 4 [CENTRAL LOCK] 22 22 - Bosch A933S hoặc A016S
Mercedes-Benz C-Class 01.07🡒11.08 Special 24 24 - Bosch A053S
Mercedes-Benz C-Class 12.08🡒04.13 2 [1] 24 24 - Bosch A938S
Mercedes-Benz C-Class 12.13🡒10.14 6 [2] 24 24 - Bosch A969S/ Bo
Mercedes-Benz C-Class 08.14🡒 9 [TOP LOCK M] 22 22 - Bosch A843S
Mercedes-Benz Cl-Class 03.00🡒2018 2 [1] 26 26 - Bosch A948S
Mercedes-Benz Cl-Class 06.06🡒12.14 2 28 26 - Bosch A946S
Mercedes-Benz Cla-Class 12.12🡒06.15 6 [2] 24 19 - Bosch A929S
Mercedes-Benz Cla-Class 07.15🡒 9 [TOP LOCK M] 24 19 - Bosch A204S
Mercedes-Benz Clc-Class 03.08🡒05.10 4 [CENTRAL LOCK] 22 22 - Bosch A933S
Mercedes-Benz Clk-Class 08.02🡒12.09 4 [CENTRAL LOCK] 22 22 - Bosch A933S
Mercedes-Benz Cls-Class 06.04🡒02.11 2 [1] 26 26 - Bosch A938S
Mercedes-Benz Cls-Class 07.10🡒02.14 2 [1] 24 24 13 Bosch A948S
Mercedes-Benz Cls-Class 03.14 🡒 3 24 24 13 Bosch A825S
Mercedes-Benz Cls-Class 12.17 🡒 9 [TOP LOCK M] 24 22 - Bosch A242S
Mercedes-Benz E-Class 03.02🡒03.09 2 [1] 26 26 - Bosch A948S
Mercedes-Benz E-Class 2019🡒02.14 2 [1] 24 24 - Bosch A938S
Mercedes-Benz E-Class 2014🡒2015 3 [2] 24 24 - Bosch A825S
Mercedes-Benz E-Class 01.16 🡒 9 [TOP LOCK M] 24 22 - Bosch A242S
Mercedes-Benz Gl-Class 02.06🡒12.12 6 [2] 28 21 12 (H301) Bosch A093S
Mercedes-Benz Gl-Class 08.12🡒 3 [2] 26 23 12 (H301) Bosch A854S
Mercedes-Benz Gla-Class 10.13🡒06.15 6 [2] 24 19 11 (A275H) Bosch A929S
Mercedes-Benz Gla-Class 07.15 🡒 9 [TOP LOCK M] 24 19 11 (A275H) Bosch A204S
Mercedes-Benz Glc-Class 07.15 🡒 9 [TOP LOCK M] 22 22 13 (A334H) hoặc 11 (A282H) Bosch A843S
Mercedes-Benz Gle-Class 04.15 🡒 3 [2] 26 23 12 (A332H) Bosch A854S
Mercedes-Benz Glk-Class 06.08🡒01.14 2 [1] 22 18 12 (H301) Bosch A931S / Bosch A927S (lắp chéo)
Mercedes-Benz Glk-Class 02.14 🡒 3 [2] 21 19 12 (H301) Bosch A974S (lắp chéo)
Mercedes-Benz Gls-Class 09.15 🡒 3 [2] 26 23 12 Bosch A854S
Mercedes-Benz M-Class 09.05🡒08.11 6 [2] 28 21 12 (H301) Bosch A093S
Mercedes-Benz M-Class 2013🡒2015 3 [2] 26 23 12 (H301) Bosch A854S
Mercedes-Benz ML-Class 2005🡒08.11 6 [2] 28 21 12 (H301) Bosch A093S
Mercedes-Benz S-Class 03.00🡒06.13 Special 27 27 - Bosch A946S
Mercedes-Benz S-Class (không có lỗ phun nước trên thân) 07.13 🡒 6 [2] 26 22 - Bosch A212S
Mercedes-Benz SL-Class 10.01🡒11.12 2 [1] 28 28 - -
Mercedes-Benz Slc-Class 12.15 🡒 6 [2] 22 22 - Bosch A969S/ Bosch A290S (lắp chéo
Mercedes-Benz Slk-Class 04.04🡒2016 6 [2] 22 22 - Bosch A969S/ Bosch A290S (lắp chéo
Mercedes-Benz Sprinter 2001🡒2005 Special 24 22 - -
Mercedes-Benz Sprinter 04.06🡒2012 6 [2] 26 24 - Bosch A215S
MG5 2019 – 2023 - 24 18 - -
MG HS 2018 🡒 3 [2] 24 17 - -
MG ZS 2017 🡒 Chân MG [TOP LOCK MG] 24 14 - Bosch A746S
Mitsubishi Attrage 2013🡒 Móc câu 22 14 - -
Mitsubishi Grandis 05.03🡒03.09 Móc câu 22 12 12 (H306) -
Mitsubishi Grandis 2004🡒2011 Móc câu 28 22 12 (H306) -
Mitsubishi Jolie 2002-2005 Móc câu 20 19 - -
Mitsubishi L200 06.95🡒 Móc câu 16 16 - -
Mitsubishi Lancer 12.00🡒04.10 Móc câu 24 18 - -
Mitsubishi Lancer 07.07🡒 Móc câu 24 16 14 (H354) -
Mitsubishi Mirage 08.12 🡒 Móc câu 22 14 12 (H307) -
Mitsubishi Outlander 09.03🡒09.07 Móc câu 22 19 14 (H352) -
Mitsubishi Outlander 02.07🡒12.12 Móc câu 24 21 12 (H306) -
Mitsubishi Outlander 04.12 🡒 Móc câu 26 18 12 (H306) -
Mitsubishi Pajero 🡒06 Móc câu 20 20 - -
Mitsubishi Pajero 07🡒 Móc câu 22 20 14 (H354) -
Mitsubishi Pajero Sport 07.08🡒 Móc câu 24 18 12 (H306)

-

Mitsubishi Pajero Sport 07.08🡒2014 Móc câu 20 20 12 (H306) -
Mitsubishi Pajero Sport 2015🡒 Móc câu 21 18 10 (H250) -
Mitsubishi Triton 12.05🡒 Móc câu 21 19 - -
Mitsubishi Triton 2016🡒 Móc câu 22 18 - -
Mitsubishi Xpander 18🡒 Móc câu 26 16 14 (H354) -
Mitsubishi Zinger 05🡒 Móc câu 26 14 - -
Nissan Almera 11.12🡒 Móc câu 22 16 14 (H354) -
Nissan Almera 2021🡒 Móc câu- 22 14   -
Nissan Bluebird Sylphy 12.05🡒12.12 Móc câu 22 17 - -
Nissan Frontier 05.00🡒 Móc câu 18 18 - -
Nissan Grand Livina 🡒10 - 24 18 - -
Nissan Grand Livina 07🡒18 Móc câu 24 14 - -
Nissan Juke 07.10🡒03.17 Móc câu 22 14 12 (H301) -
Nissan Juke 04.17 🡒 6 [2] 24 14 12 (H301) -
Nissan Kicks 2022-2023 Móc câu 26 16 - -
Nissan Leaf 10.10🡒 Móc câu 26 16 10 (H250) hoặc 14 (H354) -
Nissan March 02.02🡒08.05 Móc câu 22 16 - -
Nissan March 07.10🡒 Móc câu 21 14 - -
Nissan Micra 10🡒 - 21 14 12 (H306) -
Nissan Murano 09.02🡒12.08 Móc câu 26 18 14 (H354) -
Nissan Murano 06.08🡒 Móc câu 26 16 12 (H306) -
Nissan Murano 06.16🡒 Móc câu 26 18 12 (H308) -
Nissan Navara 01.10🡒 Móc câu 26 19 - -
Nissan Navara 2005🡒 Móc câu 24 18 - -
Nissan Note 01.05🡒08.14 Móc câu 22 14   -
Nissan Note 08.13🡒 Móc câu 24 14 12 (H306) -
Nissan Nv200 08.09🡒 Móc câu 22 16 14 (H354) -
Nissan Nv300 09.16 🡒 3 26 19 16 -
Nissan Qashqai 12.06🡒12.13 6 [2] 24 15 12 (H304) Bosch A292S
Nissan Qashqai 12.13🡒 Móc câu 26 17 12 (H301) -
Nissan Sentra 09.14 🡒 3 26 14 - -
Nissan Sunny 14 🡒 Móc câu 22 14 - -
Nissan Sylphy 02.13🡒10.18 Móc câu 26 14 - -
Nissan Teana 02.03🡒 Móc câu 24 19 - -
Nissan Teana 06.08🡒 Móc câu 26 16 - -
Nissan Terra 2009 – 2021 Móc câu 26 16 - -
Nissan Tiida 02.07🡒 Móc câu 24 14 14 (H353) -
Nissan Tiida 04.15 🡒 3 26 14 12 -
Nissan Urvan 01.01🡒09.06 Móc câu 19 19 - -
Nissan XTrail 09.01🡒12.14 Móc câu 24 16 14 (H354) -
Nissan XTrail 04.14🡒 Móc câu 26 17 12 (H301) -
Peugeot 2008 03.13 🡒 3 26 16 - -
Peugeot 2008 2021 🡒 Chân MG [TOP LOCK MG] 24 16 12 (H301) Bosch A746S (gạt bên phụ bị ngắn hơn - 14")
Peugeot 206 09.00🡒03.07 Móc câu 21 21 - -
Peugeot 207 03.07🡒02.11 2 26 17 16 Bosch A977S
Peugeot 207 03.07🡒06.09 2 26 16 - -
Peugeot 208 01.12🡒 3 26 16 14 -
Peugeot 3008 2007🡒2017 3 [2] 32 26 12 (H301) -
Peugeot 3008 2018🡒 Special 28 16 11 (H283) Bosch A557S
Peugeot 307 10.04🡒03.09 6 28 26 14 -
Peugeot 308 09.07🡒06.13 3 30 26 12 -
Peugeot 308 07.13 🡒 3 24 18 11 -
Peugeot 407 05.04🡒02.11 2 28 28 - Bosch A976S
Peugeot 408 12.09 🡒 3 30 26 - -
Peugeot 5008 09.09 🡒2017 3 [2] 32 26 11 (H840) -
Peugeot 5008 2018 🡒 Special 28 16 9 (H241) Bosch A557S
Peugeot 508 10.10 🡒 3 26 26 12 -
Peugeot Rcz 01.10 🡒 3 26 26 - -
Porsche 911 11.11 🡒 3 [4] 23 21 - Bosch A697S
Porsche Boxster 2011🡒 3 [4] 23 21 - Bosch A697S
Porsche Cayenne 09.02🡒08.10 2 [1] 26 26 15 Bosch A948S
Porsche Cayenne 07.10🡒 2017 2 [1] 26 26 13 (A331H) hoặc 13 (A332H Bosch A948S
Porsche Cayenne 09.17 🡒 3 [4] 26 21 13 (A331H) hoặc 13 (A332H) Bosch A638S
Porsche Cayman 03.13🡒 3 [4] 23 21 - Bosch A697S
Porsche Macan 03.14 🡒 3 [4] 24 20 15 (A381H) Bosch A297S
Porsche Panamera 03.09🡒08.13 Móc câu 24 21 15 (A381H) -
Porsche Panamera 09.13🡒10.16 3 26 19 15 -
Porsche Panamera 09.16 🡒 3 24 21 13 -
Renault Clio 06.05 🡒 7 [3] 24 16 14 -
Renault Clio 05.12 🡒 7 [3] 26 14 10 -
Renault Espace 06.05 🡒 2 30 26 14 -
Renault Fluence 12.10 🡒 7 [3] 24 16 - -
Renault Koleos 09.08 🡒2016 6 [2] 24 19 16 Bosch A929S
Renault Koleos 09.17🡒 Móc câu 26 16 - -
Renault Laguna 10.07 🡒 7 [3] 26 16 - -
Renault Latitude 09.10🡒 Móc câu 24 16 - -
Renault Megane 10.02🡒01.06 Móc câu 24 18 - -
Renault Megane 02.06🡒03.10 7 [3] 24 18 - -
Renault Megane 06.09🡒12.15 7 [3] 24 16 14 -
Renault Megane Grandtour 04.15 🡒 7 [3] 24 18 9 (H230) Bosch A115S
Renault Scenic 12.04🡒04.09 7 [3] 26 22 - -
Renault Scenic 05.09 🡒 7 [3] 30 26 12 -
Renault Scenic 11.16 🡒 3 32 28 11 -
Subaru Brz 01.12 🡒 Móc câu 22 20 - -
Subaru Forester 06.05🡒11.07 Special 21 19 14 (H354) -
Subaru Forester 2009🡒2012 Special 24 18 14 (H354) -
Subaru Forester 11.12 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 16 14 (H354) Bosch A156S
Subaru Impreza 10.00🡒06.07 Móc câu 22 16 - -
Subaru Impreza 06.07🡒01.14 Móc câu 24 16 16 (H410) -
Subaru Impreza 10.11 🡒 Móc câu 26 16 - -
Subaru Impreza 09.16 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 16 12 (H306) Bosch A156S
Subaru Legacy 05.03🡒2007 Móc câu 24 18   -
Subaru Legacy 2008 🡒 Móc câu 26 19 - -
Subaru Levorg 06.14 🡒 Móc câu 26 14 - -
Subaru Outback 06.09 🡒 Móc câu 26 18 14 (H354) -
Subaru Outback 03.15 🡒 Móc câu 26 17 14 (H354) -
Subaru Tribeca 04.06 🡒 3 [4] 26 20 - -
Subaru Wrx 05.14 🡒 Móc câu 26 16 16 -
Subaru Xv 09.11 🡒 Móc câu 26 16 - -
Subaru Xv 10.17 🡒 10 [TOP LOCK A/C] 26 16 12 (H306) Bosch A156S
Suzuki Alto 08🡒14 - 21 17 - -
Suzuki Apv 09.04 🡒 Móc câu 16 16 - -
Suzuki Celerio 14🡒 Móc câu 21 14 12 (H309) -
Suzuki Ciaz 17🡒 Móc câu 24 16 - -
Suzuki Ertiga - - 22 14 12 (H307) -
Suzuki Grand Vitara 10.00 🡒2004 Móc câu 19 19

12 (H307)hoặc 15  (H380)

-
Suzuki Jimny 10.00🡒 Móc câu 18 16 11 (H280) -
Suzuki Swift 11.04 🡒2018 Móc câu 21 18 10 (H250) -
Suzuki Swift 2019 🡒 Móc câu 20 19 10 (H252) -
Suzuki Vitara 🡒2004 Móc câu 19 19 15 -
Suzuki Vitara 02.15🡒 Móc câu 24 16 10 -
Suzuki Wagon R 1998🡒 Móc câu 20 18 - -
Suzuki XL7 20🡒 Móc câu 24 16 12 -
Toyota Alphard 🡒2015 Móc câu 28 14 - -
Toyota Alphard 2016🡒 2019 10 [TOP LOCK A/C] 30 14 - Bosch A517S
Toyota Avalon 2005🡒2011 3 [2] 26 20 - -
Toyota Avanza 2018🡒 Móc câu 24 16 14 (H352) -
Toyota Camry 08.01🡒2006 Móc câu 22 20 - -
Toyota Camry 2007🡒 Móc câu 24 19 - -
Toyota Camry (dòng Q) 2010🡒 Móc câu 26 18 - -
Toyota Camry 04.18🡒 Móc câu 26 20 - -
Toyota Corolla 10.02🡒08.08 Móc câu 24 16 14 (H354) -
Toyota Corolla 11.06🡒 Móc câu 26 14 - -
Toyota Corolla Altis 2000🡒2007 Móc câu 24 18 - -
Toyota Corolla Altis 2008🡒 Móc câu 24 14 - -
Toyota Corolla Cross 20🡒 Móc câu 26 14 12 (H307) -
Toyota Crown 01.04 🡒 Móc câu 24 18 - -
Toyota Fortuner 01.05🡒06.15 Móc câu 21 19 12 (H307) -
Toyota Fortuner 07.15🡒 Móc câu 22 16 12 (H307) -
Toyota Hiace 08.04🡒 Móc câu 22 22 - -
Toyota Hiace 2005🡒 Móc câu 21 21 18 -
Toyota Hilux 03.05🡒2015 Móc câu 21 19 - -
Toyota Hilux 2016🡒 Móc câu 22 16 - -
Toyota Innova 01.05🡒03.16 Móc câu 24 16 12 (H307) -
Toyota Innova 04.16 🡒 Móc câu 26 16 12 (H307) -
Toyota Land Cruiser 2002🡒2010 Móc câu 22 21 - -
Toyota Land Cruiser 2012🡒 Móc câu 26 20 12 (H309) hoặc 12 (H316) -
Toyota Prado 09.09 🡒 Móc câu 26 20 12 (H307) -
Toyota Previa 01.06🡒 Móc câu 28 18 18 -
Toyota Prius 09.00🡒08.03 Móc câu 24 16 - -
Toyota Prius 09.03🡒01.09 Móc câu 26 16 16 -
Toyota Prius 2010🡒2014 Móc câu 26 19 11 (H281) -
Toyota Raize 2021🡒 Móc câu 24 14 14 (Móc U)  
Toyota Rav4 05.00🡒11.05 Móc câu 24 19 12 (H309) -
Toyota Rav4 11.05🡒11.12 Móc câu 24 16 12 (H309) -
Toyota Rav4 12.12 🡒2018 Móc câu 26 16 10 (H252) -
Toyota Rush 2018 🡒 Móc câu 21 18 12 (H307) -
Toyota Rush 🡒2017 Móc câu 22 16 - -
Toyota Sienna 04🡒10 Móc câu 26 19 - -
Toyota Veloz Cross 2021-2023 Móc câu 24 14 - -
Toyota Venza 09🡒14 Móc câu 26 22 12 (H309) hoặc 12 (H316) -
Toyota Vios 05.02🡒07.07 Móc câu 20 14 - -
Toyota Vios 08.07 🡒 Móc câu 24 14 - -
Toyota Wigo 18🡒 Móc câu 21 14 12 (H307) -
Toyota Yaris 08.05🡒2011 Móc câu 24 14 12 (H309) -
Toyota Yaris 2012🡒 Móc câu 24 16 - -
Toyota Zace 🡒2005 Móc câu 20 18 18 -
Vinfast Fadil 19🡒 Móc câu 24 16 9 (H235) -
Vinfast Lux A2.0 19🡒 3 [4] 26 18 - -
Vinfast Lux Sa2.0 19🡒 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Vinfast President 20🡒 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Vinfast VF e34 2021🡒 Móc câu 22 16 - -
Vinfast VF8 2022🡒 Móc câu 26 18 - -
Vinfast VF9 2022🡒 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Volkswagen Beetle 04.11🡒 3 [2] 22 22 - -
Volkswagen Golf 01.05🡒11.08 3 24 19 13 -
Volkswagen Golf 10.08🡒11.12 3 24 19 11 -
Volkswagen Golf 03.11🡒05.16 3 [2] 24 19 11 (H282) Bosch A929S
Volkswagen Golf 08.12 🡒 3 26 18 11 -
Volkswagen Jetta 06.05🡒11.05 2 24 19 - Bosch A072S
Volkswagen Jetta 12.05🡒 3 24 19 - -
Volkswagen New Beetle 06.02🡒12.10 Móc câu 21 21 - -
Volkswagen Passat 11.01🡒05.05 2 21 19 - Bosch A927S
Volkswagen Passat 2006🡒2015 3 [2] 24 19 - Bosch A929S
Volkswagen Passat 08.16 🡒 3 [4] 26 19 - Bosch A102S
Volkswagen Polo 04.05🡒07.07 3 21 19 13 Bosch A974S
Volkswagen Polo 06.09🡒2017 3 [4] 24 16 11 (A282H) Bosch A555S
Volkswagen Polo 06.17🡒 3 [4] 26 16 11 (A282H) Bosch A863S
Volkswagen Scirocco 08.08🡒 3 [2] 24 19 11 (A251H) Bosch A929S
Volkswagen Sharan 05.10🡒 SPECIAL 28 16 13 Bosch A557S
Volkswagen Tiguan 11.07🡒2015 3 [2] 24 21 13 (A330H) Bosch A430S
Volkswagen Tiguan 01.16🡒 3 [4] 26 21 15 (A383H) Bosch A638S
Volkswagen Touareg 05.04🡒05.10 2 26 26 13 -
Volkswagen Touareg 03.10🡒2017 2 [1] 26 26 15 (A360H) Bosch A948S
Volkswagen Touareg 2018 🡒 3 [2] 26 21 15 (A383H) -
Volkswagen Touran 08.03🡒05.10 3 24 18 16 -
Volkswagen Touran 08.03🡒05.10 2 28 28 16 -
Volkswagen Touran 05.10🡒05.15 3 24 18 13 -
Volkswagen Touran 05.15 🡒 SPECIAL 28 16 11 Bosch A557S
Volkswagen Transporter 04.03🡒11.09 2 24 24 16 Bosch A938S
Volkswagen Transporter 06.13 🡒 3 24 24 16 Bosch A825S
Volvo S40 12.03🡒07.05 2 26 20 - Bosch A953S
Volvo S40 08.05🡒08.12 3 26 20 - -
Volvo S60 08.04🡒07.09 6 24 21 - -
Volvo S60 08.10 🡒 3 26 20 - -
Volvo S80 08.04🡒07.06 6 24 21 - -
Volvo S80 03.06 🡒 3 26 20 - -
Volvo S90 03.16 🡒 3 [4] 24 20 - Bosch A297S
Volvo V40 09.12 🡒 3 26 19 11 -
Volvo V50 04.04🡒07.05 2 26 20 - Bosch A953S
Volvo V50 08.05🡒12.12 3 26 20 - -
Volvo V60 09.10 🡒 3 26 20 12 -
Volvo V70 08.04🡒07.07 6 24 21 15 -
Volvo V70 08.07🡒07.14 3 26 20 14 -
Volvo V90 03.16 🡒 3 [4] 24 20 14 (A351H) Bosch A297S
Volvo Xc40 12.17 🡒 3 [4] 24 20 14 (A351H) Bosch A297S
Volvo Xc60 2011🡒2016 3 [2] 26 20 14 (H353) Bosch A088S
Volvo Xc60 03.17 🡒 Special 26 19 - Valeo SWF AquaBlade™ (có lỗ phun nước)
Volvo Xc70 08.04🡒07.07 6 24 21 16 -
Volvo Xc70 08.07🡒07.10 3 26 20 14 -
Volvo Xc90 08.10🡒07.16 6 [2] 24 21 14 (H353) Bosch A430S
Volvo Xc90 2017🡒 3 [4] 24 20 14 (A351H) Bosch A297S

*Một số xe Volvo & Maybach S-class đời mới dùng gạt mưa có lỗ phun nước trên thân gạt

popup

Số lượng:

Tổng tiền: