HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1,  Hỏi khách: Đi xe gì? Dùng size lốp nào? (1 số xe phải hỏi thêm đời năm bn để xác định PCD)

+ Ctrl + F bảng dưới tìm tên xe, size tương ứng. Các mâm đề xuất đều lắp được cho xe nhưng nên ưu tiên thông số ở cột "Mâm lý tưởng".

+ Click vào link để xem mẫu => VÀO CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM ĐỂ XEM GIÁ (chọn đúng phiên bản để báo giá). Ko gắn link tức là hiện ko có sp

2, Cách tra mẫu mâm với xe chưa có trong bảng:

- Nhập tên xe, size lốp để lấy thông số PCD và mâm. Công cụ tra.

- Truy cập danh mục, chọn PCD và mâm để lọc. 

BẢNG TRA CỨU NHANH

Size lốp Tên xe PCD Mâm nhỏ Mâm lý tưởng Mâm lớn
225/60R18 Acura MDX 5x120 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
225/40R18 Audi A3 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
225/50R17 Audi A4 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
245/40R17 Audi A4 5x112 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
225/60R16 Audi A6 5x112 R16x7 R16x7.5/ R16x8 R16x8.5
225/55R18 Audi A6 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/45R19 Audi A7 5x112 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
255/45R19 Audi A8 5x112 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
215/55R17 Audi Q2 5x112 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/55R18 Audi Q3 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/60R18 Audi Q5 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R19 Audi Q5 5x112 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
255/55R19 Audi Q7 5x112 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
285/45R20 Audi Q7 5x112 R20x10 R20x10.5/ R20x11 R20x11.5
285/45R21 Audi Q8 5x112 R21x10 R21x10.5/ R21x11 R21x11.5
245/35R19 Audi R8 5x112 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
295/35R19 Audi R8 5x112 R19x10.5 R19x11/ R19x11.5 R19x12
225/40R18 BMW 2-Series 5x120 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
205/60R16 BMW 3-Series 5x112 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
225/50R17 BMW 3-Series 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/45R18 BMW 3-Series 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
255/40R18 BMW 3-Series 5x112 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
225/55R17 Bmw 5-Series 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
245/40R20 Bmw 5-Series 5x112 R20x8 R20x8.5/ R20x9 R20x9.5
275/35R20 Bmw 5-Series 5x112 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
245/45R19 Bmw 7-Series 5x112 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
275/40R19 Bmw 7-Series 5x112 R19x9.5 R19x10/ R19x10.5 R19x11
245/45R20 Bmw 7-Series 5x112 R20x8 R20x8.5/ R20x9 R20x9.5
225/55R17 BMW X1 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/50R18 BMW X1 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/55R17 BMW X3 5x112 R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
245/50R18 BMW X3 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
225/60R18 BMW X4 5x120 (đến 2018) R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
5x112 (sau 2018) R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
255/55R18 BMW X5 5x120 (đến 2018) R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
5x112 (sau 2018) R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
275/45R20 BMW X6 5x112 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
255/35R19 BMW Z4 5x112 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
185/55R15 Chevrolet Aveo 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
235/60R17 Chevrolet Captiva 5x115 (đến 2017) R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
5x114.3 (sau 2017) R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
235/50R19 Chevrolet Captiva 5x115 (đến 2017) R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
5x114.3 (sau 2017) R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
245/70R16 Chevrolet Colorado 6x120 R16x8 R16x8.5/ R16x9 R16x9.5
205/60R16 Chevrolet Cruze 5x105 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/50R17 Chevrolet Cruze 5x105 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
155/65R13 Chevrolet Spark 4x100 - -/ R13x4.5 R13x5
165/70R13 Chevrolet Spark 4x100 - R13x4.5/ R13x5 R13x5.5
155/70R14 Chevrolet Spark 4x100 - -/ R14x4.5 R14x5
255/65R17 Chevrolet Trailblazer 6x139.7(đến 2019) R17x8.5 R17x9/ R17x9.5 R17x10
5x115 (sau 2019) R17x8.5 R17x9/ R17x9.5 R17x10
265/60R18 Chevrolet Trailblazer 6x139.7(đến 2019) R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
5x115 (sau 2019) R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
155/80R13 Daewoo Gentra 4x114.3 - -/ R13x4.5 R13x5
175/70R13 Daewoo Gentra 4x114.3 R13x4.5 R13x5/ R13x5.5 R13x6
185/60R14 Daewoo Gentra 4x114.3 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
185/60R14 Daewoo Lacetti 5x105 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
185/65R14 Daewoo Lacetti 5x105 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
185/65R15 Daewoo Lacetti 5x105 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
205/65R15 Daewoo Lacetti 5x105 R15x6 R15x6.5/ R15x7 R15x7.5
155/80R13 Daewoo Lanos 4x100 - -/ R13x4.5 R13x5
165/65R13 Daewoo Matiz 4x114.3 - R13x4.5/ R13x5 R13x5.5
165/70R13 Daewoo Matiz 4x114.3 - R13x4.5/ R13x5 R13x5.5
205/60R16 Ford EcoSport 4x108 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
205/50R17 Ford Ecosport 4x108 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
215/70R16 Ford Escape 5x108 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
245/70R16 Ford Everest 6x139.7 R16x8 R16x8.5/ R16x9 R16x9.5
225/60R18 Ford Everest 6x139.7 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
255/60R18 Ford Everest 6x139.7 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
265/60R18 Ford Everest 6x139.7 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
255/55R20 Ford Everest 6x139.7 R20x8.5 R20x9/ R20x9.5 R20x10
265/50R20 Ford Everest 6x139.7 R20x9 R20x9.5/ R20x10 R20x10.5
255/55R18 Ford Explorer 5x114.3 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
255/50R20 Ford Explorer 5x114.3 R20x8.5 R20x9/ R20x9.5 R20x10
185/55R15 Ford Fiesta 4x108 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
195/50R16 Ford Fiesta 4x108 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
195/55R16 Ford Fiesta 4x108 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
195/55R15 Ford Focus 5x108 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
205/55R16 Ford Focus 5x108 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
205/60R16 Ford Focus 5x108 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/50R17 Ford Focus 5x108 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/40R18 Ford Focus 5x108 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
195/55R15 Ford Laser 4x100 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
205/55R16 Ford Mondeo 5x108 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/55R17 Ford Mondeo 5x108 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/75R15 Ford Ranger 6x139.7 R15x7.5 R15x8/ R15x8.5 R15x9
215/70R16 Ford Ranger 6x139.7 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
245/70R16 Ford Ranger 6x139.7 R16x8 R16x8.5/ R16x9 R16x9.5
255/70R16 Ford Ranger 6x139.7 R16x8.5 R16x9/ R16x9.5 R16x10
265/65R17 Ford Ranger 6x139.7 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
255/65R18 Ford Ranger 6x139.7 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
265/60R18 Ford Ranger 6x139.7 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
285/70R17 Ford Ranger Raptor 6x139.7 R17x10 R17x10.5/ R17x11 R17x11.5
215/65R16 Ford Tourneo 5x160 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/75R16 Ford Transit 5x160 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/60R16 Honda Accord 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
235/45R18 Honda Accord 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
175/65R14 Honda Brio 4x100 R14x4.5 R14x5/ R14x5.5 R14x6
185/55R15 Honda Brio 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
175/65R15 Honda City 4x100 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
185/60R15 Honda City 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
185/55R16 Honda City 4x100 R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
205/55R16 Honda Civic 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/55R16 Honda Civic 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/50R17 Honda Civic 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/40R18 Honda Civic 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
225/65R17 Honda CR-V 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/60R18 Honda CR-V 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/60R18 Honda CR-V 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
215/55R17 Honda HR-V 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
175/65R15 Honda Jazz 4x100 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
185/55R16 Honda Jazz 4x100 R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
215/55R17 Honda Odyssey 5x120 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
185/65R15 Hyundai Accent 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
195/50R16 Hyundai Accent 4x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
195/55R16 Hyundai Accent 4x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
185/65R15 Hyundai Avante 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
215/60R17 Hyundai Creta 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
195/65R15 Hyundai Elantra 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
205/55R16 Hyundai Elantra 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
225/45R17 Hyundai Elantra 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
155/80R13 Hyundai Getz 4x100 - -/ R13x4.5 R13x5
165/65R14 Hyundai Getz 4x100 - R14x4.5/ R14x5 R14x5.5
165/65R14 Hyundai Grand i10 4x100 - R14x4.5/ R14x5 R14x5.5
175/60R15 Hyundai Grand i10 4x100 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
215/70R16 Hyundai Grand Starex 6x139.7 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
195/65R15 Hyundai i30 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
205/50R16 Hyundai i30 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
205/55R16 Hyundai i30 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/45R17 Hyundai i30 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
215/55R17 Hyundai Kona 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/45R18 Hyundai Kona 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
195/70R15 Hyundai Porter 5x120 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
235/65R17 Hyundai Santa fe 5x114.3 R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
235/60R18 Hyundai Santa fe 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/65R18 Hyundai Santa fe 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R19 Hyundai Santa fe 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
235/65R16 Hyundai Solati 6x139.7 R16x7.5 R16x8/ R16x8.5 R16x9
215/60R16 Hyundai Sonata 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/55R17 Hyundai Sonata 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/45R18 Hyundai Sonata 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/45R18 Hyundai Sonata 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R18 Hyundai Sonata 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
225/60R17 Hyundai Tucson 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/55R18 Hyundai Tucson 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/45R19 Hyundai Tucson 5x114.3 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
245/60R18 Hyundai Veracruz 5x114.3 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
255/65R17 Isuzu Mu-X 6x139.7 R17x8.5 R17x9/ R17x9.5 R17x10
225/55R16 Kia Carens 4x114.3 (đến 2006) R16x7 R16x7.5/ R16x8 R16x8.5
5x114.3 (từ 2006) R16x7 R16x7.5/ R16x8 R16x8.5
215/55R17 Kia Carens 4x114.3 (đến 2006) R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
5x114.3 (từ 2006) R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/50R17 Kia Carens 4x114.3 (đến 2006) R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
5x114.3 (từ 2006) R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
235/55R19 Kia Carnival 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
215/45R17 Kia Cerato 4x114.3 (đến 2008) R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
5x114.3 (từ 2008) R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/45R17 Kia Cerato 4x114.3 (đến 2008) R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
5x114.3 (từ 2008) R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
215/45R17 Kia Forte 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
215/45R17 Kia K3 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
155/70R13 Kia Morning 4x100 - -/ R13x4.5 R13x5
165/60R14 Kia Morning 4x100 - R14x4.5/ R14x5 R14x5.5
175/50R15 Kia Morning 4x100 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
235/45R18 Kia Optima 4x114.3 (đến 2006) R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
5x114.3 (từ 2006) R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
165/70R13 Kia Pride 4x100 - R13x4.5/ R13x5 R13x5.5
185/65R15 Kia Rio 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
195/55R16 Kia Rio 4x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
205/45R17 Kia Rio 4x100 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
225/45R17 Kia Rondo 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/60R18 Kia Sedona 6x139.7 (đến 2014) R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
5x114.3 (từ 2014) R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/60R18 Kia Sedona 6x139.7 (đến 2014) R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
5x114.3 (từ 2014) R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
215/60R17 Kia Seltos 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
175/70R14 Kia Soluto 4x100 R14x4.5 R14x5/ R14x5.5 R14x6
215/60R16 Kia Sonet 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
225/60R18 Kia Sorento 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/60R18 Kia Sorento 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R18 Kia Sportage 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
245/45R19 Kia Sportage 5x114.3 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
255/50R20 Land Rover Range Rover 5x120 R20x8.5 R20x9/ R20x9.5 R20x10
275/40R22 Land Rover Range Rover 5x120 R22x9.5 R22x10/ R22x10.5 R22x11
225/65R18 Land Rover Range Rover Evoque 5x108 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
215/45R17 Lexus ES 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/45R18 Lexus ES 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
225/50R17 Lexus GS 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
275/65R17 Lexus GX 6x139.7 R17x9.5 R17x10/ R17x10.5 R17x11
265/60R18 Lexus GX 6x139.7 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
225/45R18 Lexus HS250h 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/45R17 Lexus IS 5x114.3 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
235/40R19 Lexus IS 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
235/50R18 Lexus LS 5x120 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
245/45R20 Lexus LS 5x120 R20x8 R20x8.5/ R20x9 R20x9.5
285/50R20 Lexus LX 6x139.7 R20x10 R20x10.5/ R20x11 R20x11.5
275/50R21 Lexus LX 6x139.7 R21x9.5 R21x10/ R21x10.5 R21x11
225/60R18 Lexus NX 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
225/65R18 Lexus NX 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/65R18 Lexus RX 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R19 Lexus RX 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
235/55R20 Lexus RX 5x114.3 R20x7.5 R20x8/ R20x8.5 R20x9
185/65R15 Mazda 2 4x108 (đến 2007) R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
4x100 (từ 2007) R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
185/50R16 Mazda 2 4x108 (đến 2007) R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
4x100 (từ 2007) R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
185/60R16 Mazda 2 4x108 (đến 2007) R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
4x100 (từ 2007) R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
205/60R16 Mazda 3 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/45R18 Mazda 3 5x114.3 R18x6.5 R18x7/ R18x7.5 R18x8
225/55R17 Mazda 6 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/45R19 Mazda 6 5x114.3 R19x7 R19x7.5/ R19x8 R19x8.5
225/55R19 Mazda 6 5x114.3 R19x7 R19x7.5/ R19x8 R19x8.5
255/45R19 Mazda 6 5x114.3 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
185/70R13 Mazda 626 5x114.3 R13x5 R13x5.5/ R13x6 R13x6.5
185/65R15 Mazda 626 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
195/65R15 Mazda 626 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
255/70R16 Mazda BT-50 6x139.7 R16x8.5 R16x9/ R16x9.5 R16x10
265/65R17 Mazda BT-50 6x139.7 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
265/60R18 Mazda BT-50 6x139.7 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
215/60R16 Mazda CX-3 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/50R18 Mazda CX-3 5x114.3 R18x6.5 R18x7/ R18x7.5 R18x8
215/55R18 Mazda CX-30 5x114.3 R18x6.5 R18x7/ R18x7.5 R18x8
225/55R19 Mazda CX-5 5x114.3 R19x7 R19x7.5/ R19x8 R19x8.5
225/65R17 Mazda CX-8 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/65R19 Mazda CX-8 5x114.3 R19x7 R19x7.5/ R19x8 R19x8.5
275/50R20 Mercedes AGM G63 5x130 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
295/40R22 Mercedes AGM G63 5x130 R22x10.5 R22x11/ R22x11.5 R22x12
235/40R18 Mercedes AMG A35 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
225/40R18 Mercedes AMG C63 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/40R18 Mercedes C180 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
205/60R16 Mercedes C200 5x112 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
225/50R17 Mercedes C200 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/40R18 Mercedes C200 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
225/45R18 Mercedes C200 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/40R18 Mercedes C200 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
225/45R17 Mercedes C250 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
205/60R16 Mercedes C300 5x112 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
225/45R18 Mercedes C300 5x112 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/40R18 Mercedes C300 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
245/45R18 Mercedes E180 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
255/35R18 Mercedes E180 5x112 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
225/55R17 Mercedes E200 5x112 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
245/45R17 Mercedes E200 5x112 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
245/45R18 Mercedes E200 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
275/40R18 Mercedes E200 5x112 R18x9.5 R18x10/ R18x10.5 R18x11
245/45R17 Mercedes E250 5x112 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
245/45R18 Mercedes E250 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
265/35R18 Mercedes E250 5x112 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
275/35R19 Mercedes E300 5x112 R19x9.5 R19x10/ R19x10.5 R19x11
235/40R18 Mercedes E400 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
265/60R18 Mercedes GL 320 5x112 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
265/60R18 Mercedes GL 350 5x112 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
265/60R18 Mercedes GL 500 5x112 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
275/55R19 Mercedes GL400 5x112 R19x9.5 R19x10/ R19x10.5 R19x11
235/60R18 Mercedes GLC 200 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/60R18 Mercedes GLC 250 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/60R18 Mercedes GLC 300 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/60R18 Mercedes GLC200 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/55R19 Mercedes GLC300 5x112 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
245/55R19 Mercedes GLC300 5x112 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
315/40R21 Mercedes GLE 450 5x112 R21x11.5 R21x12/ R21x12.5 -
275/50R20 Mercedes GLS 400 5x112 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
275/45R21 Mercedes GLS 450 5x112 R21x9.5 R21x10/ R21x10.5 R21x11
195/75R16 Mercedes M140B 5x112 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
245/50R18 Mercedes Maybach S400 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
275/45R18 Mercedes Maybach S400 5x112 R18x9.5 R18x10/ R18x10.5 R18x11
275/40R19 Mercedes Maybach S450 5x112 R19x9.5 R19x10/ R19x10.5 R19x11
275/35R20 Mercedes Maybach S450 5x112 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
245/50R18 Mercedes Maybach S500 5x112 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
245/40R20 Mercedes Maybach S650 5x112 R20x8 R20x8.5/ R20x9 R20x9.5
255/50R19 Mercedes R350 5x112 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
225/70R15 Mercedes Sprinter 6x130 R15x7 R15x7.5/ R15x8 R15x8.5
235/50R18 MG HS 5x112 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
205/50R17 Mini Cooper 5x112 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
185/55R15 Mitsubishi Attrage 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
215/60R16 Mitsubishi Grandis 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
195/65R15 Mitsubishi Lancer 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
175/55R15 Mitsubishi Mirage 4x100 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
215/60R17 Mitsubishi Outlander 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/55R18 Mitsubishi Outlander 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
245/70R16 Mitsubishi Pajero 6x139.7 R16x8 R16x8.5/ R16x9 R16x9.5
265/70R16 Mitsubishi Pajero 6x139.7 R16x9 R16x9.5/ R16x10 R16x10.5
245/65R17 Mitsubishi Pajero Sport 6x139.7 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
265/65R17 Mitsubishi Pajero Sport 6x139.7 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
265/60R18 Mitsubishi Pajero Sport 6x139.7 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
245/70R16 Mitsubishi Triton 5x114.3 R16x8 R16x8.5/ R16x9 R16x9.5
245/65R17 Mitsubishi Triton 5x114.3 R17x8 R17x8.5/ R17x9 R17x9.5
265/60R18 Mitsubishi Triton 5x114.3 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
205/55R16 Mitsubishi XPander 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
205/55R17 Mitsubishi XPander 5x114.3 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
205/55R17 Mitsubishi Xpander Cross 5x114.3 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
215/45R17 Mitsubishi Xpander Cross 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
205/70R15 Mitsubishi Zinger 4x100 R15x6 R15x6.5/ R15x7 R15x7.5
225/60R16 Mitsubishi Zinger 4x100 R16x7 R16x7.5/ R16x8 R16x8.5
195/65R15 Nissan Almera 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
185/65R15 Nissan Grand Livina 4x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
205/55R16 Nissan Livina 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
255/70R16 Nissan Navara 6x114.3 R16x8.5 R16x9/ R16x9.5 R16x10
255/65R17 Nissan Navara 6x114.3 R17x8.5 R17x9/ R17x9.5 R17x10
255/60R18 Nissan Navara 6x114.3 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
175/70R14 Nissan Sunny 4x100 R14x4.5 R14x5/ R14x5.5 R14x6
185/65R15 Nissan Sunny 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
205/65R16 Nissan Teana 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/55R17 Nissan Teana 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
255/65R17 Nissan Terra 6x114.3 R17x8.5 R17x9/ R17x9.5 R17x10
255/60R18 Nissan Terra 6x114.3 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
225/65R17 Nissan X-trail 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/60R18 Nissan X-trail 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
215/60R17 Peugeot 2008 4x108 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
205/45R17 Peugeot 208 5x108 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
225/50R17 Peugeot 3008 5x108 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/55R18 Peugeot 3008 5x108 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/50R19 Peugeot 3008 5x108 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
195/65R15 Peugeot 308 5x108 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
215/50R17 Peugeot 408 5x108 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/55R18 Peugeot 5008 5x108 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
235/45R18 Peugeot 508 5x108 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
235/60R18 Porsche Macan 5x130 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
255/55R18 Porsche Macan 5x130 R18x8.5 R18x9/ R18x9.5 R18x10
225/60R17 Subaru Forester 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
225/55R18 Subaru Forester 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
185/60R14 Suzuki Celerio 4x100 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
185/65R15 Suzuki Ertiga 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
185/60R15 Suzuki Swift 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
185/65R15 Suzuki Swift 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
185/55R16 Suzuki Swift 4x100 R16x5 R16x5.5/ R16x6 R16x6.5
195/50R16 Suzuki Swift 4x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
205/45R17 Suzuki Swift 4x100 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
215/55R17 Suzuki Vitara 4x100 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
195/60R16 Suzuki XL7 4x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
235/50R18 Toyota Alphard 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
185/70R14 Toyota Avanza 5x114.3 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
185/65R15 Toyota Avanza 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
215/60R16 Toyota Camry 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/55R17 Toyota Camry 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/45R18 Toyota Camry 5x114.3 R18x7.5 R18x8/ R18x8.5 R18x9
185/70R14 Toyota Corolla Altis 5x114.3 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
195/65R15 Toyota Corolla Altis 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
205/55R16 Toyota Corolla Altis 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
215/45R17 Toyota Corolla Altis 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
215/60R17 Toyota Corolla Cross 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
225/50R18 Toyota Corolla Cross 5x114.3 R18x7 R18x7.5/ R18x8 R18x8.5
265/65R17 Toyota Fortuner 5x114.3 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
265/60R18 Toyota Fortuner 5x114.3 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
235/60R17 Toyota Granvia 6x130 R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
195/80R15 Toyota Hiace 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
235/65R16 Toyota Hiace 5x114.3 R16x7.5 R16x8/ R16x8.5 R16x9
245/55R19 Toyota Highlander 5x114.3 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
185/80R14 Toyota Hilux 5x114.3 R14x5 R14x5.5/ R14x6 R14x6.5
265/65R17 Toyota Hilux 5x114.3 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
265/60R18 Toyota Hilux 5x114.3 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
205/65R15 Toyota Innova 5x114.3 R15x6 R15x6.5/ R15x7 R15x7.5
205/65R16 Toyota Innova 5x114.3 R16x6 R16x6.5/ R16x7 R16x7.5
225/60R16 Toyota Innova 5x114.3 R16x7 R16x7.5/ R16x8 R16x8.5
215/55R17 Toyota Innova 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
265/65R17 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R17x9 R17x9.5/ R17x10 R17x10.5
285/60R17 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R17x10 R17x10.5/ R17x11 R17x11.5
285/65R17 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R17x10 R17x10.5/ R17x11 R17x11.5
285/60R18 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R18x10 R18x10.5/ R18x11 R18x11.5
265/55R19 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R19x9 R19x9.5/ R19x10 R19x10.5
255/60R20 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R20x8.5 R20x9/ R20x9.5 R20x10
275/55R20 Toyota Land Cruiser 5x114.3 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
265/60R18 Toyota Prado 5x114.3 R18x9 R18x9.5/ R18x10 R18x10.5
205/60R17 Toyota Raize 4x100 R17x6 R17x6.5/ R17x7 R17x7.5
225/65R17 Toyota Rav4 5x114.3 R17x7 R17x7.5/ R17x8 R17x8.5
235/55R19 Toyota Rav4 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
215/65R16 Toyota Rush 5x114.3 R16x6.5 R16x7/ R16x7.5 R16x8
215/60R17 Toyota Rush 5x114.3 R17x6.5 R17x7/ R17x7.5 R17x8
235/60R17 Toyota Sienna 5x114.3 R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
235/50R19 Toyota Sienna 5x114.3 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
195/60R16 Toyota Veloz 5x100 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
245/55R19 Toyota Venza 5x114.3 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
185/60R15 Toyota Vios 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
175/65R14 Toyota Wigo 5x114.3 R14x4.5 R14x5/ R14x5.5 R14x6
175/65R15 Toyota Wigo 5x114.3 R15x4.5 R15x5/ R15x5.5 R15x6
185/60R15 Toyota Yaris 5x114.3 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
195/50R16 Toyota Yaris 5x114.3 R16x5.5 R16x6/ R16x6.5 R16x7
195/65R15 Toyota Zace 5x114.3 R15x5.5 R15x6/ R15x6.5 R15x7
185/55R15 Vinfast Fadil 4x100 R15x5 R15x5.5/ R15x6 R15x6.5
245/45R18 Vinfast Lux A 5×120 R18x8 R18x8.5/ R18x9 R18x9.5
245/40R19 Vinfast Lux A 5×120 R19x8 R19x8.5/ R19x9 R19x9.5
275/35R19 Vinfast Lux A 5×120 R19x9.5 R19x10/ R19x10.5 R19x11
255/50R19 Vinfast Lux SA2.0 5x120 R19x8.5 R19x9/ R19x9.5 R19x10
285/45R19 Vinfast Lux SA2.0 5x120 R19x10 R19x10.5/ R19x11 R19x11.5
275/40R20 Vinfast Lux SA2.0 5x120 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
315/35R20 Vinfast Lux SA2.0 5x120 R20x11.5 R20x12/ R20x12.5 -
235/60R17 Volkswagen Tiguan 5x112 R17x7.5 R17x8/ R17x8.5 R17x9
235/50R19 Volkswagen Tiguan 5x112 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
235/50R19 Volvo XC40 5x108 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
235/55R19 Volvo XC60 5x108 R19x7.5 R19x8/ R19x8.5 R19x9
255/45R20 Volvo XC60 5x108 R20x8.5 R20x9/ R20x9.5 R20x10
275/45R20 Volvo XC90 5x108 R20x9.5 R20x10/ R20x10.5 R20x11
popup

Số lượng:

Tổng tiền: