Dòng lốp Michelin Primacy 4 nổi bật với hiệu suất bám đường vượt trội trên đường ướt khi lốp còn mới và ngay cả khi đã mòn

Lốp Michelin 195/65R15 Primacy 4

1.830.000₫
1.980.000₫

Lốp Michelin 195/55R16 Primacy 4

1.830.000₫
1.980.000₫

Lốp Michelin 195/60R16 Primacy 4

2.090.000₫
2.240.000₫

Lốp Michelin 205/65R16 Primacy 4

2.250.000₫
2.400.000₫

Lốp Michelin 205/60R16 Primacy 4

2.300.000₫
2.450.000₫

Lốp Michelin 225/60R16 Primacy 4

2.350.000₫
2.500.000₫

Lốp Michelin 205/55R16 Primacy 4

2.360.000₫
2.510.000₫

Lốp Michelin 215/55R16 Primacy 4

2.380.000₫
2.530.000₫

Lốp Michelin 215/45R17 Primacy 4

2.450.000₫
2.600.000₫

Lốp Michelin 215/60R16 Primacy 4

2.500.000₫
2.650.000₫

Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 4

2.550.000₫
2.700.000₫

Lốp Michelin 225/45R17 Primacy 4

2.600.000₫
2.750.000₫

Lốp Michelin 235/60R16 Primacy 4

2.610.000₫
2.760.000₫

Lốp Michelin 215/50R17 Primacy 4

2.650.000₫
2.800.000₫

Lốp Michelin 215/60R17 Primacy 4

2.770.000₫
2.920.000₫

Lốp Michelin 215/55R17 Primacy 4

2.850.000₫
3.000.000₫

Lốp Michelin 225/55R17 Primacy 4

2.880.000₫
3.030.000₫

Lốp Michelin 225/45R18 Primacy 4

3.150.000₫
3.300.000₫

Lốp Michelin 235/55R17 Primacy 4

3.400.000₫
3.550.000₫

Lốp Michelin 215/45R18 Primacy 4

3.400.000₫
3.550.000₫

Lốp Michelin 225/50R18 Primacy 4

3.550.000₫
3.700.000₫

Lốp Michelin 245/45R17 Primacy 4

3.700.000₫
3.850.000₫

Lốp Michelin 235/50R18 Primacy 4

3.800.000₫
3.950.000₫

Lốp Michelin 245/45R18 Primacy 4

4.100.000₫
4.250.000₫

Lốp Michelin 245/50R18 Primacy 4

4.500.000₫
4.650.000₫

Lốp Michelin 245/45R19 Primacy 4

4.650.000₫
4.800.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: